Bizim mədəniyyətin acari sazdir savalan talibli

Bizim mədəniyyətin acari sazdir savalan talibli

Bizim mədəniyyətin acari sazdir


  Savalan TALIBLI
Azərbaycan radiosunun əməkdaşı

  Onunla həmsöhbət olmaq, elmi-fəlsəfi-həyati mülahizələrini dinləmək mənə həmişə xoş təsir bağışlayır. Daim onu radioda hazırladığım verilişlərə də dəvət edirəm. Maraqlı, nəzəri və praktiki bilgiləri, səmimi söhbəti, elmi axtarışları istər oxucuların, istərsə də dinləyicilərin daim maraq dairəsindədi. Bu günlərdə isə 50 yaşını qeyd etdik. 

    Əlli yaşın təəssüratlarını bölmək üçün, onunla zəngləşdim, hal-əhval tutduq, yarızarafatla yayın bu qızmar çağında necə istirahət elədiyini də soruşdum. 50 yaşının ucalığında onunla bir də görüşmək istəyində olduğumu dedim. Cavabı isə həmişəki kimi səmimi oldu. Beləliklə, həmsöhbətim, filologiya elmləri doktoru, professor, folklorumuzun bilicisi, dəyərli alimimiz, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini Məhərrəm Qasımlıdı. Beləcə bir söhbətimiz alındı.  

  -Məhərrəm müəllim, xoş gördük sizi. Öncədən bizə vaxt ayırdığınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Daim sizin yaradıcılığınızla maraqlanan və bəhrələnən, bir adam kimi bu günki söhbətimizin faydasını da öncədən hiss edirəm. İlk öncə 50 yaşınızı təbrik etmək istəyirəm. Sizə indən belə də, iki əlli ömür arzulayıram. İşlərinizdə uğurlar diləyirik. Biz sizi sazımızın-sözümüzün təbliğatçısı, bilicisi kimi tanıyırıq. Sizin sazımızla bağlı tədqiqatlarınız bütün Türk dünyasına böyük töhfədir. İstərdim elə ilk sualımı da sazdan verim. Maraqlıdı Məhərrəm Qasımovu saza qardaş eləyən nə oldu. Təbii ki, doğulduğunuz, boya-başa çatdığınız mühit də böyük rol oynayır. Ailənin tərbiyəsi isə ən başlıca amildir. İstərdim özünüz danışasınız, bu qardaşlığın sirrini açasınız.  

  -Əvvəla, Savalan, diqqətinə görə çox sağ ol. Məni 50 yaşımla bağlı təbrik etdiyinə görə. Qaldı ki, saza-sözə sevgim, sazın-sözün əzəli, beşiyi olan Tovuz rayonunun Alaköl kəndində dünyaya gəlməyimlə daha çox bağlıdı. Oğuz torpağı Tovuzun bütövlükdə abı-havası, ruhi bir mümbit zəmin olaraq beşikdən başlayaraq hər zaman mənim də ruhumu saza-sözə yönəldib. O baxımdan Tovuz torpağından pöhrələnmək, bəlkə də o yerlərdən olmaq mühüm işdir. Saz bir növ mənim laylam olub. Daha sonrakı illərdə isə, əsasən də uşaqlıq illərimdə sazın ilahi sevgisini duymaqda ailəmin böyük təsiri oldu. Mənim babam, atam, anam, tanıdığım ağsaqqallar, bütün ətraf bunlar mənim saza bağlanmağımda mühüm rol oynayıblar. Rəhmətlik babam, Hasan, nənəm Tükəzban isə canlı məktəb idilər. Bildiyimiz kimi əvvəllər radioda «Bulaq» verilişini hazırlayırdım. Radioda 121 «Bulağı» mən hazırlamışam. O vaxtlar ,nənəmdən, babamdan eşitdiklərimi «Bulaq»la canlandırmışam. Rəhmətliklər canlı folklor idilər. Rəhmətlik babam, eyniylə Dədə Qorqud dilində danışırdı, nənəm də həmçinin. Ən etnoqrafiq məqamları, onlardan öyrəndim. Atam özü saz vurğunuydu. Sinəsində nə qədər dastan varıydı. Aşıq sənətinin incəliyini, hava-havacatın adlarını dərindən bilirdi. İlk uşaqlığımnan bu incəliklər mənə də aşılanırdı. Rəhmətlik atam 1997-ci ildə dünyasını dəyişəndə, həyatının son günlərində yanındaydım. Aşıqlarla ilgili suallar verirdi, unudulmuş, qədimi şerlər söylədirdi, bir neçə dəfə Ələsgərdən şerlər oxumağımı istədi. Yəni son nəfəsində belə sazla yaşayırdı, saza bir sığınacaq kimi pənah gətirmişdi. Bunları ona görə deyirəm ki, istər bir yaşımda, beş yaşımda, hətta 50 yaşımda da o münbit zəmindən şirə çəkmişəm, hətta çəkməkdəyəm də. Vallah sizə qəribə gəlsə də günü bu gün də mən bəzən o münbit zəmindən qidalanmaq, şirə çəkmək üçün Tovuza gedirəm. Ordakı adamlarla görüşürəm. Hər yerin adamı oranın daşına, torpağına yaxşı bələddir. Hətta hər bir adam oz yerinin, yurdunun ağacına, daşına, kəsəyinə oxşayır. Mən elə o daşın, o kəsəyin bir parçasıyam. İlkin olaraq doğulduğum elə-obaya minnətdaram. Mən gəncliyimdə çoxlu ustad aşıqlar görmüşəm. Aşıq Əkbər Cəfərovu, Mikayıl Azaflını, İmran Həsənovu, Aşıq Kamandar Əfəndiyevi, Hüseyn Saraclını, Aşıq Əmrah Gülməmmədovu, Aşıq Şakiri. Bu ustadlarla həmsöhbət olmuşam. Onlardan çox şeylər öyrənmişəm. Allah rəhmət eləsin şəmkirli Aşıq Murad Niyazlıya. Onun dilindən Yəhya bəy Dilqəmi yazıya aldum, kitab kimi buraxdırdım. Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışam. Tələbəlik illərində isə mənim yetişməyimdə müəllimlərim böyük rol oynayıb, istiqamət göstəriblər. Tək folklor sahəsində deyil, ümumiyyətlə filologiya sahəsində Mir Cəlal müəllimin, Bəxtiyar Vahabzadənin, Vaqif Vəliyevin, Tofiq Hacıyevin daha bir çox müəllimlərimin böyük təsiri olub. Onlara da minnətdaram. Hətta orta məktəbdə bir müəllimim varıydı, Məmməd müəllim. O, müəllimim indi də yaşayır, Allah ona ömür versin. İnanırsınız onun da böyük təsiri olub. Mən heç vaxt mənim üzərimdə əməyi olanları unutmaram. Sonrakı illərdə Elmlər Akademiyasına bağlı olmuşam. Elmlər Akademiyasındakı fəaliyyətimin başlanğıcı Şah İsmayıl Xətayiylə bağlı olub. Xətaini tədqiq etmişəm. Elmi rəhbərim də, Allah rəhmət eləsin Azadə Rüstəmova olub. Azadə Rüstəmovanın üzərimdə xidmətləri də böyükdü. Elm adamı kimi yetişməyimdə əsl məktəb olub. Elmlər Akademiyasında daha sonralar Məhəmmədhüseyn Təhmasib, Mirəli Seyidov, ümumiyyətlə folklorla maraqlananlardan çox bəhrələnmişəm. Bu gün də Qəzənfər Paşayevlə, Bəhlul Abdullayla, Elməddin Əlibəyzadə kimi tanınmış folklorşünaslarla bir yerdə çalışıram. Bunlarla da işləmək mənimçün çox xoşdur. Bu gün şifahi ədəbiyyat sahəsində, çoxlu gənc kadrlar yetişir. Sazın, sözün, folklor qaynaqlarının gələcəkdə araşdırılması üçün layiqli namizədlərdir.  

  -Məhərrəm müəllim, söhbətimizin əvvəlində söylədim ki, sizin tədqiqatlarınız o qədər genişdir ki, bununla Türk dünyası bəhrələnə bilər. Növbəti sualım da Güney aşıq mühiti ilə bağlıdı. Geniş şəkildə Güney aşıq mühitini arışdırmısınız, bu barədə.  

  -Bizim mədəniyyətin açarı sazdır. Necə ki, biz sazla bağlı öz mədəniyyətimizi axıracan təbliğ eləmirik, sazı geniş şəkildə ortaya çıxarıb dünyaya tanıtmırıqsa biz mədəniyyətimizin gerçək mənzərəsini ortaya qoya bilməyəcəyik. Bütün hallarda, mədəniyyətimizin, etnoqrafiyamızın, varlığımızın mənzərəsi yarımçıqdır. Ona görə ki, sazsızdır. Saz bu gün özünün lazımı yerini ala bilmir. Burda bizim bir çox günahlarımız var. yəni ötən 70 ildə sazın konservatoriyada tədris olmaması, sazın professional bir musiqi aləti kimi təqdim olunması, bütövlükdə xalqı təmsil eləməsi imkanının verilməməsi böyük problemlər yaradıb. Üzü Dədə Qorquddan bu yana bizim mədəniyyət sahəsində, ümumiyyətlə, tarixi mədəni miqyasda nə qədər uğurlarımız varsa sazın adına bağlıdır. Dədə Qorqud, Koroğlu, eləcə də digər dastan və eposlarımızda baş obraz sazdı. Saz bütövlükdə ədəbiyyatımızın yükünü çiyinlərində daşıyıb gətirib. Bu gün bizim ədəbiyyatımız heca vəzninə əsaslanan, əsasən də qoşma üslubunda olan bir ədəbiyyatdı. Səməd Vurğun da, Hüseyn Arif də, Bəxtiyar Vahabzadə də, Məmməd Araz da bu üslubda yazıb. Bu üslubu bizə saz gətirib. Qurbaninin «Bənövşə» şeri bugünkü ədəbiyyatımızın bazasıdır. «Bənövşə» şeri hansısa qəzəl şairinin qəzəli deyil, Qurbanini də saz yaşadır. Bu baxımdan da biz sazın dəyərini bilməliyik. Saz, aşıqlıq, bütövlükdə bizim mədəniyyətimizin qoruyucularıdı. Tarixi-mədəni gerçəklik də bu mənzərənin içərisindədi. Təbrizdə Şah İsmayıl Xətai var, Səfəvilər dövlətinin başında durub. Əlində saz olub, çevrəsində aşıqlar olub, ordusunda da aşıqlar başda olub. Dövləti təkcə ordu qorumurdu, həm də aşıq qoruyurdu, saz qoruyurdu. Saz, ordunun dilini, mədəniyyətini, mənəviyyatını qoruyurdu. Bu baxımdan bizim tarixi mədəniyyətimizin, hətta bu günkü mədəniyyətimizin ana beşiyi, mərkəzi Təbrizdir. Təbrizin çevrəsindəki bölgələrdi. Bu gün sazı araşdırırıqsa Təbriz mərkəzdə durmalıdır. Təbriz gerçəkliyiylə hesablaşmalıyıq. Bu gün Təbrizdə 500 dən çox aşıq var. Şimali Qafqazda, Arazın bu tayında isə Borçalı da daxil olmaqla, aşıqların ümumi sayı 150-180 arasındadır. Amma tək Təbrizdə aşıqların sayı 500-dür. Bütün Güney mühitində isə aşıqların sayı iki mindən çoxdur. Güneydə elə kənd var ki, o kənddə 30 aşıq var. bir sözlə Güneydə mədəniyyəti təmsil edən nümayəndələr çoxdu. Bu baxımdan tarixi mənzərə də bu şəkildədir. Haqq aşıqlarının hamısı da Güneydən çıxıb. Qurbani də, Xəstə Qasım da, Abbas Tufarqanlı da. Bütün bizim dastanlarımızın hamısında təkan nöqtəsi Təbriz-Qaradağdı. Azərbaycan aşıq sənəti anlayışının gerçək tarixi coğrafi mənzərəsini ortaya gətirmək üçün o taya geniş diqqət yetirməliyik. Savalan, unutmaq olmaz ki, bizim coğrafi anlamda da, etnik yerləşmə anlamında da böyük hissəmiz Arazın o tayındadır. Yəni otuz milyon o üzdədir, səkkiz milyon bu üzdə. Bu yanda 86,6 kv.km torpaq varsa, o yanda beş bu boyda Azərbaycan türklərinə mənsub olan torpaq var. Aşıqlığın da miqyası Güneydə o dərəcədə çox fərqli və genişdi. Bizdə 19-20-ci yüzillikdə aşıqlıqda müəyyən çiçəklənmə dövrü olub, xüsusən də Göyçə, Gəncəbasar, Borçalıda, müəyyən qədər də Şirvanda. Onlar əvvəlki dönəmdə bütün tarix ərzində aşığın çiçəklənmə dövrü Təbriz-Qaradağ, Urmiya, Savə və Xorasandı. Bunlar tarixi gerçəkliklərdir .Mənim Güneyə yönəlməmin başlıca səbəbləri bu oldu ki, biz ancaq Şimali Azərbaycandakı azərbaycanlıların, yəni keçmiş SSR azərbaycanlılarının məskun olduğu torpaqlarda aşıqlığı öyrənməklə aşıqlığın tarixi mənzərəsini ortaya gətirə bilmərik. 1993-cü ildə sərhədlər açılandan sonra Güneyə yönəldim, 2005-ci ilə qədər hər il gedib ordan mənbələr gətirmişəm. Bütün bölgələri gəzmişəm, böyük aşıqlarla görüşmüşəm. Aşıq Əli varıydı orda, «Dədə Qorqud» deyirdilər ona, yüzdən artıq yaşı varıydı. Çox bilikli aşıq idi. Aşıq Əlidən Güney mühitiylə ilgili çox dəyərli məlumatlar almışam. Aşıq Əli bir dəfə mənə dedi ki, baş divani haqq divanisidir. Haqq divanında aşıq Allahın qarşısında durub hesabat verir. Ona müraciət eləyir, aşıqlıq irki alır. Çünki aşıqlıq Allahın, Tanrının himayəsindədir. Aşıq tanrı himayəçisindən icazə almamış məclis başlaya bilməz. Ona görə aşıq divaniyə bu müraciətlə başlayır: «ya İlahi, ya mövlam, ya şahimərdanım, səndən mədət». Bu gün Güneydə Aşıq Dehqan var. Aşıq İsgəndəri də dərin aşıqdır.Təbriz-Güney aşıqlarına baxdıqda burda çox dərin aşıqların, dərin sənətin olduğunu görürük. Bu gün Təbrizə getsəniz, orda onlarla aşıq çayçıları görərsiniz. Yəni aşıqlar, ustad sənətkarlar bu çayçılara yığılır. Bir-birlərini sorğu-suala çəkirlər, sənətlə bağlı maraqlı söhbətlər edirlər. Bu sənətin inkişafı üçün bir folklor zəminidir. Xalq ənənəsinin qorunmasıdır. Təəssüf ki, bizdə bu yoxdur. Bizim aşıqlar toydan-toya bir-birlərini görür. Bu baxımdan Güney Aşıqlığı çox dərya bir zəmindi. Mən o dəryanın sadəcə qırağına gedib, bir görüntüsünü yaratdım. Mən ilk dəfə olaraq 1990-cı ilin əvvəllərində məqalələr çap etdirəndə, daha sonra isə aşıq sənətiylə bağlı kitablarımda Güney mühitləri bölməsini ayırıb bu mühitləri konkretləşdirib yazdığım zamanı ilk addımı atdım. Kitabımın daha sonrakı nəşrində də qeyd etmişəm ki, mən Güneydəki dəryadan bir damla götürmüşəm. Ora çox zəngindir. Güney aşıq mühiti bir-bir ayrıca tədqiq olunmalıdır. Biz ordakı mədəniyyətimizi öyrənməliyik. Təəssüf ki, bu sahədə hələlik çox az işlər gedir. Türkiyəli Əli Kafkasiylının çox gözəl bir tədqiqatı son illər ortaya gəldi. Daha sonra İlqar İmamverdiyevin hazırladığı Güneylə bağlı işləri, Güneydən isə, urmiyalı Camal Ayrımlı və Hüseyn Feyzullahidi müəyyən tədqiqatlar hazırlayıblar. Mən hamısına minnətdaram ki, belə gözəl işlər görüblər. Bu tədqiqatçılar da sağ olsunlar. Bütün tədqiqatlarında bu işə ilk olaraq mənim başladığımı qeyd ediblər. Bu yaxınlarda mənim dostum Çingiz Mehdipur Təbrizdə qızıyla birlikdə kitabımı həm fars dilinə tərcümə ediblər, həm də bu materiallar əsasında yeni bir notlu Təbriz aşıqlarının repertuarındakı saz havalarının yazılışına başlayıblar. Çingiz Mehdipur həm özü gözəl ifaçıdır, həm də aşıq sənətinin tədqiqatçısıdır.  

  -Məhərrəm müəllim 1926-cı ildə Bakıda türkoloji qurultay keçirilmişdi. Bu qurultayın baş tutması və Bakıda keçirilməsi böyük bir tarixi hadisəydi. Ancaq qurultaydan sonra demək olar ki, Azərbaycanın ən lazımlı elm, sənət, mədəniyyət adamları represiya olundu. Mənim zənnimcə bu qurultayın təşkili bir növ kəşfiyyat xarakteri daşıyırdı. Hətta represiyalar 50-ci ilə qədər davam etdi. Siz bu barədə nə düşünürsünüz?  

  -Əvvəla Savalan bəy, sualınız çox maraqlı və məzmunludur. İnanın bu sualınız məni təcübləndirdi. Gənc olmanıza baxmayaraq, çox maraqlı sualdır. Əlbəttə sualınızda həqiqət var. 1920-ci illərdə Sovet dönəmində müəyyən demokratik ab-hava olub. Elm-ədəbiyyat, mədəniyyət baxımından. Yəni xalqa bağlı olan elm, mədəniyyət, sənət sahələrini öyrənmək, tədqiq etmək kimi bir mövqe olub. Çünki Sovet hökuməti özünü, xalq hökuməti, zəhmətkeş, fəhlə, kəndli hökuməti adlandırdığı üçün saraya bağlı olmayan, ( məsələn qəzəl, əruz, muğam bunlar saraya bağlıydı) mədəniyyət hissəsinə böyük önəm verirdilər. Bu xalqın etnoqrafiyasıydı, folkloru, musiqi mədəniyyətiydi. O baxımdan da görürsünüz ki, o illərdə kütləvi şəkildə folklora yönəmlənmə var idi. Təkcə tədqiqatçılar deyildi. Şairlə də 20-30-cu illərdə folklor mövzularını şerə gətirirdilər. Əfsanədən poema və hekayələr yazırdılar. Mahiyyət etibarilə bu sinfi ideoloji bir məsələ idi. Bir müddət sonra baxıb görülər ki, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün respublikalarda, rus olmayan respublikalarda milli oyanışlar hadisəyə çevrilməkdədi. Burdakı ziyalılar, bu istiqaməti tutmaqla təkcə xalqı, xalqın mənəviyyatını deyil, xalqın köklərini, tarixini araşdırmaqla xalqa özünü tanıma imkanı verir. O xalqa milli şüur, küli kimlik bəxş edir. Tarixi yaddaşı aşılayır. Bizim isə tarixi yaddaşın bərpası, soy-kökə qayıdışımız imperiyanın işlərinə mane ola bilirdi. Bir müddət sonra gördülər ki, bu qayıdış, dirçəliş milli oyanış və müstəqillik mücadiləsinə çevrilə bilər. Burdakı böyük alimlər də bu işlərin başında dura bilər. O səbəbdən də ehtiyatlanaraq ziyalıları bir müstəmləkə halında saxlamaq təşəbbüsündə oldular.. Üst təbəqə olan ziyalılar, o ziyalılar ki, türkçülüyü, milli tarixi kimlik məsələlərini dərindən bilirdilər. Onları aradan götürmək ehtiyacı yarandı. İmperiya baxımdan onu da bu şəkildə həyata keçirdilər. Bir yoxlama testləri təşkil etdilər ki, görək bu işlərin başında kimlər durur və bu tədbirlərə kimlər gəlir. Bakı qurultayında çoxlu rus türkoloqları da iştirak edirdi. Onlar rus olduqları üçün imperiyanın qəzəbinə tuş gəlmədilər. Əmin Abidin, Salman Mümtazın, Bəkir Çobanzadənin, Ömər Nemanzadənin, Firidun Köçərlinin taleləri isə ağır oldu. Burda maraqlı bir fakt da var. Rus türkoloqları türkçiliyi araşdırsalar da, imperiyanın əlehinə getmirdilər. Ancaq bizim ziyalılar türkçülüyü araşdırmaqla yanaşı milli kimliyi oyadırdılar. Bu baxımdan da ağır nəticələrlə qarşılaşdılar. Bu kəşfiyyat xarakterli tədbirlər təkcə Azərbaycanda yox, Gürcüstanda da, hətta Ermənistanda da həyata keçirilirdi. Hər xalqın belə yüksək nümayəndələrini aradan götürmək üçün. Dəhşətlisi burasındadır ki, Moldovadan, Ukraynadan. Gürcüstandan, Ermənistandan beş-on adamı represiya edəndə, bizdən əlli beş adamı represiya edirdilər. Bu da təbiidir ki, türk olmağımızla bağlıydı. Türk dünyasında represiyalar kütləvi şəkildə getməyə başladı. Qurultayda çıxış zamanı, milli mücadilələri, tarixi məsələləri qaldırdıqları üçün, sözün əsil mənasında onlar qaralandılar, bu dövrdə bizim ziyalıların tarixi kitabları, məqalələri çap olunurdu. Dədə Qorqudla bağlı tədqiqatlar işıq üzü görməyə başlayırdı. Bu yazılar get-gedə dövlətə sərf etmirdi, sonda represiyalar dururdu. Sovet dövləti müəyyən ölçülərdə folklora yer verirdi. Bayatıları toplamaq olardı, lakin o, bayatılardakı türkçülük ideyaları, islam dəyərlərini çap etmək, təbliğ eləmək olmazdı. Amma aşiqanə duyğu, mərdlik, halallıq, düzlük ifadə eləyən bayatıları toplamağa icazə verilirdi. Dastanların nəşrinə də normalar daxilində icazələr verilirdi. Bu sadalananları kim yazırdısa, o adamlara heç kim heç nə etmirdi. Ancaq o sərhədləri aşan ziyalılara güc göstərirdilər. Həmin gördüyümüz, oxuyub öyrəndiyimiz cəzaların səbəbləri bunlar idi.  

  -Məhərrəm müəllim, biz qloballaşma dövrünü yaşayırıq. Daha dəqiq desək, qloballaşmaya doğru gedirik. Məhərrəm Qasımlıdan soruşmaq istəyirəm bu qloballaşma bizə nəyi verə bilər və yaxud bizdən nə ala bilər. Milli dəyərlərimizi və ya mədəniyyətimizi axsada bilərmi?. 

  -Sualınız aydındır. Bu proses bu şəkildədir. İnteqrasiya və qloballaşma 1-ci mərhələ inteqrasiyadı. Yəni üstün mədəniyyətlər digər mədəniyyətlərə doğru gedirlər. Onlar özlərini təbliğ eləyir. Zəif mədəniyyətlər isə bunu bacarmır və inteqrasiya proseslərində uduzur. Üstün mədəniyyətlər bu proseslər zamanı bütün dünya miqyasında dünyanı öz təsiri altına alır. Bu isə zəif mədəniyyətləri vurub sıradan çıxardır. Bu zaman qarşıda iki məsələ durur. Birincisi inteqrasiya proseslərində çox diqqətli, həssas olmaq lazımdır. Dünyaya çıxışların vəziyyətini bilmək və axtarmaq lazımdır. Azərbaycan elmini, mədəniyyətini, tarixini, folklorunu, rus, ingilis, eləcə də bir çox dünya dilləri vasitəsiylə dünyaya tanıtmaq. Bu işlər görülərsə, avropa, şərq, qərb bizim mədəniyyəti tanıyır və tanıyacaq. Bu baxımdan Sovet dönəmində inteqrasiya proseslərinin özü də zəif idi. Sovet hökumətinin özü qloballaşmanı bizə gəlməyə qoymurdu. Daha çox bizləri «ruslaşdırmağa» çalışırdı. İndi isə biz dünyaya, dünya bizə açılıb. Bu baxımdan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dünyada bir çox texnoloji dəyərlər var. insana, bəşəriyyətə, yaşayışa fayda verən şeylər var. bunlar şübhəsiz qəbul olunmalıdır. Məsələn; cib telefonu, kompüter, müasir maşınlar, avadanlıqlar və s. bunlardan imtina etmək də olmur. İstər-istəməz qəbul etmək lazımdır. Əgər bacarırsansa dünyaya özündən nəsə təqdim et. Misal üçün, Koreya, Çin, Yaponiya bu gün həm öz texnikasını, həm də mədəniyyətini, mətbəxini dünyaya təqdim edir və edə bilir. Bu gün kompüter sistemi, internet, radio televiziyalar çox təhlükəlidir. Soruşa bilərsiniz niyə? Ona görə ki, bunların vasitəsiylə digər mədəniyyətləri bizə aşılayırlar. Bu gün televiziyalarımızda nə qədər Avropa, Braziliya serialları nümayiş etdirilir. Bu serialların təsiri çox vaxt bəzi ailələrdə özünü göstərir. seriallarda tez-tez evlənib boşanma artıq bu gün bizim gündəlik həyatımızda adi bir şeyə çevrilib. Bilirsiniz bu seriallar yabançı musiqilər ona görə tətbiq olunur ki, bizi milli kimliyimizdən uzaqlaşdırsınlar. Kim bir az zəifdirsə bu dediklərimə uduzacaq. Əcnəbi musiqilər bizə lap çox təsir göstərib. Bu gün toylarımızda saza 10-15 dəqiqə yer verilir, ancaq əcnəbi musiqilərə daha çox. Bu əcnəbi musiqilərin televiziya və radiolarda daha çox şahidi ola bilərsiniz. Bu işdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Gürcülərə fikir verin. Nə qədər Avropa meyilli olsalar da, özlərinin loru gürcü xorunu qoruyurlar.. yəni Gürcü mədəniyyətini, etnoqrafiyasını yaşadırlar. Bizim mədəniyyətə sahib çıxan ermənilər də belədir. Biz də çox diqqətli, həssas olmalıyıq. Biz elə etməliyik ki, heç kim bizim mədəniyyəti üstələməsin, sahib çıxmasın. Türk mədəniyyəti ən güclü mədəniyyətdir. Biz tarix boyu üstün mədəniyyət olub, çevrəmizdəki mədəniyyətləri təsir altına almışıq. Gürcülərin, ermənilərin, slavyanların, ukraynalıların hətta avropalıların musiqilərində bizim çalarlar çoxdu. Qopuz dünyanın haralarına gedib. Ukraynalılar bizim qopuza qobuzar deyir. Bu bizim mədəniyyətin yüksəkliyidi. Tambur aləti isə bu gün ruslarda dombura adlanır. Sadəcə olaraq bu yüksək mədəniyyətə sahib çıxmaq, yiyə durmaq lazımdır. Muğama, saza, Azərbaycan xalq musiqisinə, milli rəqslərə laqeyd olmamalıyıq. Bu hər birimizin milli sahiblik işidi. Biz deyirik ki, balaban musiqi aləti bizimdir. Bu danılmaz faktdır, amma balabana İrəvanda ermənilər heykəl qoyub. Buna isə təəccüblənmək lazım deyil. Əcaba, biz nə vaxt balabana sahib durduq ki... Bu gün, sabah saza da elə heykəl qoyacaqlar. Çünki erməni görür ki, biz sazı yalnız qonaq gələnə göstəririk. Bir də ara-sıra toylarda. Bu halda isə bizim boşluğumuzdan istifadə edən erməni sazı özününküləşdirir. Biz saza nə qədər yaxın durmayacayıqsa, bir o qədər sazı da erməni milləti musiqi aləti kimi dünyaya təqdim edəcək. Bu gün gənclərimiz sazı dinləmir. Ancaq erməni gənci əskidən balaban dinləyir. Sabah da sazı dinləyəcək. Saz da bizim həyatımızda, daim olmalıdır. Saz bizə yurd, vətən eşqi aşılayır. Biz niyə sazdan qaçmalıyıq. Vətən eşqi, yurd eşqi aşılamayan yabançı musiqiləri dinləyirik. Biz sazı küncə qoymaqla çox şeyimizi itirəcəyik. Biz qloballaşmadan və inteqrasiyadan müəyyən qədər faydalanmalıyıq, amma onun zərərlərindən də qaça bilməliyik. Bu gün dünyanın bütün ölkələrində hər kəs özünü qoruyur. Kim özünü qoruya bilmirsə demək qloballaşmanın, inteqrasiyanın təsirinə düşüb.  

  -Məhərrəm müəllim, folklora doğru gedirik, yoxsa folklor bizə gəlir  

  -Bu dediyiniz hər ikisi bu gün bizim həyatımızda olsaydı daha da yaxşı olardı. Bizim folklora doğru getməyimiz nə qədər ləngdirsə, folklorun da bizə gəlməsi bir o qədər ləngdir. Biz bunun ikisini də lazımı tempə salmalıyıq. Bu baxımdan biz özümüz folklora doğru getməliyik. Folklor nədi, folklor xalqın özüdü. Xalq folkloruyla özünə doğru gedir. Azərbaycan xalqı bir türk qovmu olaraq çox qüdrətlidir. Yetər ki, özünü tanıya. Bilirsiniz bu nəyə bənzəyir. Əgər bir tankın yaxşı tankçısı və benzini varsa bu tanka heç bir zaval yoxdur. Qarşısına gələni dağıtmaq gücünə malikdir. Folklor da, xalq da belədir. Xalq folklorunu bilirsə, o xalqı heç kim ələ ala bilməz. -Siz folklor və etnoqrafiya jurnalının baş redaktorusunuz. Azərbaycanda yeganə nəşrdir ki, bu jurnal vasitəsiylə folklor və etnoqrafiyamızı yaşadır və təbliğ edirsiniz. Bildiyimə görə jurnalın da beş yaşı tamam olur. Bu jurnalın yaranmasıyla bağlı fikirlərinizi bilmək istədik.  

  -Əvvəla təşəkkür edirəm, diqqətinizə görə çox sağ olun. Bu il mən əlli yaşımı qeyd edirəm, jurnalın da beş yaşını. Bu jurnal bir növ mənim həm babam, həm də balamdı. Ona görə babamdır ki, bu bir azman ruhunun, Dədə Qorqud ruhunun təmsilçisidir. Jurnalın üz qabığında da ilahi aləmdən nur içində, əlində qopuz Dədə Qorqud gəlir. Bu mənada jurnal mənim babamdı. Ona görə də balamdır ki, jurnalın qurucusu mən özüməm. Beş il bundan qabaq bu jurnalı yaratdıq. O vaxtlar folklor haqqında Milli Məclisin qanunu çıxmışdı. Ümummilli liderimiz H. Əliyev də bu qanunu az sonra təsdiq elədi. Folklor haqqında qanunda həm də bu tipli fəaliyyətlər lazım bilinirdi. Biz də Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçdik və jurnalın nəşrinə başladıq. Qeyd edim ki, jurnal beynəlxalq elmi jurnaldır. İlk gündən bu günədək jurnalın yaradıcı heyətinin hamısı fədakarlıqla çalışır. Bu jurnalı isə ancaq abunəçilərin, bir də öz şəxsi hesabımıza çap etdiririk. Amerikadan, Almaniyadan, Türkiyədən, Kiprdən, Güneydən və bir çox başqa ölkələrdən oxucularımız var, çoxları da azərbaycanlılardır. Jurnalda həmçinin ingiliscə yazılar da dərc olunur. Buna görə oxucularımız maraq göstərir.  

  -Məhərrəm müəllim gərgin iş rejimimiz var. Universitetlərdə dərs deyirsiniz, Akademiyadakı fəaliyyətiniz, daha maraqlıdı. Məhərrəm Qasımlı necə istirahət edir?  

  -Savalan bəy, doğru qeyd etdiniz. İşlərim çoxdur. Ədəbiyyat İnstitutunda çalışıram, folklor şöbəsinin müdiriyəm. Türkiyədə nəşr olunan «Milli folklor» beynəlxalq toplusunun redaktor heyətinin üzvüyəm. Universitetlərdə dərs deyirəm. İncəsənət Universitetində aşıq sənəti qrupunun nəzəri dərslərini keçirəm. Konservatoriyada yenə aşıq ixtisası üzrə dərs deyirəm. Bu mənada həm təhsil, həm tədqiqat, həm ictimai elmi təşkilatı fəaliyyət çox sahəli, çox yönlüdür. Demək olar ki, istirahətə vaxt tapa bilmirəm. Ancaq bunu özümə bir həyat tərzi hesab edirəm. 1992-ci ildə Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini təyin olunandan sonra on il məzuniyyətə çıxmamışam. On il gecə-gündüz çalışmışam. Çünki o vaxt «Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin» çox cildiliyini hazırlayırdıq. Bu sahədə işləri mən görürdüm deyə istirahətə vaxt olmurdu. 1994-cü ildə ədəbiyyat tarixinin I-ci cildi ilk variantda nəşr olundu. Müəyyən proseslərdən sonra ləngidi, ancaq 2000-ci illərin əvvəllərində II cild çıxdı. İndilərdə də III cild nəşr olunmalıdı. Bu cildlərin hazırlanmasında xüsusən də I cildin çapında illərlə gərgin işlədim. O illərin yorğunu səhhətimə də müəyyən təsir edib. Ancaq indi artıq bir o qədər gərgin işləmirəm. Demək olar ki, beş-on gün istirahət edirəm. Elə vaxt olur ki, istirahətdə olanda hər hansı bir iş çıxır, yenidən iş başına qayıdıram. Keçən il mən Qaraçay respublikasında dincəldiyim zaman orda birdən qaraçaylıların folklor və etnoqrafiyalarıyla maraqlanmağa başladım. Kənd-kənd düşüb qaraçaylılarla bağlı materialları topladım. İstirahətimin bir hissəsi yenə elmi fəaliyətə döndü. Tovuza və yaxud digər rayonlara gedəndə, mütləq orda folklor təbiətli adamlarla görüşürəm. Əslində mənim istirahətim elə bunlardı. On günlərlə durmadan Aşıq Ədalət Nəsibovu, Xanlar Məhərrəmovu, Əkbər Cəfərovu dinləyirəmsə dincəlirəm. Belə deyim ki, məni yorub əldən salan da aşıqdı, gözəl istirahət bəxş edən də. Bu mənə çox xoşdur. Çünki mən özümü sazdan sözdən ayrı hesab etmirəm.  

  -Məhərrəm müəllim qarşıda hansı yenilikləriniz var?  

  -Biz bu il Novruz ensiklrpediyasını hazırlamışıq. Bu günlərdə işıq üzü görəcək. Bu ensiklopediyanın baş elmi redaktoru mənəm. Daha böyük bir işi düşünürəm, həyata keçirim, ayrıca ozan-aşıq ensiklopediyası yaratmaq. Hava-havacatıyla nümayəndələriylə birgə. Böyük bir layihədir. Bu işi hazırlayıram. Bu işi bizdən, Dədə Qorqudun, Abbas Tufarqanlının, Qurbaninin, Aşıq Ələsgərin ruhu istəyir. Mədəniyyətimizlə bağlı bu işi ortaya qoymağa çalışacam. Fikirləşmişəm ki, rus, ingilis dillərinə də tərcümə olunsun. Bu ağır işə bir neçə il vaxt sərf edəcəm. Qarşımda ən böyük iş budur. Bir də bildiyimiz kimi bədii yaradıcılıqla da məşğulam. Sözün düzü, gəncliyimdə şer yazmışam. 2004-cü ildə balaca bir şer kitabım da çıxdı. «Sənə sözüm var» adlı. Son vaxtlar poetik yaradıcılıqla da bağlı məhsuldar fəaliyyətdəyəm. Çünki ürəyimdə çoxlu duyğular var ki, ancaq poetik şəkildə ifadə edə bilərəm. Bundan sonraki dönəmdə poetik yaradıcılığa meyilimin artmasının da şahidi ola bilərsiniz.  

  -Əkrəm Əylisli söyləyir ki, ən gözəl fkirləri, duyğuları poetik şəkildə ifadə etmək olar. Məhərrəm müəllim, sonda sizə poetik fikirlərinizi ifadə etmək və yaradıcılığınızda bol-bol uğurlar diləyirəm. Vaxt ayırıb həmsöhbət olduğumuza görə minnətdaram.  

  -Savalan bəy, siz də çox sağolun ki, belə maraqlı suallar tərtib etdiniz. Mən də öz növbəmdə sizə bir gənc olaraq uğurlar diləyirəm.  

Şərh

Network Rail will lose control over Britain’s train tracks as power is handed to private operators in a major shake-up of the railway system, the Government is reportedly to announce next week. The move, which would mark the biggest change to the running of the rail network in decades, would see British rail companies such as Virgin Trains and Southern becoming responsible for repairs and maintenance for the first time, ending state-owned Network Rail’s monopoly. Transport minister Chris Grayling will announce the plans in a speech to the Conservative think tank Policy Exchange on Tuesday, according to The Daily Telegraph. The Government hopes this shift of control will incentivise train companies to carry out repairs more quickly and possibly bring in cheaper fares, . READ MORE Train fares set to rise by average of 2.3% Train fares are going up again and here's what you're paying for Network Rail pulls human rights advert for being 'too political' Network Rail fined £4 million after actress dies at level crossing Easter weekend: Record number of engineering works on UK railways It comes as the rail industry announced train fares would go up by an average of 2.3 per cent – more than double the rate of inflation – from 2 January 2017, with some unregulated fares likely to result in fares rise of considerably more. Currently Britain’s train tracks are owned by Network Rail while trains are controlled by completely separate companies. Mr Grayling has spoken previously of his lack of confidence in the railway system and his desire to give train operators more control. As the Conservatives’ front-bench transport spokesman 10 years ago, he said: “We think, with hindsight, that the complete separation of track and train into separate businesses at the time of privatisation was not right for our railways. “The separation has helped push up the cost of running the railways – and hence fares – and has slowed decisions about capacity improvements. “Too many people and organisations are now involved in getting things done – so nothing happens.” In publicity material sent out ahead of the speech, Policy Exchange reportedly said Mr Grayling’s vision will “put the passenger at its heart, ensuring that journeys are safe, quick, and provide value for money”. For Labour, shadow transport secretary Andy McDonald said that “privatising” the rail infrastructure would be an “irresponsible move”. “The last thing our railways need is another layer of fragmentation and complexity. Train operating companies will only engage with this if they can extract more profit from taxpayers and fare-payers,” he said. “It's remarkable that operators such as Southern who display a cavalier attitude towards cost-cutting and safety might be invited to take responsibility for the repair and maintenance of the tracks. Since his election last month, they have struggled to understand who is advising Donald Trump on Asia and what his China policy will look like. This move will turn concern into alarm and anger. Beijing sees Taiwan as a province. Denying it any of the trappings of an independent state is one of the key priorities of Chinese foreign policy. Read more from Carrie: The Trump phone call that will stun Beijing Mild reaction - Cindy Sui, BBC, Taipei China's reaction is relatively mild. It doesn't want to get off on the wrong foot with Mr Trump. And it sees Mr Trump as an inexperienced politician, so for now it's willing to forgive him and not play this up. It may also be somewhat reassured by statements from the US that its policy on China and Taiwan has not changed. But behind the scenes it's safe to say China is working hard to "educate" the Trump team on not repeating such diplomatic faux pas. This move by Taiwan's President Tsai will further infuriate Beijing and make it distrust her even more and see her as favouring Taiwan's formal independence from China. World-changing ideas summit With our powers of reasoning, rich memories and the ability to imagine what the future might hold, human intelligence is unequalled in the animal kingdom. Our closest relatives, chimpanzees, are adept problem solvers, making their own tools to reach food, for example. They use sophisticated gestures and facial expressions to communicate. Yet, they fall a long way short of our own ability to think and plan for the future. Thomas Suddendorf, a psychologist at the University of Queensland, describes this as the gap – the cognitive gulf that separates us from animals. But it was not always so wide, he says in the video above. Our species once shared the planet with other hominins with intelligence that may have rivaled our own. Their extinction was at least partly due to the actions of our own ancestors, according to many anthropologists. We need to be careful not to make the same mistakes again and widen the gap between the species even further in our pursuit of progress, warns Suddendorf, who spoke to BBC Future at the World-Changing Ideas Summit in Sydney on 15 November. Read more: We’ve got human intelligence all wrong Jason G Goldman’s column Uniquely Human, about the similarities and differences between us and the animal kingdom Join 700,000+ Future fans by liking us on Facebook, or follow us on Twitter, Google+, LinkedIn and Instagram If you liked this story, sign up for the weekly bbc.com features newsletter, called “If You Only Read 6 Things This Week”. A handpicked selection of stories from BBC Future, Earth, Culture, Capital, Travel and Autos, delivered to your inbox every Friday. The minibus crosses the vast plateau on a newly paved road. Cracked fields stretch away towards the Moroccan desert to the south. Yet the barren landscape is no longer quite as desolate as it once was. This year it became home to one of the world’s biggest solar power plants. Welcome to Future Now Your essential guide to a world in flux Change happens quickly these days and it can be hard to keep up. That’s why BBC Future has launched a new section called Future Now to bring you in-depth stories about the people, events and trends that are shaping our world. We will be publishing regular stories from all over the world about technology, energy, economics, society and much more – you can find them here. We hope you will join us as we explore the changes that matter. Hundreds of curved mirrors, each as big as a bus, are ranked in rows covering 1,400,000 sq m (15m sq ft) of desert, an area the size of 200 football fields. The massive complex sits on a sun-blasted site at the foot of the High Atlas mountains, 10km (6 miles) from Ouarzazate – a city nicknamed the door to the desert. With around 330 days of sunshine a year, it’s an ideal location. As well as meeting domestic needs, Morocco hopes one day to export solar energy to Europe. This is a plant that could help define Africa's – and the world’s – energy future. (Credit: Getty Images) Hundreds of curved mirrors, each as big as a bus, are ranked in rows covering 1,400,000 square metres of desert, an area the size of 200 football fields (Credit: Getty Images) Of course, on the day I visit the sky is covered in clouds. “No electricity will be produced today,“ says Rachid Bayed at the Moroccan Agency for Solar Energy (Masen), which is responsible for implementing the flagship project. An occasional off day is not a concern, however. After many years of false starts, solar power is coming of age as countries in the sun finally embrace their most abundant source of clean energy. The Moroccan site is one of several across Africa and similar plants are being built in the Middle East – in Jordan, Dubai and Saudi Arabia. The falling cost of solar power has made it a viable alternative to oil even in the most oil-rich parts of the world. As well as meeting domestic needs, Morocco hopes one day to export solar energy to Europe. Noor 1, the first phase of the Moroccan plant, has already surpassed expectations in terms of the amount of energy it has produced. It is an encouraging result in line with Morocco’s goal to reduce its fossil fuel bill by focusing on renewables while still meeting growing energy needs that are increasing by about 7% per year. Morocco’s stable government and economy has helped it secure funding: the European Union contributed 60% of the cost for the Ouarzazate project, for example. (Credit: Sandrine Ceurstemont) With around 330 days of sunshine a year, the region around Ouarzazate - a city nicknamed the door to the desert - is an ideal location (Credit: Sandrine Ceurstemont) The country plans to generate 14% of its energy from solar by 2020 and by adding other renewable sources like wind and water into the mix, it is aiming to produce 52% of its own energy by 2030. This puts Morocco more or less in line with countries like the UK, which wants to generate 30% of its electricity from renewables by the end of the decade, and the US, where President Obama set a target of 20% by 2030. (Trump has threatened to dump renewables, but his actions may not have a huge impact. Many policies are controlled by individual states and big companies have already started to switch to cleaner and cheaper alternatives.) Due to the lack sun on the day I visit, the hundreds of mirrors stand still and silent. The team keeps a close eye on weather forecasts to predict output for the following day, allowing other sources of energy to take over when it is overcast. The reflectors can be heard as they move together to follow the sun like a giant field of sunflowers But normally the reflectors can be heard as they move together to follow the Sun like a giant field of sunflowers. The mirrors focus the Sun’s energy onto a synthetic oil that flows through a network of pipes. Reaching temperatures up to 350C (662F), the hot oil is used to produce high-pressure water vapour that drives a turbine-powered generator. “It’s the same classic process used with fossil fuels, except that we are using the Sun’s heat as the source,” says Bayed. The plant keeps generating energy after sunset, when electricity demands peak. Some of the day’s energy is stored in reservoirs of superhot molten salts made of sodium and potassium nitrates, which keeps production going for up to three hours. In the next phase of the plant, production will continue for up to eight hours after sunset. (Credit: Sandrine Ceurstemont) “The last time the Tories privatised the tracks resulted in a series of fatal accidents that led to the creation of Network Rail in the first place. We don’t want to see a return to the bad old days of Railtrack.” Response to the reported plans on social media has been widely of concern and anger. One Twitter user said: “Government idea to turn Network Rail back into rail track in private hands to save money risks safety. Not a good idea!” Another tweet was more blunt, saying: “Government hands track repairs to profiteering Virgin and Southern. Deaths will result.” More about: Network RailtrainsRailwayVirginSouthernChris Graylingprivatisation “Whisky is all about education, understanding and driving flavour exploration,” says Greg Dillon, spirits connoisseur and editor of the Great Drams blog. “The depth of flavour, the variety and the intrigue of whisky is what is driving the trend towards whisky being a great accompaniment to meals.” Clearly, wine isn’t the only drink capable of being the perfect match for food. Whisky is gaining in popularity as the ideal partner for a range of dishes, from light starters to desserts. The many flavour descriptions vary from light to full-bodied; from a touch of sweetness and fruit, to more complex and bold with strong peat, earthy and smoky notes. Whisky is a great match for seafood, cheese, smoked and roasted meats, and desserts. The lighter styles fare better with smoked salmon and sushi, while medium-bodied whiskies work with smoked fish such as mackerel. Very few of us can claim to never tell a lie, but what if there was a way of spotting a liar without a lie-detector test? A new study has discovered which of us are actually most likely to be liars, and it’s bad news for young, single men. The study of 3,349 Americans of “all major ethnic, incomes, and geographic regions” by Curtin University, Australia, sought to discover whether there’s a link between socio-economic status and lying, and it drew some very specific conclusions. READ MORE 10 uncomfortable truths no one wants to admit All the lies and mistruths Trump told during the US election campaign Strict parenting turns children into liars, experts claim Bernie Sanders says Donald Trump is a pathological liar The researchers found that the most likely liars are young, unmarried men prone to road rage and with low levels of education - as well as asking about lying, respondents were asked questions such as “have you ever given someone the finger in traffic?” Lead study author Arch Woodside explained to the Huffington Post that a young male with low education isn’t enough to determine how prolific a liar he is, “but a young male with low education who engages in antisocial behaviour such as road rage, well by now you can be pretty sure he is.” However the second most likely group of liars is female - specifically, young, married women with low levels of education who’ve attained a high income. Woodside suggested these could be “women who have married into money.” Presumably they could also simply be women who have earned their own fortunes despite low levels of education. The world's most notorious liars 10 (CNN)The next possible US secretary of defense went by the military call sign "Chaos." Revered by his troops as a "warrior monk" with a knack for hard-edged quips, retired Marine Gen. James Mattis led troops in Afghanistan in 2001, won laurels for leadership in one of the bloodiest battles of the Iraq War and most recently headed US Central Command, perhaps the military's most complicated and challenging post. Now, Mattis faces an entirely different kind of fight. As President-elect Donald Trump prepares to formally nominate the former four-star to head the Pentagon, some Democrats are signaling his confirmation might not be entirely easy. Some observers question whether Mattis' battlefield experience prepares him for the very different task of running an enormous bureaucracy, while senior lawmakers worry about what the 66-year-old's nomination means for maintaining civilian control of the military. Republicans issued glowing testimonials to Mattis and his career. California Rep. Devin Nunes, who heads the House Permanent Select Committee on Intelligence, said he could think of "no better candidate to lead America's military in our long fight against jihadism and countering other pressing threats." Noting that Mattis hasn't been out of uniform long enough to lead the Pentagon without a congressional waiver, California Democratic Rep. Adam Schiff said that while he "would make an excellent Secretary of Defense, we must also bear in mind the precedent we would be setting and the impact it would have on the principle of civilian leadership of our nation's military." Donald Trump speaks with Taiwan's President Kirsten Gillibrand, the ranking Democrat on the Senate Armed Services Committee subcommittee on personnel, was more definitive. "Civilian control of our military is a fundamental principle of American democracy," Gillibrand said in a statement Thursday, "and I will not vote for an exception to this rule." Just one senator can demand that the waiver for Mattis meet a 60-vote threshold, meaning he would need to get the support of all Republicans and eight Democrats to move toward confirmation next year. If he's approved, Mattis would be the highest-ranking former officer to serve as defense secretary. The Washington State native and history major led troops through the conflicts in the Persian Gulf, Afghanistan and Iraq. From 2010 to 2013, he led Central Command, which oversees the Middle East and Southeast Asia, until the Obama administration let him go over disagreements on Iran. The White House was pushing for a nuclear deal with Tehran in 2013, the same year Mattis was telling the Aspen Security Forum that his top concern as Centcom commander was "Iran, Iran, Iran." Obama to sign Iran sanctions bill Mattis has since been critical of the deal and of the Obama administration's refusal to engage more aggressively in the Middle East, saying it has fueled extremism in the region. In 2015, he told a congressional panel that the US needed to come out of its "reactive crouch" in the Middle East and defend its values. Indeed, Mattis has not been known to mince words. He's affectionately known as "Mad Dog" by troops who trade his quips like prized baseball cards. On the news of his nomination, many of those sayings instantly became memes on Twitter. Among them: "a good soldier follows orders, but a true warrior wears his enemy's skin like a poncho," and "be polite, be professional, but have a plan to kill everybody you meet." Human Rights Watch called on Congress to fully examine his views on a number of issues. "Media accounts suggest that Gen. Mattis doesn't agree with President-elect Trump's more outrageous campaign proposals, such as bringing back waterboarding, targeting terrorist suspects' family members, or tampering with anti-torture laws," said Washington director Sarah Margon. She urged that during the confirmation process "senators make sure Mattis unreservedly repudiates these proposals, acknowledges that they are illegal, and confirms that they are not up for future consideration." Mattis is one of a slew of generals Trump has been considering for other Cabinet-level jobs, including Gen. David Petraeus for the State Department, Gen. John Kelly to head Homeland Security and Adm. Mike Rogers as the director of national intelligence. Erin Simpson, a national security consultant and senior editor at WarontheRocks.com, said the incoming administration may be trying to capitalize on public respect for the military by considering so many generals. But "where there are really weak civilian institutions and an inexperienced president, it just doesn't sit right by me," said Simpson. The silver lining, she adds, is that many military and security professionals wary of Trump may be convinced to serve under Mattis. "It provides some top-cover for other qualified folks to come in who might not have otherwise," Simpson said. "There are a lot of jobs to fill at the Pentagon, this could bring in some talent and that's a net gain." show all And if you want to have an honest conversation with someone, go to an unmarried woman over the age of 70 as they were found to lie the least. The study categorised “big liars” as those of us who tell 12 significant lies per year, and it found that just 13 per cent of people tell 58 per cent of all lies. In contrast, 21 per cent of us try to live our lives without lying. Woodside explained to Broadly that although most of us think we know ourselves well, we really don’t, and “such thinking may be the biggest lie of all." big computer companies aren't happy about it! Is your computer painfully slow? Have you considered buying a new 'faster' computer but the price of even a basic one makes you cringe? Do you wish there was a cheaper, more affordable way to get a new computer? (Hint: there is – keep reading.) It's incredibly frustrating when computers slow down or stop working for seemingly no reason at all. And even after all the diagnostics, upgrades, and money spent, the amount of time waiting for that spinning wheel or hourglass to disappear never seems to get any shorter. Your once new, lightning-fast, computer just keeps getting slower as each day passes. Well, fortunately, there's a new device that has recently hit the market and it's literally giving old, slow computers lightning fast speed again. And to say it's extremely affordable is grossly understated! What is It? It's called Xtra-PC and if you have an old, slow computer, it is exactly what you've been waiting for. Xtra-PC is a small thumb drive you simply plug into your computer's USB port and it instantly transforms your old computer to like new. It works with any computer (Mac or Windows) laptop, desktop, and netbooks made in 2004 or later. It is hands down the fastest, easiest solution to getting yourself a new computer without spending $400, $500, $800 or more – guaranteed. No more staring at spinning wheels or hourglasses ever again! How Does it Work? Super easy! In fact, it's so easy that it's like snapping your fingers and watching your old computer magically turn into the new, super-fast computer you want it to be. All you have to do is... Plug it in – Simply plug Xtra-PC into a USB port while your computer is turned off. Turn Your Computer On – Select 'Boot from USB' and bingo, you're good to go. Enjoy New PC – In less than 15 minutes you'll be shocked at the difference in the performance of your computer. You only have to setup Xtra-PC once and you can even use it on multiple computers! Watch This Video For A Closer Look At How Xtra-PC Works! No Hard Drive? No Problem! Amazingly, Xtra-PC even works on computers with no hard drives. That's right! Broken, damaged, or just plain missing – Xtra-PC will have your computer running like new again even without a hard drive! What Can I Do With My Like-New Computer? Everything! With Xtra-PC, there's simply no need to spend hundreds of dollars on a new computer – only to have it peter out on you in another year or two. It makes no sense. But getting Xtra-PC does (which is why the big computer companies are so against this incredibly powerful little device). With Xtra-PC you'll be able to do the things you normally do... Heck, you can even add other programs to your computer if you wanted to. Want to download Skype? No problem, with Xtra-PC, you can. How Much Is This Going To Cost Me? This is not a joke. Xtra-PC is only $24.99! That's right – ONLY 25 bucks! And they offer a 30-Day money back guarantee. There honestly is no good reason not to try Xtra-PC. You can get Xtra-PC direct from the company's website here. Make sure to buy it from the official site as there are many knockoffs on the market today. Want to win at job-hunting and being a student? It can be done. “Seizing the opportunities available at university is a valuable way for students to boost their career prospects, as well as giving them a richer university experience,” says Maggie Westgarth, head of employability and enterprise at the University of the West of England (UWE Bristol). Here are some suggestions for how to do it: Work placements “They enable students to apply their skills in a real-world environment and see the impact their skills can have on an organisation or industry,” says Westgarth. “Employers value this level of work experience and it gives students a significant advantage in the jobs market.” Volunteer, work or study overseas “The number of new experiences that come from living in a different country and culture is extraordinary and can make a CV stand out from the crowd,” says Westgarth. “Someone who has spent time abroad during their studies will be able to talk about experiences and skills that will be unlike any other candidate.” Get involved in sports and societies Graduate recruiters stress how important this is, says Katie Seymour-Smith, senior career consultant at the University of Derby. “Not only does it expose students to a wider skill set, networking opportunities and skill application, but it contributes towards building confidence and resilience.” And it’s fun, too. Get advice from a range of people Different people – parents, friends, lecturers, employers – will have different perspectives on the world of work, according to Tom Staunton, careers consultant at the University of Derby. To help you filter all that information, he suggests seeing a professional careers adviser. “They can help you think through the different advice you have been given, work out what it means for you and what you could do about it,” he says. Mind your surrounding READ MORE SPONSORED Giving graduates a head start in business “Don’t bury your head in the sand - there’s always something going on around campus,” says Alison Armstrong, a careers advisor at Bournemouth University. That might be a careers workshop, a volunteering opportunity at the union or an event hosted by an employer. Look out for employability awards, too. “These are structured programmes designed to help you get the most out of your time at university,” she adds. Be a part of the wider uni community “Get as involved as possible with uni life,” says Armstrong. It’s not just societies – getting involved with student papers and radio stations can be great fun and build great skills. “Volunteer for opportunities such as becoming a student rep,” adds Armstrong. “This will develop and demonstrate leadership, negotiation and team-working skills.” This can be with fellow students on forums, but Jack Wallington, community director at The Student Room suggests casting the net wider as well. “It’s good to connect with lecturers, guest speakers or anyone you’ve worked alongside, as by getting to know them you’re likely to get introduced to even more people in the industry,” he says. Tap your uni's alumni network as well. “These people have first-hand experiences and advice to offer on how to break into your chosen field,” he adds.
Home404 Sadly, that page will never exist again. What you can do about it? Have patience. Check for a typo in your URL. Try again. Why not try to search by keyword instead? Search Business.com by keyword technology 10 must read technology blogs to keep you in the know Search Trending Content 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data If your company handles personal information or accepts electronic payments, here's what you need to know about data security regulation. By Tim Maliyil – August 14, 2014 Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 Check out the biggest headlines affecting your business and career on the latest episode of "This Week in Business." By Shayna Marks – May 6, 2016 Video 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously In the mobile world, you don’t have much time to make a first impression. Here are four ways to show your users that You Take Them Seriously By Polly Alluf – November 28, 2016 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App Ask yourself these questions first. Thinking about Building a Mobile App? Ask yourself these questions first. By Sylvester Kaczmarek – November 19, 2016 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic On-page optimizations without the heavy lifting Google processes 3,000,000,000 searches per day. Read the 4 tips to optimize your e-commerce site to match your content to consumer intent. By Holly Miller – December 12, 2016 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season Follow these e-commerce tips and give your sales a boost this holiday season. Follow these e-commerce tips for your website and give your sales a boost this holiday season. By Alex Wolk – December 9, 2016 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps One of the top priorities when creating an app is to make one people want to use. Pick up 15 useful mobile app development tips for ensuring high-quality apps in this article. By John Barnett – December 30, 2016 How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 Online retail trends in a mobile-connected world Mobile is continuing to grow in importance for all business sectors, including e-commerce. Here's how apps will transform online retail. By Jeremiah Owyang – February 12, 2017 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 Future of Recruiting: Trends That Will Define 2017 Future of Recruiting: Trends That Will Define 2017 3 Things You Should Do In Every Job Search (But Probably Don't) 3 Things You Should Do In Every Job Search (But Probably Don't) 6 Valuable Tips for Success: Trade Show Advice for StartUps 6 Valuable Tips for Success: Trade Show Advice for StartUps 5 Smart Ways to Improve Your Trade Show Strategy 5 Smart Ways to Improve Your Trade Show Strategy TechRepublicTechCrunch Follow UsFacebook Instagram Twitter Youtube Flipboard LinkedIn Google+ RSS Got a tip? Let us know. News Video Events Crunchbase Message Us Search SEARCH BULLISHWatch The Relaunch Of TC's Bullish Today Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 case concludes Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 case concludes by Anna Escher Theranos is on life support Theranos is on life support by Sarah Buhr Snap takes aim a Facebook in roadshow video Snap takes aim a Facebook in roadshow video by Katie Roof The app Tesla owners have been waiting for The app Tesla owners have been waiting for by Darrell Etherington LATEST POPULAR Startups The value of venture capital investors and the importance of physical infrastructure CRUNCH NETWORK The value of venture capital investors and the importance of physical infrastructure 21 minutes ago by Shai Bernstein Why is it important to invest via VCs, and do they add value further to the money they invest into a growth business? Furthermore, what role do physical transport links play in terms of business success and innovation in this, the digital age? Read More 0 Enterprise App platform company MuleSoft files for IPO App platform company MuleSoft files for IPO 1 hour ago by Katie Roof MuleSoft is the latest “unicorn” to file for an IPO. The company, which helps businesses like Netflix and Spotify with their APIs, has unveiled its financials to the public in an S-1 filing, suggesting that they are targeting a debut as soon as March. The size of the proposed IPO is $100 million, but that is subject to change. In the filing we see that MuleSoft had $187.7… Read More 0 Hear Bradley Tusk speak on startups and politics at our DC meetup Hear Bradley Tusk speak on startups and politics at our DC meetup 1 hour ago by Jonathan Shieber We’re excited to announce that Bradley Tusk, head of Tusk Ventures and former Deputy Governor of the state of Illinois, will be joining us at our Meetup and pitch competition in DC next week. Read More 0 Startups Postmates now allows drivers to opt out of mandatory arbitration Postmates now allows drivers to opt out of mandatory arbitration 2 hours ago by Sarah Perez In fall 2015, the National Labor Relations Board filed a complaint against delivery service Postmates which challenged the legality of the company’s mandatory arbitration agreement between it and its contractors. In Postmates’ fleet agreement, which contractors must sign as a condition of hire, the company had required that workers settle disagreements through arbitration. In… Read More 0 Doug drinks champagne from a bong 2 hours ago Everyone knows that gadget reviewer Doug Aamoth is all about power: power suit, power tie, power watch, power car, power title. So it should come at no surprise that he drinks only the finest champagne and drinks it extremely powerfully from the $25 Chambong champagne bong. All Gadgets Episodes Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 patent case concludes, Mark Zuckerberg’s 5,000 word letter to global community Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 patent case concludes, Mark Zuckerberg’s 5,000 word letter to global community 2 hours ago by Anna Escher This week, the CRISPR-Cas9 patent case came to a close, an encrypted messaging app went open source and Facebook announced some big changes to its video product. These are some of the notable stories in tech from this week. You can also receive this post as a weekly newsletter, delivered to your inbox on Saturday mornings. 1. A judge has determined that CRISPR-Cas9 patents belong to the… Read More 0 Policy NYC Mayor Bill de Blasio shows off designs for planned tech hub NYC Mayor Bill de Blasio shows off designs for planned tech hub 2 hours ago by Anthony Ha New York City Mayor Bill de Blasio and his team have revealed the designs for the 250,000 square foot Union Square Tech Hub. The hub, which was first announced in December, will include 58,000 square feet of “fluid space” for startups and a 36,500 square foot tech training center. (Partners in the training program include the New York City Foundation for Computer Science… Read More 0 Latest videos All videos > Doug drinks champagne from a bong Doug drinks champagne from a bong Richard Hammond on building an online hub for car enthusiasts Richard Hammond on building an online hub for car enthusiasts Elon Musk's Tunnel Project | Crunch Report Elon Musk's Tunnel Project | Crunch Report Oxsight's augmented reality glasses are a vision aid for the blind Oxsight's augmented reality glasses are a vision aid for the blind Judge Rules CRISPR-Cas9 Belongs to Broad Institute | Crunch Report Judge Rules CRISPR-Cas9 Belongs to Broad Institute | Crunch Report Ozobot teaches kids coding basics Ozobot teaches kids coding basics Tech tackles criminal justice reform | Bullish Tech tackles criminal justice reform | Bullish Caavo connects all your streaming devices Caavo connects all your streaming devices YouTuber Pewdiepie Gets in Trouble | Crunch Report YouTuber Pewdiepie Gets in Trouble | Crunch Report PAL-V begins pre-sales of its flying car PAL-V begins pre-sales of its flying car Tech workers protest immigration reform today in SF Tech workers protest immigration reform today in SF Flying Car for $400,000 | Crunch Report Flying Car for $400,000 | Crunch Report Nimb panic ring is a wearable safety alert system Nimb panic ring is a wearable safety alert system Doug Learns to Code Like a Toddler Doug Learns to Code Like a Toddler Prince Returns To Spotify | Crunch Report Prince Returns To Spotify | Crunch Report Uncorking tech innovation in Napa Uncorking tech innovation in Napa Samsung’s Chromebook Pro highlights the category’s continued evolution Samsung’s Chromebook Pro highlights the category’s continued evolution Twitter Ad Revenue Stalls | Crunch Report Twitter Ad Revenue Stalls | Crunch Report Cassie the bipedal ostrich bot Cassie the bipedal ostrich bot Bullish is back Bullish is back HBO NOW Passes 2 Million Subscribers | Crunch Report HBO NOW Passes 2 Million Subscribers | Crunch Report Android Wear 2.0 debuts on two new LG smartwatches Android Wear 2.0 debuts on two new LG smartwatches Evolve's electric skateboard Evolve's electric skateboard Artificial Intelligence GM said to be fielding thousands of self-driving test Bolts with Lyft in 2018 GM said to be fielding thousands of self-driving test Bolts with Lyft in 2018 2 hours ago by Darrell Etherington Self-driving fleets of cars might be sharing the streets with human drivers sooner than many thought; Reuters reports that GM will field “thousands” of self-driving test electric test vehicles, primarily based on the Chevrolet Bolt platform, starting in 2018. The fleets will primarily be used with partner Lyft for on-demand ride-hailing service, according to the report. That’s… Read More 0 Government California congressman proposes an investigation into Trump’s unsecured Android phone California congressman proposes an investigation into Trump’s unsecured Android phone 2 hours ago by Brian Heater Remember the unsecured Android handset that newly minted President Trump gave up, but then apparently didn’t actually give up? Things had seemingly gone silent on that front as the world took some time out to focus on the rest of the deluge of insanity that is politics in 2017. Today, however, the story is rearing its head yet again, as California Congressman Ted Lieu has proposed… Read More 0 Bio Theranos might be on life support Theranos might be on life support 3 hours ago by Sarah Buhr It probably comes as no surprise: Theranos, the blood testing technology company once worth billions, is struggling to survive. With no revenue, no money set aside to deal with legal expenses and a fraction of the funding it once had to work with, Theranos may not have long before it bleeds out entirely. Read More 0 Have a tip, pitch or guest column? Send us a tip. NEWSLETTER SUBSCRIPTIONS The Daily Crunch Get the top tech stories of the day delivered to your inbox TC Weekly Roundup Get a weekly recap of the biggest tech stories Crunchbase Daily The latest startup funding announcements Enter Address Enter your email SUBSCRIBE SEE ALL NEWSLETTERS » Want some TechCrunch gear? Shop here. CrunchBoard Job Listings Telecom Analyst at Yakima Valley Farm Workers Clinic (Toppenish, WA, United States) Platform Developer at CardFlight (New York, NY, United States) Technical Support Engineer at Saleae (South San Francisco, CA, United States) Firmware Engineer @ Athos at Athos (San Francisco, CA, United States) Senior Account Executive @ Sauce Labs at The Sourcery (San Francisco, CA, United States) More from CrunchBoard Gaming The importance of streaming to e-sports CRUNCH NETWORK The importance of streaming to e-sports 4 hours ago by Andrew Paradise There are three key ingredients for a game or pastime to become a sport: playing, competing and viewing. The ability to play and compete are necessary steps in the transformation from game to sport. However, broadcasting and viewing are the crucial components to enable widespread adoption and popularity. Just as with offline sports, e-sports require these elements. Read More 0 Twitter snags Showtime as a live-streaming partner (but just for a boxing match) 4 hours ago by Sarah Perez Apps Snap takes aim at Facebook in roadshow video Snap takes aim at Facebook in roadshow video 4 hours ago by Katie Roof Snap is about to embark on its investor roadshow as it prepares to go public at the beginning of March. And a new video gives a glimpse at how they will be trying to persuade Wall Street to buy shares. The video starts off with CEO Evan Spiegel emphasizing their mission as a “camera company.” He compares Snap’s video experience to Alexander Graham Bell’s invention of… Read More 0 Apps Trump is causing a political app boom, data shows Trump is causing a political app boom, data shows 5 hours ago by Sarah Perez The growth of politically focused mobile apps has been booming since November, with the top five political apps receiving a combined 300,000 downloads across iOS and Android over the past three months, according to new data from App Annie. Anyone surprised by this? Read More 0 How to build a brand in 2017: Tips from Glossier CEO Emily Weiss How to build a brand in 2017: Tips from Glossier CEO Emily Weiss 5 hours ago by Connie Loizos There’s no shortage of women’s beauty brands, yet for many millennial women in particular, the cosmetics company Glossier seems to stand out. Having products that customers like is undoubtedly one large reason. But Glossier has also found a way to establish a kind of cult following because of the numerous ways it keeps communication channels to its consumers wide open. Read More 0 Apps Blin.gy puts you inside your favorite music video Blin.gy puts you inside your favorite music video 6 hours ago by Fitz Tepper A green-screen effect, or chroma keying, is nothing new. But it’s not really consumer technology — mainly because of the need for an actual green screen, a static camera and studio-quality lighting. But being able to have a live video background behind you is cool. Meet Blin.gy, a new app that’s figured out how to achieve a “mobile green-screen effect.” Read More 0 Automotive Mobileye outfits 4,500 for-hire cars in NYC with collision avoidance tech Mobileye outfits 4,500 for-hire cars in NYC with collision avoidance tech 6 hours ago by Darrell Etherington Mobileye’s long-game is focused on autonomous driving, but some of the tech that feeds into that can have an impact now, including advanced collision avoidance systems. The company announced on Friday that it has completed the installation of accident prevention tech across 4,500 for-hire vehicles used by drivers for services including Uber and Lyft in New York City. Read More 0 Events Announcing the judges for the D.C. and Miami Pitch-offs Announcing the judges for the D.C. and Miami Pitch-offs 6 hours ago by Jordan Crook The TC Meetup + Pitch-off is headed to D.C. and Miami next week, and it’s finally time to introduce you to our esteemed judges. The pitch-off will consist of 60-second presentations from 10 startups in each locale. These pitches will aim to win over the audience and the judges, which include local VCs and TechCrunch editors. Read More 0 Apps TesLab is the companion app Tesla owners have been waiting for TesLab is the companion app Tesla owners have been waiting for 7 hours ago by Darrell Etherington Tesla actually makes a lot of data available to vehicle owners via APIs and other endpoints, but it’s not always easy to find and make use of that info. Enter TesLab, a new app that tracks data and links it to your profile, while also letting you share it out to a community of other Tesla owners in a way that, during the beta spotted by Teslarati, users have really enjoyed. Read More 0 Apps EasilyDo brings its powerful Email app to Android EasilyDo brings its powerful Email app to Android 7 hours ago by Sarah Perez EasilyDo’s simply named “Email” application is one of the most popular productivity apps on iOS, because it closely resembles the look-and-feel of Apple’s default Mail app, but comes with more powerful features. Now EasilyDo’s Email has made its way over to Android. Read More 0 1 2 ... NEXT TechCrunch Events Disrupt NY 2017 New York City, NY: May 15 - 17, 2017 BUY TICKETS Disrupt SF 2017 San Francisco, CA: September 18 - 20, 2017 Meetup + Pitch-Off: Seattle 2017 Seattle, WA: June 22, 2017 BUY TICKETS Meetup + Pitch-Off: Washington D.C. 2017 Washington D.C., USA: February 21, 2017 BUY TICKETS Meetup + Pitch Off: Miami 2017 Miami, FL: February 23, 2017 BUY TICKETS Mobile World Congress 2017 Barcelona: February 27 - March 2, 2017 More Events Follow Our Writers Matthew Panzarino John Biggs Matt Burns Ingrid Lunden Mike Butcher Greg Kumparak Sarah Perez Jordan Crook Meet the whole staff Tech tackles criminal justice reform | Bullish Feb 14, 2017 | 5:30 Popular Videos Tech tackles criminal justice reform | Bullish Feb 14, 2017 | 5:30 Ozobot teaches kids coding basics Feb 15, 2017 | 2:31 Doug Learns to Code Like a Toddler Feb 11, 2017 | 3:55 Tech workers protest immigration reform today in SF Feb 14, 2017 | 1:26 PAL-V begins pre-sales of its flying car Feb 14, 2017 | 0:39 Caavo connects all your streaming devices Feb 14, 2017 | 1:55 Nimb panic ring is a wearable safety alert system Feb 13, 2017 | 1:45 Oxsight's augmented reality glasses are a vision aid for the blind Jan 20, 2017 | 3:50 Richard Hammond on building an online hub for car enthusiasts Feb 15, 2017 | 3:15 Uncorking tech innovation in Napa Jan 30, 2017 | 4:18 Cassie the bipedal ostrich bot Feb 9, 2017 | 0:53 Samsung’s Chromebook Pro highlights the category’s continued evolution Feb 10, 2017 | 2:31 Android Wear 2.0 debuts on two new LG smartwatches Feb 8, 2017 | 2:52 Bullish is back Feb 9, 2017 | 0:41 Evolve's electric skateboard Feb 2, 2017 | 1:23 Lofelt launches its Basslet wearable subwoofer Feb 7, 2017 | 1:34 Jawbone: A brief history Feb 6, 2017 | 1:52 Lensabl makes custom lenses for any glasses Feb 6, 2017 | 0:58 Ford opens a future-focused Hub in New York City Feb 3, 2017 | 1:46 Doug installs free, legal Windows virtual machines Feb 3, 2017 | 2:47 Flying the TBS Vendetta racing drone Feb 2, 2017 | 1:28 Cafe X opens a robotic coffee shop in SF Jan 26, 2017 | 2:15 Doug shows you how to get rid of Amazon Fresh totes Jan 27, 2017 | 2:50 Recent Funding Data by Crunchbase profile Soundtrack Your Brand $22M Series C HQ: Stockholm, Stockholms Lan Categories: Music Streaming, Music, Marketplace Investors: Not available KoreConx $1.0M Seed HQ: Toronto, Ontario Categories: Venture Capital, Crowdfunding, Personal Finance, Financial Services, Legal ... See More Investors: Not available AutoGravity Not available Venture HQ: Irvine, California Categories: Mobile, Automotive, Finance Investors: Not available Sun Basket $15M Series C HQ: San Francisco, California Categories: Organic Food, Cooking, E-Commerce, Delivery Investors: Not available uBUTLER Not available Seed HQ: Amsterdam, Noord-Holland Categories: Virtualization, Virtual Goods, Virtual Reality Investors: Not available Commerce Signals Not available Series B HQ: Palo Alto, California Categories: Analytics, Mobile, Software, Retail, Advertising Investors: Not available Rotor 300K GBP Seed HQ: London, England Categories: Video, Developer Tools, Video Editing, Content Creators, Music Investors: Not available Agolo Not available Venture HQ: New York, New York Categories: Natural Language Processing, Apps Investors: Not available HowGood Not available Series A HQ: Brooklyn, New York Categories: Organic Food, Data Integration Investors: Not available Travauxlib Not available Seed HQ: Not available Categories: Construction, SaaS, Marketplace Investors: Not available onTracks Not available Angel HQ: Marseille, Provence-Alpes-Cote d'Azur Categories: Service Industry, Enterprise Applications, Enterprise Software Investors: Not available ClickWings Not available Series A HQ: Mexico City, Distrito Federal Categories: Telecommunications, Mobile Payments, Wireless, Mobile Advertising Investors: Not available MicroPhonon Not available Angel HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available House Doctor $13K Seed HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available ViaLight Communications 2.4M EUR Venture HQ: Gilching, Bayern Categories: Telecommunications Investors: Not available Digital Catapult 1.1M GBP Grant HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available Best Ticket Outlet Not available Seed HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available Premier Presentations Not available Seed HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available All recent fundings TechCrunch News Video Events Crunchbase TechCrunch Store About Staff Contact Us Advertise With Us Event Editorial Calendar Send Us A Tip International ChinaDON'T MISS:Video: The MIT C-MOD Fusion Reactor [email protected]: A look back at Y2K in cartoons Newsletters Resources/White Papers Search computerworld Sign In | Register Cloud Computing ALL CLOUD COMPUTING Cloud Security Cloud Storage Hybrid Cloud Private Cloud Public Cloud Computer Hardware ALL COMPUTER HARDWARE Apple Mac Chromebooks Computer Peripherals Computer Processors Solid State Drives Windows PCs Consumerization of IT ALL CONSUMERIZATION OF IT Bring Your Own Device (BYOD) Home Tech Personal Technology Data Center ALL DATA CENTER Data Storage Disaster Recovery High-Performance Computing (HPC) Infrastructure Management Sustainable IT Virtualization Emerging Technology ALL EMERGING TECHNOLOGY 3D Printing Artificial Intelligence Car Tech Environment Internet of Things Robotics Space Technology Wearables Enterprise Applications ALL ENTERPRISE APPLICATIONS Application Development Big Data Business Intelligence (BI) CRM Collaboration Data Analytics Database Management Desktop Apps Enterprise Architecture Enterprise Resource Planning (ERP) Java Development Open Source Social Business Software as a Service (SaaS) Unified Communications (UC) IT Management ALL IT MANAGEMENT Digital Transformation H-1B IT Careers IT Industry IT Outsourcing IT Project Management IT Skills Training Technology Law Regulation Internet ALL INTERNET E-commerce Search Social Media Web Apps Web Browsers Mobile Wireless ALL MOBILE WIRELESS Android Apple iOS Mobile Apps Mobile Device Management Mobile Payments Mobile Security Smartphones Tablets Windows 10 Mobile Wireless Carriers Networking ALL NETWORKING Network Security Servers Wireless Networking Operating Systems ALL OPERATING SYSTEMS Chrome OS Linux MacOS Windows 10 Security ALL SECURITY Application Security Cyberattacks Cybercrime Hacking Data Privacy Data Security Encryption Endpoint Security Malware Vulnerabilities Vertical IT ALL VERTICAL IT Financial Services IT Government IT Healthcare IT Retail IT Small Enterprise IT All Topics News Features Reviews Blogs Opinions Insider Shark Tank Slideshows Video Digital Magazine Digital Downloads Newsletters Computerworld Events Resources/White Papers Home Data Center FEATURE Top 15 geek blog sites Lifehacker took our top spot because of its great time-saving tips By Computerworld staff | Follow Computerworld | MAY 1, 2007 1:00 AM PT MORE LIKE THIS Bright Spots in the Blogosphere Online Extras Tech Dispenser: The human algorithm vs. the machine VIDEO Need a data center location? Iceland wants you smart lightbulb 43% off TP-Link Smart LED Wi-Fi Light Bulb, 50W Dimmable and Alexa Compatible... nordvpn Get 72% off NordVPN Virtual Private Network Service For a Limited Time - Deal... tax software 33% off HR Block Tax Software Deluxe Federal and State 2016 - Deal Alert Related Articles Network servers datacenter Review: Microsoft's Nano Server offers mega advantages Andres Rodriguez Nasuni CEO: ‘We’re going to liberate you from the... Ariel Maislos Want to run your own Amazon 'region'? Stratoscale shows you... See all Insider Some blogs educate, help people collaborate, spark ideas and just plain expand our thought universe. Others stir emotions and anger us or make us laugh. The editors of Computerworld got together and offered up a list of their favorite blog sites. We pared more than 50 submissions to the top 15 technology blog sites based on breadth of information, newsworthiness, design, frequency of updates and entertainment value. Sure, the list is subjective, but we think this is one of the best catalogs of blogs that has ever been published. The entries ran the gamut, from serious technology news and reviews to commentary on games and the latest tech gadgets. We included some honorable mentions at the end because the competition was so close. Of course, not everyone will agree with our selections. If you think a blog site that's not on our list deserved a top 15 spot, share it with us in the comments section. 1) Lifehacker www.lifehacker.com Lifehackers' motto says it all: "Don't live to geek, geek to live." This blog offers timesavers of just about every stripe, from Firefox shortcuts to tips from the "Getting things done" faithful. 2) IT Toolbox Blogs http://blogs.ittoolbox.com IT Toolbox has a number of "in the trenches" IT pros who talk about technology and management issues. There are specialist blogs dealing with security, databases and project management, among other subjects. It's a versatile site. 3) Valleywag http://valleywag.com Bring in the noise, bring in the snark. Valleywag is for those who believe that the tech industry lives or dies by the scuttlebutt pinging around Silicon Valley. And it's amusing for those of us who prefer that the lotus-eaters of Northern California stick with the dishing and tongue-wagging, leaving the rest of us to get the real work done. 4) Kotaku http://kotaku.com Kotaku is the snarky, gamer uber-blog. It has everything from reviews and gossip to cheat tips. Just about anything you'll ever need, including which game to buy and how to play it. 5) Danger Room http://blog.wired.com/defense Wired's military and defense blog writes about some of the coolest and scariest military technologies -- not to mention scandals, debates and other military news. Lots of video and imagery are included. 6) Gizmodo http://gizmodo.com Gizmodo's got the scoop on all the latest toys and cool and wacky inventions -- from high-def TVs and coffee makers to booze belts and USB drives. You've got to love a site that publishes photos of a solar-powered bathing suit. Yeah, they also blog about serious technology news too. 7) O'Reilly Radar http://radar.oreilly.com This is where you can read Tim O'Reilly (founder of O'Reilly Publishing) and others discuss networking, programming, open source, intellectual property, politics, Web 2.0 and emerging technology. 8) Techdirt http://www.techdirt.com Techdirt is a newsy, "tell it like it is" blog that frequently features debates on the hot issues in the Internet and computer fields. Scandals are a specialty. Simplicity is its hallmark. 9) Groklaw http://www.groklaw.net Groklaw's raison d'etre is needling SCO in its long-running legal fights against IBM and Novell, but the discussion sometimes veers toward other issues that involve technology, intellectual property, and government regulations. 10) Hack a Day http://www.hackaday.com Want to learn how to add USB to a cheap Linux router? Create a snake robot? How about an XBox 360 laptop? Hack a Day has these basement projects and many more. This site is for the serious techie. At the same time, it's good for a laugh or a new hobby. 11) Engadget http://www.engadget.com As Coke is to Pepsi, so Engadget is to Gizmodo. It's all about gear, gossip, techish issues and the occasional rant. It's got great product photos, and the editors have access to pre- and early-release gadgetry. Also, some really funny homemade junk. But we prefer Gizmodo. 12) Feedster www.feedster.com/feedpapers/Technology Like drinking from the hose. This Web page brings together blog sites about technology, sports, celebrity gossip, food, personal experiences -- you name it. It also offers a blog search feature that allows you to input words or phrases, and it has a very cool RSS aggregator for news feeds. It also injects some great humor into technology news. An all-around great site. 13) Forever Geek http://forevergeek.com Forever Geek is a great site with a myriad blogs on diverse topics, from technology and general interest news to movie and game reviews. Definitely a geek paradise. If you want to learn about the upcoming Iron Man movie or read a review of Photoshop CS3, this is the place to go. 14) Rough Type www.roughtype.com Nick Carr -- of "Does IT Matter?" fame -- has a sharp-minded blog that discusses all manner of issues and trends relating to technology. Always an entertaining read, Rough Type often locks horns with companies, people, technologies and policies that rub Carr the wrong way. 15) Smorgasbord www.smorgasbord.net Billed as a site for gadget- and game-loving geeks, this blog also serves up articles that cross over into the political and celebrity news of the day. The combination of entertainment value and tech news make Smorgasbord a top contender. Honorable mentions: 1) The Unofficial Apple Weblog (TUAW) www.tuaw.com TUAW offers collection of independent bloggers -- that is independent but not undecided or uninformed. It's a good source for Apple-related news. The only reason it didn't make the top 15 was its singular topic focus. 2) Elliot Back's blog http://elliottback.com/wp A self-professed computer scientist, Elliot posts everything from his opinions on why XML sucks, to the Titanic's passenger list and reviews of movies like 300. This site is diverse and well composed, offering great tips on topics such as increasing system performance and blocking spam. 3) Ed Foster's Gripelog www.gripe2ed.com/scoop There is a new crop of blogs that highlight poor customer service for consumer electronics, bad UIs and outright rip-offs, but Ed Foster has been doing it longer than anyone else. Check out these recent topics: Defective DRM, tricky warranties on plasma TVs and bad mobile phone service. 4) Gadgetell www.gadgetell.com This is a great site if you want to get the latest gadget and game news along with some topical opinion pieces. 5) 4sysops http://4sysops.com This is a very useful with well-written tips and how-to's for Windows admins. Related News and Discussion: Shark Bait: Best geek blogs? The Daily IT Blogwatch -- the best IT blogs on the 'Net Five ways to defeat blog trolls and cyberstalkers To express your thoughts on Computerworld content, visit Computerworld's Facebook page, LinkedIn page and Twitter stream. Related: Data Center Mobile Wireless Networking Security 10 super-user tricks to boost Windows 10 productivity YOU MIGHT LIKE Ads by Revcontent Millions of People Are Cancelling Their Netflix Account Because of This One Site How Finance Daily The Home Refinancing Plan Banks Don't Want You Knowing Comparisons.org Varikoz Həmişəlik Sağalacaq! Cəmi 21 Günə Gözəçarpan Nəticələr! Surgeon SHOP TECH PRODUCTS AT AMAZON WHAT READERS LIKE microsoft stock campus building Microsoft's monthlong patch delay could pose risks There won't be any patches from Microsoft this month, as the company has decided to bundle them... paper boat riding the crest and at risk [Computerworld, Jan-Feb 2017 - Helming IT] 10 tips for helming IT through ups and downs H-1B visa american flag Trump eyes end to an H-1B system that favors largest outsourcers NEWSLETTERS Sign up and receive the latest news, reviews and trends on your favorite technology topics. Get our daily newsletter Enter your email address Go Processor - Pixabay Smartphone CPUs put desktops to shame Using a smartphone can involve CPU cores of multiple sizes, plus graphics processors, video processors,... electricity stock IDG CONTRIBUTOR NETWORK Power conditioners: Affordable insurance or waste of money? Power conditioners certainly have their place in data centers, but are they necessary in a home office... BrandPostsLearn more POPULAR RESOURCES A Day in the Life of a Remote Worker Best Practices to Make BYOD, CYOD and COPE Simple and Secure Bust the myth of the malware "silver bullet." Distil Networks 2017 Bad Bot Report: 6 High Risk Lessons for Website Defenders Executive Summary of The Collaborative Disconnect Search Resources Go TOP STORIESBecome a BizTech Insider Sign up today to receive premium content! Sign Up Home LOG IN SEARCH FORMSearch SEARCH MAIN MENU INDUSTRIES TOPICS TIPS TACTICS FEATURES VOICES C-SUITE VIDEO MORE YOU ARE HERE HOME » INTERNET INTERNET 50 Must-Read IT Blogs 2015 We gathered the best, brightest and most useful business IT blogs so you don't have to. by Ricky RibeiroGoogle+Twitter Ricky publishes and manages the content on BizTech magazine's website. He's a writer, technology enthusiast, social media lover and all-around digital guy. Meg Conlan by Meg ConlanTwitter Meg is an editor for the CDW family of technology magazine websites. In the spirit of Star Wars, why don't we start with a twist on a memorable line from the series: "These are the blogs you've been looking for." For the past four years, BizTech has recognized the best and brightest IT blogs in business and we're proud to present this year's list of 50 Must-Read IT Blogs. With the help of our readers during the nominations round and through some good old fashioned sleuthing on the Internet, we believe we've pulled together an all-star list of blogs. Some of the names on the list will be familiar, as they've appeared on previous Must-Read IT lists, but most are new, fresh and interesting faces. The blogs selected this year cut across various industries and even IT roles. Some of our blogs are hyperfocused in one industry, such as retail, sports or manufacturing. Others are focused on specific technology topics, such as networking or security. Some of the blogs on our list are perfect for system administrators while others will appeal to IT managers, such as CIOs and chief technology officers. In short, there's something here for everyone. If you'd like to check out the Must-Read IT Blogs from previous years, you can view our lists from 2014, 2013, 2012 and 2011. Please enjoy the 2015 BizTech Must-Read IT Blogs below. If your blog is one of this year's honorees, be sure to grab a badge and share the news with your readers. Tao Security Tao Security Richard Bejtlich has his ear to the ground when it comes to cyberthreats and data protection. Thanks to his background in military intelligence and his position as chief security officer of network security company FireEye, he can offer endless insights into digital security, strategy and military history on his 15-year-old blog. MUST-READ POST: This post, which offers Bejtlich’s take on the OPM breach and suggestions for avoiding a similar incident. Follow: @taosecurity | Read the blog: taosecurity.blogspot.com Enterprise Irregulars Enterprise Irregulars For the consultants, investors, journalists and analysts who contribute to this enterprise-focused blog, technology is more than an interest — it’s a passion. They breathe new life into near-daily posts about digital culture, technology trends, business applications and more. MUST-READ POST: This post, which describes the digital mindset and offers key considerations for CIOs striving to meet business users’ changing expectations. Follow: @irregulars | Read the blog: enterpriseirregulars.com Software Research and the Industry Software Research and the Industry Holding a doctorate in computer science, Dirk Riehle helped develop a unified modeling language virtual machine starting in the late 1990s. He also co-founded a software startup and now teaches open-source software at the Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg. His blog covers all things computer science, as well as software system architecture and design. MUST-READ POST: This post, which explains the strategic benefits of open-source business models. Follow: @dirkriehle | Read the blog: dirkriehle.com Network Security Blog Network Security Blog As a security advocate, Martin McKeay travels throughout Europe attending conferences and speaking with IT security and privacy stakeholders. He’s spent the last 12 years blogging about industry issues, and he often posts short audio clips of his interviews with global experts. MUST-READ POST: This post, which discusses the evolution of IT security training and the next generation of professionals. Follow: @mckeay | Read the blog: mckeay.net ZDNet Mobile News Blog ZDNet Mobile News Blog A prolific writer, mobile aficionado and member of the ZDNet family, James Kendrick shares Windows Mobile, Android and iOS news weekly. He also tests out the latest mobile tech, apps and accessories so his readers don’t have to. MUST-READ POST: This post, in which James spells out the features of and improvements to Microsoft’s Edge browser. Follow: @jkendrick | Read the blog: zdnet.com/blog/mobile-news Cisco Retail Blog Cisco Retail Blog As the world’s leading vendor of network and Internet technology, Cisco is home to innovation experts with decades of combined experience. They come together on the Cisco Retail Blog to offer unparalleled advice on navigating the changing retail landscape. MUST-READ POST: This post, which details the in-store analytics tools omnichannel retailers use to collect and use customer data. Follow: @ciscoretail | Read the blog: blogs.cisco.com/retail Coding Horror Coding Horror Beginning his career in software development in the 1980s, Jeff Atwood worked for a California software design and development firm before moving on to pursue his own projects. Since then, he’s founded a network of online QA communities and continued managing his programming blog, which he kicked off in 2004. MUST-READ POST: This post, which details the pitfalls of short passwords and offers tips for choosing a password that can hold its own against crackers. Follow: @codinghorror | Read the blog: blog.codinghorror.com The Networking Nerd Networking Nerd Considering that Tom Hollingsworth bills himself as the “token networking guy,” it should come as no surprise that his blog showcases a bit of his humor and personality, even as it talks tech. This 12-year IT veteran has a background in both enterprise and education and offers his take on industry trends and networking news. MUST-READ POST: This post, which includes a short video clip of Tom breaking down the myths and truths of software-defined networking. Follow: @networkingnerd | Read the blog: networkingnerd.net Small Biz Labs Small Biz Labs If you’re into numbers and data, this is the blog for you. Written by Steve King and Carolyn Ockels — partners at a California-based research and consulting firm — it pulls from recent publications and industry research when discussing issues pertinent to the small business sector. MUST-READ POST: This post, which investigates the driving reasons consumers share goods and services as part of the collaborative economy. Follow: @smallbizlabs | Read the blog: smallbizlabs.com Moving Packets Moving Packets The minutiae of moving packets have always interested John Herbert, which is why he’s devoted his blog to discussing networking “protocols, technologies, vendors and architectures.” Check out his opinion pieces, industry news and reviews of networking solutions. MUST-READ POST: This post, which outlines five OpenSSL commands that help network engineers troubleshoot SSL certificates and connections. Follow: @mrtugs | Read the blog: movingpackets.net IT Pro Guru IT Pro Guru Dan Stolts, the IT Pro Guru, has a mission: advance the IT community through problem-solving advice and expert insights. And as chief technology strategist for Microsoft, he has plenty of insights. Read his posts on systems management, technology strategy and security, and get how-to tips for using Azure and other Microsoft solutions. MUST-READ POST: This post, which marks the start of a series of cloud computing interviews featuring expert and blogger Blain Barton. Follow: @ITProGuru | Read the blog: itproguru.com A Think Tank of Softwarization A Think Tank of Softwarization The handful of IT enthusiasts who run this blog focus on three transformative technologies: network functions virtualization, software-defined networking and the cloud. Their posts look at how softwarization affects telecommunications and information and communications technology and the blog itself operates as an extension of the broader IEEE SDN initiative. MUST-READ POST: This post, which recommends that softwarization be confined to sandboxes so as not to disrupt legacy infrastructure. Follow: @IEEESDN | Read the blog: ieee-sdn.blogspot.com The Transformational CIO HMG Strategy Technology has transformed business, and the C-suite must do more than play catch-up. The experts at CIO network HMG Strategy blog about everything from collaboration to cloud evolution and cybersecurity to give engaged, forward-thinking CIOs the tools they need to lead. MUST-READ POST: This post, in which Hewlett Packard CIO Ralph Loura explains the CIO’s role as a creator of business value. Follow: @HMGStrategy | Read the blog: hmgstrategy.com/blog Troy Hunt Troy Hunt As a five-time Microsoft MVP award winner, web security specialist Troy Hunt stays active in software development, so he’s always in touch with today’s security needs. He’s known for blogging about ways to break software so that it can be rebuilt better and more securely. MUST-READ POST: This post, which lists all the security resource links that Troy references during his presentations. Follow: @troyhunt | Read the blog: troyhunt.com Chaotic Flow Chaotic Flow On-demand services are the name of the game for blogger Joel York. Backed by 20 years of experience in B2B software, he breaks down practical go-to-market business strategies for executives involved in Software as a Service, Platform as a Service and Infrastructure as a Service. MUST-READ POST: This post, in which York argues that Software as a Service providers should prioritize agile management practices. Follow: @chaoticflow | Read the blog: chaotic-flow.com Stephenson blogs on Internet of Things Stephenson blogs on Internet of Things As a recognized thought leader and the principal of his namesake strategic consulting firm, W. David Stephenson is your go-to source for deep insights into the Internet of Things. His blog hits on the technology’s applications, challenges, regulatory outlook, evaluation criteria, and privacy and security concerns. MUST-READ POST: This post, in which David geeks out about Amsterdam’s free citywide Internet of Things district. Follow: @data4all | Read the blog: stephensonstrategies.com Keith Mayer Keith Mayer Have cloud, will travel. Keith Mayer, a technical evangelist for Microsoft, offers lots of advice and tactical tips for Microsoft Azure cloud enthusiasts. Mayer's blog is definitely a great resource for Microsoft shops. MUST-READ POST: This post, which is proof that storage size does matter in the cloud. Follow: @KeithMayer | Read the blog: blogs.technet.com/b/keithmayer/ Future of CIO Future of CIO Chief information officer, chief integration officer, chief inspiration officer — those are just a few interpretations of the CIO’s role within an organization, and these experts speak to all of them. Turn to them for advice on fostering a positive culture, mastering innovation management, acting as a business strategist and more. Pearl Zhu is the main blogger behind this blog and she's a published author, IT thought leader and former analyst at HP. MUST-READ POST: This post, which summarizes four views of KPIs that help demonstrate IT’s business value. Follow: @PEARL_ZHU | Read the blog: futureofcio.blogspot.com CTO Vision CTO Vision Offering context to CTOs, CIOs, CISOs and data scientists, this blog discusses the relationship between regulatory compliance and security, big news in the federal technology landscape and the business impact of cloud solutions, big data and other technologies. MUST-READ POST: This post, which looks ahead to the future of enterprise technology, including artificial intelligence and interactive advertising displays. Follow: @ctovision | Read the blog: ctovision.com Cuddle Tech Cuddle Tech Ben R After starting his career as a systems administrator, Ben Rockwood later found his passion for operations management. “It was clear that technology comes and goes,” he explains, “but the way in which we run a shop is a more fundamental challenge.” His blog of 16 years now focuses on DevOps topics and Lean IT. MUST-READ POST: This post, in which Rockwood writes a DevOps equivalent of the Agile Manifesto. Follow: @benr | Read the blog: cuddletech.com iHeavy iHeavy As a consultant, Sean Hull helps businesses identify and correct issues with website performance; as a blogger, he distills the ideas of industry experts and offers his perspective on top technology brands, solutions and news. MUST-READ POST: This post, in which Hull compares the management structure of open-source projects with different forms of government. Follow: @hullsean | Read the blog: iheavy.com/blog DevOps Reactions DevOps Reactions Why use words when a gif will do? This quirky blog uses pop-culture imagery to illustrate the day-to-day work, successes, failures and frustrations of sysadmins. MUST-READ POST: This post, which is sure to make nerds smile. Follow: @devopsreactions | Read the blog: devopsreactions.tumblr.com Standalone Sysadmin Standalone Sysadmin System administrators are responsible for everything imaginable, which is why blogger and fellow sysadmin Matt Simmons covers all the bases when writing his 7-year-old blog. Check here for tips and insights on networking, security, storage and more. MUST-READ POST: This inspirational post, which uses a comic-book comparison to motivate sysadmins to keep plugging away at their work, even if they aren’t happy with the initial results. Follow: @standaloneSA | Read the blog: standalone-sysadmin.com/blog Manufacturing Business Technology Manufacturing Business Technology As is true for just about every industry, manufacturing is evolving alongside technology. This blog is designed to keep stakeholders up-to-date on the latest news and ideas. It particularly focuses on highlighting the business implications — and applications — of emerging technologies such as the Internet of Things. MUST-READ POST: This post, which explains the importance of having a solid business plan before deploying cloud technology. Follow: @mbtwebsite | Read the blog: mbtmag.com Wahl Network Chris Wahl While fresh perspectives are always welcome in IT, there’s definitely something to be said for a veteran’s eye. Chris Wahl is a networking guru with years of insights and experience to share. Thankfully, he isn't shy about rolling up his sleeves and getting down and dirty when it comes to handling IT situations and he shares his useful IT advice on his blog. MUST-READ POST: This post, which advises IT workers on how to make lemonade out of lemons in a professional situation. Follow: @chriswahl | Read the blog: wahlnetwork.com Geek Speak Geek Speak This multiauthor blog is where the geeks come out to play. Head over to score straightforward coding and IT advice, comment on thought-provoking opinion pieces and read through software and solution reviews written by people who love talking tech. MUST-READ POST: This post about the IT ninja star, which is essentially a decision matrix that helps organizations achieve IT transformation. Follow: @thwack | Read the blog: Geek Speak Forrester Blog for CIOs Chief Mobility Officer Written by the analysts behind leading research company Forrester, this blog provides actionable insights designed to help technology executives lead the way on digital strategy. These pros wax on about collaboration, smart cities and emerging markets, plus top IT solution providers and tech news. MUST-READ POST: This forward-looking post, which names top technology trends to watch between 2016 and 2018. Follow: @forrester | Read the blog: blogs.forrester.com/cio SportTechie SportTechie The good ol' ball game is fast becoming about much more than just the balls and the bats. IT is playing an increasingly larger role in baseball and other professional sports, and SportTechie tracks all the changes. Whether it's data analytics, virtual reality or mobile devices, SportTechie is on top of the latest tech trends in the sports industry. MUST-READ POST: This post, which explains how the St. Louis Cardinals are using iPads to boost their recruiting efforts. Follow: @sporttechie | Read the blog: sporttechie.com iPhone J.D. Jeff Richardson How many lawyers does it take to run a blog devoted to iOS devices? Just one: Jeff Richardson. While this Apple fan started out in 2008 by writing solely about iPhones, he’s expanded his reach to iPads, Apple watches, legal technology news and all sorts of device, app and accessory reviews. MUST-READ POST: This post, which explains how lawyers can make the most out of the Markup feature in Mail in iOS 9. Follow: @jeffrichardson | Read the blog: iphonejd.com The Droid Lawyer Droid Lawyer On the other side of the mobile coin, Oklahoma-based attorney Jeffrey Taylor is looking out for the lawyer who prefers Android. He writes product reviews, app recommendations, weekly news roundups and basic tech tips, plus a bit of commentary on technology within the legal industry. MUST-READ POST: This post, which lists dozens of Android apps that are specifically designed for attorneys. Follow: @jeffrey_taylor | Read the blog: thedroidlawyer.com I, Cringely I, Cringely Throughout his 30-year tech career, Robert X. Cringely has cultivated relationships with both well-known and up-and-coming Silicon Valley experts. He divulges their insights on his I, Cringely blog and offers his own opinions on some of the biggest names in technology. MUST-READ POST: This post, which discusses the widespread implications of the theft of fingerprint records from the Office of Personnel Management. Follow: @cringely | Read the blog: cringely.com emtunc's Blog emtunc's Blog You know you've come across a good blogger when you get a dose of their sense of humor right off the bat. Mikail Tunç is a systems administrator, or as he likes to call himself a "sithadmin," at the Royal Academy of Music in London, and his blog is a great resource for practical and how-to sysadmin content. MUST-READ POST: This post, which demonstrates Tunç's sithlike ways with Google Apps for Work. Follow: @emikailt | Read the blog: emtunc.org/blog Anoop’s Anoop’s For those who rely on Microsoft's SCCM, getting started with the software can be daunting. But the benefits of mastering SCCM are immense, since it helps IT professionals make sense of enterprise IT systems management. Anoop Nair, a Microsoft MVP, keeps what he calls a "technical notebook" for other IT professionals who are looking to get started with SCCM or to up their game. MUST-READ POST: This post, which offers SCCM admins hope and advice on how to overcome the most challenging parts of their job. Follow: @ anoopmannur | Read the blog: anoopcnair.com Mick's IT Blog Mick's IT Blogs Sometimes, your first love is really the only love you need. Mick Pletcher is an SCCM administrator for a Tennessee law firm, and he first fell hard for IT back when he was 10, when he wrote his first programs on a TRS-80 Model III. Now, as a seasoned IT professional, Pletcher writes a blog in which he offers technical advice to fellow SCCM administrators. MUST-READ POST: This post, which highlights how to use PowerShell and SCCM to track down unlicensed software like an IT ninja. Follow: @mick_pletcher | Read the blog: mickitblog.blogspot.com CTO/CIO Perspectives: Peter Kretzman e blog: technet.microsoft.com tures a podcast discussion of how brands can get involved in podcasting. howfunky.com Complete IT Professional Complete IT Professional IT is a profession that requires continual education. While the Complete IT Professional is certainly not the Harvard of the web, the reality is that there's a lot you can learn from self-taught materials and online. This is real advice for real IT pros. The Top Mobile Social Networks Top mobile social networks on the Web, including niche local social communities as well as those organized by language, nationality or specialty interest. This list contains social networks and online communities relating specifically to geo check ins and reviews of local restaurants,
(CNN)The next possible US secretary of defense went by the military call sign "Chaos." Revered by his troops as a "warrior monk" with a knack for hard-edged quips, retired Marine Gen. James Mattis led troops in Afghanistan in 2001, won laurels for leadership in one of the bloodiest battles of the Iraq War and most recently headed US Central Command, perhaps the military's most complicated and challenging post. Now, Mattis faces an entirely different kind of fight. As President-elect Donald Trump prepares to formally nominate the former four-star to head the Pentagon, some Democrats are signaling his confirmation might not be entirely easy. Some observers question whether Mattis' battlefield experience prepares him for the very different task of running an enormous bureaucracy, while senior lawmakers worry about what the 66-year-old's nomination means for maintaining civilian control of the military. Republicans issued glowing testimonials to Mattis and his career. California Rep. Devin Nunes, who heads the House Permanent Select Committee on Intelligence, said he could think of "no better candidate to lead America's military in our long fight against jihadism and countering other pressing threats." Noting that Mattis hasn't been out of uniform long enough to lead the Pentagon without a congressional waiver, California Democratic Rep. Adam Schiff said that while he "would make an excellent Secretary of Defense, we must also bear in mind the precedent we would be setting and the impact it would have on the principle of civilian leadership of our nation's military." Donald Trump speaks with Taiwan's President Kirsten Gillibrand, the ranking Democrat on the Senate Armed Services Committee subcommittee on personnel, was more definitive. "Civilian control of our military is a fundamental principle of American democracy," Gillibrand said in a statement Thursday, "and I will not vote for an exception to this rule." Just one senator can demand that the waiver for Mattis meet a 60-vote threshold, meaning he would need to get the support of all Republicans and eight Democrats to move toward confirmation next year. If he's approved, Mattis would be the highest-ranking former officer to serve as defense secretary. The Washington State native and history major led troops through the conflicts in the Persian Gulf, Afghanistan and Iraq. From 2010 to 2013, he led Central Command, which oversees the Middle East and Southeast Asia, until the Obama administration let him go over disagreements on Iran. The White House was pushing for a nuclear deal with Tehran in 2013, the same year Mattis was telling the Aspen Security Forum that his top concern as Centcom commander was "Iran, Iran, Iran." Obama to sign Iran sanctions bill Mattis has since been critical of the deal and of the Obama administration's refusal to engage more aggressively in the Middle East, saying it has fueled extremism in the region. In 2015, he told a congressional panel that the US needed to come out of its "reactive crouch" in the Middle East and defend its values. Indeed, Mattis has not been known to mince words. He's affectionately known as "Mad Dog" by troops who trade his quips like prized baseball cards. On the news of his nomination, many of those sayings instantly became memes on Twitter. Among them: "a good soldier follows orders, but a true warrior wears his enemy's skin like a poncho," and "be polite, be professional, but have a plan to kill everybody you meet." Human Rights Watch called on Congress to fully examine his views on a number of issues. "Media accounts suggest that Gen. Mattis doesn't agree with President-elect Trump's more outrageous campaign proposals, such as bringing back waterboarding, targeting terrorist suspects' family members, or tampering with anti-torture laws," said Washington director Sarah Margon. She urged that during the confirmation process "senators make sure Mattis unreservedly repudiates these proposals, acknowledges that they are illegal, and confirms that they are not up for future consideration." Mattis is one of a slew of generals Trump has been considering for other Cabinet-level jobs, including Gen. David Petraeus for the State Department, Gen. John Kelly to head Homeland Security and Adm. Mike Rogers as the director of national intelligence. Erin Simpson, a national security consultant and senior editor at WarontheRocks.com, said the incoming administration may be trying to capitalize on public respect for the military by considering so many generals. But "where there are really weak civilian institutions and an inexperienced president, it just doesn't sit right by me," said Simpson. The silver lining, she adds, is that many military and security professionals wary of Trump may be convinced to serve under Mattis. "It provides some top-cover for other qualified folks to come in who might not have otherwise," Simpson said. "There are a lot of jobs to fill at the Pentagon, this could bring in some talent and that's a net gain." China's foreign ministry says it has lodged a complaint with the US after President-elect Donald Trump spoke to Taiwan's leader in a phone call. China sees Taiwan as a breakaway province. US policy set in 1979 cut formal relations with Taiwan. Mr Trump's transition team said he and Tsai Ing-wen noted "close economic, political, and security ties". The US is Taiwan's most important ally and provides Taiwan with sufficient weaponry to defend itself. China said it had lodged a "solemn representation" with Washington. According to the state news agency Xinhua, China urged the US "to cautiously, properly handle Taiwan issue to avoid unnecessary disturbance to Sino-US relations". Foreign Minister Wang Yi dismissed the call as a "petty trick" by Taiwan, Chinese state media said. What happened? Mr Trump tweeted on Friday that Ms Tsai had called him to congratulate him on winning the US election. His team said that the US president-elect had also congratulated Ms Tsai on becoming the president of Taiwan last January. No US president or president-elect has spoken directly to a Taiwanese leader for decades. Following media reports pointing out the risks of angering China, Mr Trump tweeted: "Interesting how the US sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call." The White House has said Mr Trump's conversation does not signal any change in US policy. US media reported that the White House learned of the call only after it had happened. Mr Trump's spokeswoman said he was "well aware" of US policy towards Taiwan. Read more: What's behind the China-Taiwan divide? What is the problem? This file photo taken on November 10, 2016 shows a man buying a newspaper featuring a photo of US President-elect Donald TrumpImage copyrightAFP/GETTY IMAGES Image caption China is closely watching Mr Trump's transition to president The split between China and Taiwan goes back to 1949, when the Republic of China (ROC) Kuomintang (KMT) government fled the mainland to Taiwan after being defeated by the communists under Mao Zedong. The KMT held China's seat on the UN Security Council and was, for a while, recognised by many Western nations as the only Chinese government. But in 1971, the UN switched diplomatic recognition to Beijing. Only a handful of countries now recognise Taiwan's government. Washington cut formal diplomatic ties with Taiwan in 1979, expressing its support for Beijing's "one country, two systems" concept, which states that Taiwan is part of China. But despite the cut, the US remains, by far, Taiwan's most important friend, and its only ally. The Taiwan Relations Act promises to supply Taiwan with defensive weapons. It says that any attack by China on Taiwan would be considered of "grave concern" to the US. China has hundreds of missiles pointing towards Taiwan, and has threatened to use force if it formally declares independence. President Tsai, Taiwan's first female leader, led the Democratic Progressive Party (DPP) to a landslide victory in the January 2016 election. The DPP has traditionally leaned towards independence from China. President Tsai's administration does not accept the "One China" policy. Read more: Tsai Ing-wen, Taiwan's shy but steely leader From concern to alarm and anger - Carrie Gracie, BBC China editor, Beijing TaiwanImage copyrightREUTERS Image caption In an image released by her office, Taiwan's President Tsai Ing-wen is seen speaking on the phone to Mr Trump Mr Trump's decision to turn his back on four decades of US protocol on Taiwan and speak directly to a president of Taiwan has stunned policymakers in Beijing. Since his election last month, they have struggled to understand who is advising Donald Trump on Asia and what his China policy will look like. This move will turn concern into alarm and anger. Beijing sees Taiwan as a province. Denying it any of the trappings of an independent state is one of the key priorities of Chinese foreign policy. Read more from Carrie: The Trump phone call that will stun Beijing Mild reaction - Cindy Sui, BBC, Taipei China's reaction is relatively mild. It doesn't want to get off on the wrong foot with Mr Trump. And it sees Mr Trump as an inexperienced politician, so for now it's willing to forgive him and not play this up. It may also be somewhat reassured by statements from the US that its policy on China and Taiwan has not changed. But behind the scenes it's safe to say China is working hard to "educate" the Trump team on not repeating such diplomatic faux pas. This move by Taiwan's President Tsai will further infuriate Beijing and make it distrust her even more and see her as favouring Taiwan's formal independence from China. World-changing ideas summit With our powers of reasoning, rich memories and the ability to imagine what the future might hold, human intelligence is unequalled in the animal kingdom. Our closest relatives, chimpanzees, are adept problem solvers, making their own tools to reach food, for example. They use sophisticated gestures and facial expressions to communicate. Yet, they fall a long way short of our own ability to think and plan for the future. Thomas Suddendorf, a psychologist at the University of Queensland, describes this as the gap – the cognitive gulf that separates us from animals. But it was not always so wide, he says in the video above. Our species once shared the planet with other hominins with intelligence that may have rivaled our own. Their extinction was at least partly due to the actions of our own ancestors, according to many anthropologists. We need to be careful not to make the same mistakes again and widen the gap between the species even further in our pursuit of progress, warns Suddendorf, who spoke to BBC Future at the World-Changing Ideas Summit in Sydney on 15 November. Read more: We’ve got human intelligence all wrong Jason G Goldman’s column Uniquely Human, about the similarities and differences between us and the animal kingdom Join 700,000+ Future fans by liking us on Facebook, or follow us on Twitter, Google+, LinkedIn and Instagram If you liked this story, sign up for the weekly bbc.com features newsletter, called “If You Only Read 6 Things This Week”. A handpicked selection of stories from BBC Future, Earth, Culture, Capital, Travel and Autos, delivered to your inbox every Friday. The minibus crosses the vast plateau on a newly paved road. Cracked fields stretch away towards the Moroccan desert to the south. Yet the barren landscape is no longer quite as desolate as it once was. This year it became home to one of the world’s biggest solar power plants. Welcome to Future Now Your essential guide to a world in flux Change happens quickly these days and it can be hard to keep up. That’s why BBC Future has launched a new section called Future Now to bring you in-depth stories about the people, events and trends that are shaping our world. We will be publishing regular stories from all over the world about technology, energy, economics, society and much more – you can find them here. We hope you will join us as we explore the changes that matter. Hundreds of curved mirrors, each as big as a bus, are ranked in rows covering 1,400,000 sq m (15m sq ft) of desert, an area the size of 200 football fields. The massive complex sits on a sun-blasted site at the foot of the High Atlas mountains, 10km (6 miles) from Ouarzazate – a city nicknamed the door to the desert. With around 330 days of sunshine a year, it’s an ideal location. As well as meeting domestic needs, Morocco hopes one day to export solar energy to Europe. This is a plant that could help define Africa's – and the world’s – energy future. (Credit: Getty Images) Hundreds of curved mirrors, each as big as a bus, are ranked in rows covering 1,400,000 square metres of desert, an area the size of 200 football fields (Credit: Getty Images) Of course, on the day I visit the sky is covered in clouds. “No electricity will be produced today,“ says Rachid Bayed at the Moroccan Agency for Solar Energy (Masen), which is responsible for implementing the flagship project. An occasional off day is not a concern, however. After many years of false starts, solar power is coming of age as countries in the sun finally embrace their most abundant source of clean energy. The Moroccan site is one of several across Africa and similar plants are being built in the Middle East – in Jordan, Dubai and Saudi Arabia. The falling cost of solar power has made it a viable alternative to oil even in the most oil-rich parts of the world. As well as meeting domestic needs, Morocco hopes one day to export solar energy to Europe. Noor 1, the first phase of the Moroccan plant, has already surpassed expectations in terms of the amount of energy it has produced. It is an encouraging result in line with Morocco’s goal to reduce its fossil fuel bill by focusing on renewables while still meeting growing energy needs that are increasing by about 7% per year. Morocco’s stable government and economy has helped it secure funding: the European Union contributed 60% of the cost for the Ouarzazate project, for example. (Credit: Sandrine Ceurstemont) With around 330 days of sunshine a year, the region around Ouarzazate - a city nicknamed the door to the desert - is an ideal location (Credit: Sandrine Ceurstemont) The country plans to generate 14% of its energy from solar by 2020 and by adding other renewable sources like wind and water into the mix, it is aiming to produce 52% of its own energy by 2030. This puts Morocco more or less in line with countries like the UK, which wants to generate 30% of its electricity from renewables by the end of the decade, and the US, where President Obama set a target of 20% by 2030. (Trump has threatened to dump renewables, but his actions may not have a huge impact. Many policies are controlled by individual states and big companies have already started to switch to cleaner and cheaper alternatives.) Due to the lack sun on the day I visit, the hundreds of mirrors stand still and silent. The team keeps a close eye on weather forecasts to predict output for the following day, allowing other sources of energy to take over when it is overcast. The reflectors can be heard as they move together to follow the sun like a giant field of sunflowers But normally the reflectors can be heard as they move together to follow the Sun like a giant field of sunflowers. The mirrors focus the Sun’s energy onto a synthetic oil that flows through a network of pipes. Reaching temperatures up to 350C (662F), the hot oil is used to produce high-pressure water vapour that drives a turbine-powered generator. “It’s the same classic process used with fossil fuels, except that we are using the Sun’s heat as the source,” says Bayed. The plant keeps generating energy after sunset, when electricity demands peak. Some of the day’s energy is stored in reservoirs of superhot molten salts made of sodium and potassium nitrates, which keeps production going for up to three hours. In the next phase of the plant, production will continue for up to eight hours after sunset. (Credit: Sandrine Ceurstemont) Once fully operational, the solar plant will only require about 50 to 100 employees (Credit: Sandrine Ceurstemont) As well as boosting Morocco’s power production, the Ouarzazate project is helping the local economy. Around 2,000 workers were hired during the initial two years of construction, many of them Moroccan. Roads built to provide access to the plant have also connected nearby villages, helping children get to school. Water brought in for the site has been piped beyond the complex, hooking up 33 villages to the water grid. Water brought in for the site has been piped beyond the complex, hooking up 33 villages to the water grid Masen has also helped farmers in the area by teaching them sustainable practices. Heading towards the mountains, I visit the Berber village of Asseghmou, 30 miles (48 kilometres) north of Ouarzazate, where a small farm has now changed the way it raises ewes. Most farmers here rely on their intuition alone but they are being introduced to more reliable techniques -such as simply separating animals in their pens – which are improving yields. Masen also provided 25 farms with sheep for breeding purposes. “I now have better food security,” says Chaoui, who runs a local farm. And his almond tree is thriving thanks to cultivation tips. Even so, some locals have concerns. Abdellatif, who lives in the city of Zagora about 75 miles (120 kilometres) further south, where there are high rates of unemployment, thinks that the plant should focus on creating permanent jobs. He has friends who were hired to work there but they were only on contract for a few months. Once fully operational, the station will only require about 50 to 100 employees so the job boom may end. “The components of the plant are manufactured abroad but it would be better to produce them locally to generate ongoing work for residents,” he says. (Credit: Sandrine Ceurstemont) The solar plant draws a massive amount of water from the local El Mansour Eddahbi dam. Water scarcity has been a problem in the semi-desert region (Credit: Sandrine Ceurstemont) A bigger issue is that the solar plant draws a massive amount of water for cleaning and cooling from the local El Mansour Eddahbi dam. In recent years, water scarcity has been a problem in the semi-desert region and there are water cuts. Agricultural land further south in the Draa valley depends on water from the dam, which is occasionally released into the otherwise-dry river. But Mustapha Sellam, the site manager, claims that the water used by the complex amounts to 0.5% of the dam’s supply, which is negligible compared to its capacity. Still, the plant’s consumption is enough to make a difference to struggling farmers. So the plant is making improvements to reduce the amount of water it uses. Instead of relying on water to clean the mirrors, pressurised air is used. And whereas Noor 1 uses water to cool the steam produced by the generators, so that it can be turned back into water and reused to produce more electricity, a dry cooling system that uses air will be installed. The success of plants in places like Morocco and South Africa will encourage other African countries to turn to solar power These new sections of the plant are currently being built. Noor 2 will be similar to the first phase, but Noor 3 will experiment with a different design. Instead of ranks of mirrors it will capture and store the Sun’s energy with a single large tower, which is thought to be more efficient. Seven thousand flat mirrors surrounding the tower will all track and reflect the sun’s rays towards a receiver at the top, requiring much less space than existing arrangement of mirrors. Molten salts filling the interior of the tower will capture and store heat directly, doing away with the need for hot oil. Similar systems are already used in South Africa, Spain and a few sites in the US, such as California’s Mojave desert and Nevada. But at 86ft (26m) tall, Ouarzazate’s recently erected structure is the highest of its kind in the world. (Credit: Getty Images) Africa’s sunshine could eventually make the continent a supplier of energy to the rest of the world (Credit: Getty Images) Other plants in Morocco are already underway. Next year construction will begin at two sites in the south-west, near Laayoune and Boujdour, with plants near Tata and Midelt to follow. The success of these plants in Morocco – and those in South Africa - may encourage other African countries to turn to solar power. South Africa is already one of the world’s top 10 producers of solar power and Rwanda is home to east Africa’s first solar plant, which opened in 2014. Large plants are being planned for Ghana and Uganda. Africa’s sunshine could eventually make the continent a supplier of energy to the rest of the world. Sellam has high hopes for Noor. “Our main goal is to become energy-independent but if one day we are producing a surplus we could supply other countries too,” he says. Imagine recharging your electric car in Berlin with electricity produced in Morocco. With the clouds set to lift in Ouarzazate, Africa is busy planning for a sunny day. -- Keep up to date with Future Now stories by liking BBC Future on Facebook, or follow us on Twitter, Google+, LinkedIn and Instagram If you liked this story, sign up for the weekly bbc.com features newsletter, called “If You Only Read 6 Things This Week”. A handpicked selection of stories from BBC Future, Earth, Culture,
Home404 Sadly, that page will never exist again. What you can do about it? Have patience. Check for a typo in your URL. Try again. Why not try to search by keyword instead? Search Business.com by keyword technology 10 must read technology blogs to keep you in the know Search Trending Content 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data If your company handles personal information or accepts electronic payments, here's what you need to know about data security regulation. By Tim Maliyil – August 14, 2014 Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 Check out the biggest headlines affecting your business and career on the latest episode of "This Week in Business." By Shayna Marks – May 6, 2016 Video 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously In the mobile world, you don’t have much time to make a first impression. Here are four ways to show your users that You Take Them Seriously By Polly Alluf – November 28, 2016 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App Ask yourself these questions first. Thinking about Building a Mobile App? Ask yourself these questions first. By Sylvester Kaczmarek – November 19, 2016 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic On-page optimizations without the heavy lifting Google processes 3,000,000,000 searches per day. Read the 4 tips to optimize your e-commerce site to match your content to consumer intent. By Holly Miller – December 12, 2016 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season Follow these e-commerce tips and give your sales a boost this holiday season. Follow these e-commerce tips for your website and give your sales a boost this holiday season. By Alex Wolk – December 9, 2016 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps One of the top priorities when creating an app is to make one people want to use. Pick up 15 useful mobile app development tips for ensuring high-quality apps in this article. By John Barnett – December 30, 2016 How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 Online retail trends in a mobile-connected world Mobile is continuing to grow in importance for all business sectors, including e-commerce. Here's how apps will transform online retail. By Jeremiah Owyang – February 12, 2017 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data 5 Tips for Navigating Regulation and Securing Your Data Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 Watch Now: This Week in Business, Week of May 6, 2016 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously 4 Ways to Show Your App Users that You Take Them Seriously 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App 5 Questions to Ask Before Building a Mobile App 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic 4 Quick Tips for E-Commerce Sites to Capture Holiday Traffic 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season 8 E-Commerce Website Tips For The Holiday Season 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps 15 Tips for Ensuring Top-Quality Mobile Apps How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 How Mobile Apps Will Transform E-commerce in 2017 Future of Recruiting: Trends That Will Define 2017 Future of Recruiting: Trends That Will Define 2017 3 Things You Should Do In Every Job Search (But Probably Don't) 3 Things You Should Do In Every Job Search (But Probably Don't) 6 Valuable Tips for Success: Trade Show Advice for StartUps 6 Valuable Tips for Success: Trade Show Advice for StartUps 5 Smart Ways to Improve Your Trade Show Strategy 5 Smart Ways to Improve Your Trade Show Strategy TechRepublicTechCrunch Follow UsFacebook Instagram Twitter Youtube Flipboard LinkedIn Google+ RSS Got a tip? Let us know. News Video Events Crunchbase Message Us Search SEARCH BULLISHWatch The Relaunch Of TC's Bullish Today Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 case concludes Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 case concludes by Anna Escher Theranos is on life support Theranos is on life support by Sarah Buhr Snap takes aim a Facebook in roadshow video Snap takes aim a Facebook in roadshow video by Katie Roof The app Tesla owners have been waiting for The app Tesla owners have been waiting for by Darrell Etherington LATEST POPULAR Startups The value of venture capital investors and the importance of physical infrastructure CRUNCH NETWORK The value of venture capital investors and the importance of physical infrastructure 21 minutes ago by Shai Bernstein Why is it important to invest via VCs, and do they add value further to the money they invest into a growth business? Furthermore, what role do physical transport links play in terms of business success and innovation in this, the digital age? Read More 0 Enterprise App platform company MuleSoft files for IPO App platform company MuleSoft files for IPO 1 hour ago by Katie Roof MuleSoft is the latest “unicorn” to file for an IPO. The company, which helps businesses like Netflix and Spotify with their APIs, has unveiled its financials to the public in an S-1 filing, suggesting that they are targeting a debut as soon as March. The size of the proposed IPO is $100 million, but that is subject to change. In the filing we see that MuleSoft had $187.7… Read More 0 Hear Bradley Tusk speak on startups and politics at our DC meetup Hear Bradley Tusk speak on startups and politics at our DC meetup 1 hour ago by Jonathan Shieber We’re excited to announce that Bradley Tusk, head of Tusk Ventures and former Deputy Governor of the state of Illinois, will be joining us at our Meetup and pitch competition in DC next week. Read More 0 Startups Postmates now allows drivers to opt out of mandatory arbitration Postmates now allows drivers to opt out of mandatory arbitration 2 hours ago by Sarah Perez In fall 2015, the National Labor Relations Board filed a complaint against delivery service Postmates which challenged the legality of the company’s mandatory arbitration agreement between it and its contractors. In Postmates’ fleet agreement, which contractors must sign as a condition of hire, the company had required that workers settle disagreements through arbitration. In… Read More 0 Doug drinks champagne from a bong 2 hours ago Everyone knows that gadget reviewer Doug Aamoth is all about power: power suit, power tie, power watch, power car, power title. So it should come at no surprise that he drinks only the finest champagne and drinks it extremely powerfully from the $25 Chambong champagne bong. All Gadgets Episodes Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 patent case concludes, Mark Zuckerberg’s 5,000 word letter to global community Weekly Roundup: CRISPR-Cas9 patent case concludes, Mark Zuckerberg’s 5,000 word letter to global community 2 hours ago by Anna Escher This week, the CRISPR-Cas9 patent case came to a close, an encrypted messaging app went open source and Facebook announced some big changes to its video product. These are some of the notable stories in tech from this week. You can also receive this post as a weekly newsletter, delivered to your inbox on Saturday mornings. 1. A judge has determined that CRISPR-Cas9 patents belong to the… Read More 0 Policy NYC Mayor Bill de Blasio shows off designs for planned tech hub NYC Mayor Bill de Blasio shows off designs for planned tech hub 2 hours ago by Anthony Ha New York City Mayor Bill de Blasio and his team have revealed the designs for the 250,000 square foot Union Square Tech Hub. The hub, which was first announced in December, will include 58,000 square feet of “fluid space” for startups and a 36,500 square foot tech training center. (Partners in the training program include the New York City Foundation for Computer Science… Read More 0 Latest videos All videos > Doug drinks champagne from a bong Doug drinks champagne from a bong Richard Hammond on building an online hub for car enthusiasts Richard Hammond on building an online hub for car enthusiasts Elon Musk's Tunnel Project | Crunch Report Elon Musk's Tunnel Project | Crunch Report Oxsight's augmented reality glasses are a vision aid for the blind Oxsight's augmented reality glasses are a vision aid for the blind Judge Rules CRISPR-Cas9 Belongs to Broad Institute | Crunch Report Judge Rules CRISPR-Cas9 Belongs to Broad Institute | Crunch Report Ozobot teaches kids coding basics Ozobot teaches kids coding basics Tech tackles criminal justice reform | Bullish Tech tackles criminal justice reform | Bullish Caavo connects all your streaming devices Caavo connects all your streaming devices YouTuber Pewdiepie Gets in Trouble | Crunch Report YouTuber Pewdiepie Gets in Trouble | Crunch Report PAL-V begins pre-sales of its flying car PAL-V begins pre-sales of its flying car Tech workers protest immigration reform today in SF Tech workers protest immigration reform today in SF Flying Car for $400,000 | Crunch Report Flying Car for $400,000 | Crunch Report Nimb panic ring is a wearable safety alert system Nimb panic ring is a wearable safety alert system Doug Learns to Code Like a Toddler Doug Learns to Code Like a Toddler Prince Returns To Spotify | Crunch Report Prince Returns To Spotify | Crunch Report Uncorking tech innovation in Napa Uncorking tech innovation in Napa Samsung’s Chromebook Pro highlights the category’s continued evolution Samsung’s Chromebook Pro highlights the category’s continued evolution Twitter Ad Revenue Stalls | Crunch Report Twitter Ad Revenue Stalls | Crunch Report Cassie the bipedal ostrich bot Cassie the bipedal ostrich bot Bullish is back Bullish is back HBO NOW Passes 2 Million Subscribers | Crunch Report HBO NOW Passes 2 Million Subscribers | Crunch Report Android Wear 2.0 debuts on two new LG smartwatches Android Wear 2.0 debuts on two new LG smartwatches Evolve's electric skateboard Evolve's electric skateboard Artificial Intelligence GM said to be fielding thousands of self-driving test Bolts with Lyft in 2018 GM said to be fielding thousands of self-driving test Bolts with Lyft in 2018 2 hours ago by Darrell Etherington Self-driving fleets of cars might be sharing the streets with human drivers sooner than many thought; Reuters reports that GM will field “thousands” of self-driving test electric test vehicles, primarily based on the Chevrolet Bolt platform, starting in 2018. The fleets will primarily be used with partner Lyft for on-demand ride-hailing service, according to the report. That’s… Read More 0 Government California congressman proposes an investigation into Trump’s unsecured Android phone California congressman proposes an investigation into Trump’s unsecured Android phone 2 hours ago by Brian Heater Remember the unsecured Android handset that newly minted President Trump gave up, but then apparently didn’t actually give up? Things had seemingly gone silent on that front as the world took some time out to focus on the rest of the deluge of insanity that is politics in 2017. Today, however, the story is rearing its head yet again, as California Congressman Ted Lieu has proposed… Read More 0 Bio Theranos might be on life support Theranos might be on life support 3 hours ago by Sarah Buhr It probably comes as no surprise: Theranos, the blood testing technology company once worth billions, is struggling to survive. With no revenue, no money set aside to deal with legal expenses and a fraction of the funding it once had to work with, Theranos may not have long before it bleeds out entirely. Read More 0 Have a tip, pitch or guest column? Send us a tip. NEWSLETTER SUBSCRIPTIONS The Daily Crunch Get the top tech stories of the day delivered to your inbox TC Weekly Roundup Get a weekly recap of the biggest tech stories Crunchbase Daily The latest startup funding announcements Enter Address Enter your email SUBSCRIBE SEE ALL NEWSLETTERS » Want some TechCrunch gear? Shop here. CrunchBoard Job Listings Telecom Analyst at Yakima Valley Farm Workers Clinic (Toppenish, WA, United States) Platform Developer at CardFlight (New York, NY, United States) Technical Support Engineer at Saleae (South San Francisco, CA, United States) Firmware Engineer @ Athos at Athos (San Francisco, CA, United States) Senior Account Executive @ Sauce Labs at The Sourcery (San Francisco, CA, United States) More from CrunchBoard Gaming The importance of streaming to e-sports CRUNCH NETWORK The importance of streaming to e-sports 4 hours ago by Andrew Paradise There are three key ingredients for a game or pastime to become a sport: playing, competing and viewing. The ability to play and compete are necessary steps in the transformation from game to sport. However, broadcasting and viewing are the crucial components to enable widespread adoption and popularity. Just as with offline sports, e-sports require these elements. Read More 0 Twitter snags Showtime as a live-streaming partner (but just for a boxing match) 4 hours ago by Sarah Perez Apps Snap takes aim at Facebook in roadshow video Snap takes aim at Facebook in roadshow video 4 hours ago by Katie Roof Snap is about to embark on its investor roadshow as it prepares to go public at the beginning of March. And a new video gives a glimpse at how they will be trying to persuade Wall Street to buy shares. The video starts off with CEO Evan Spiegel emphasizing their mission as a “camera company.” He compares Snap’s video experience to Alexander Graham Bell’s invention of… Read More 0 Apps Trump is causing a political app boom, data shows Trump is causing a political app boom, data shows 5 hours ago by Sarah Perez The growth of politically focused mobile apps has been booming since November, with the top five political apps receiving a combined 300,000 downloads across iOS and Android over the past three months, according to new data from App Annie. Anyone surprised by this? Read More 0 How to build a brand in 2017: Tips from Glossier CEO Emily Weiss How to build a brand in 2017: Tips from Glossier CEO Emily Weiss 5 hours ago by Connie Loizos There’s no shortage of women’s beauty brands, yet for many millennial women in particular, the cosmetics company Glossier seems to stand out. Having products that customers like is undoubtedly one large reason. But Glossier has also found a way to establish a kind of cult following because of the numerous ways it keeps communication channels to its consumers wide open. Read More 0 Apps Blin.gy puts you inside your favorite music video Blin.gy puts you inside your favorite music video 6 hours ago by Fitz Tepper A green-screen effect, or chroma keying, is nothing new. But it’s not really consumer technology — mainly because of the need for an actual green screen, a static camera and studio-quality lighting. But being able to have a live video background behind you is cool. Meet Blin.gy, a new app that’s figured out how to achieve a “mobile green-screen effect.” Read More 0 Automotive Mobileye outfits 4,500 for-hire cars in NYC with collision avoidance tech Mobileye outfits 4,500 for-hire cars in NYC with collision avoidance tech 6 hours ago by Darrell Etherington Mobileye’s long-game is focused on autonomous driving, but some of the tech that feeds into that can have an impact now, including advanced collision avoidance systems. The company announced on Friday that it has completed the installation of accident prevention tech across 4,500 for-hire vehicles used by drivers for services including Uber and Lyft in New York City. Read More 0 Events Announcing the judges for the D.C. and Miami Pitch-offs Announcing the judges for the D.C. and Miami Pitch-offs 6 hours ago by Jordan Crook The TC Meetup + Pitch-off is headed to D.C. and Miami next week, and it’s finally time to introduce you to our esteemed judges. The pitch-off will consist of 60-second presentations from 10 startups in each locale. These pitches will aim to win over the audience and the judges, which include local VCs and TechCrunch editors. Read More 0 Apps TesLab is the companion app Tesla owners have been waiting for TesLab is the companion app Tesla owners have been waiting for 7 hours ago by Darrell Etherington Tesla actually makes a lot of data available to vehicle owners via APIs and other endpoints, but it’s not always easy to find and make use of that info. Enter TesLab, a new app that tracks data and links it to your profile, while also letting you share it out to a community of other Tesla owners in a way that, during the beta spotted by Teslarati, users have really enjoyed. Read More 0 Apps EasilyDo brings its powerful Email app to Android EasilyDo brings its powerful Email app to Android 7 hours ago by Sarah Perez EasilyDo’s simply named “Email” application is one of the most popular productivity apps on iOS, because it closely resembles the look-and-feel of Apple’s default Mail app, but comes with more powerful features. Now EasilyDo’s Email has made its way over to Android. Read More 0 1 2 ... NEXT TechCrunch Events Disrupt NY 2017 New York City, NY: May 15 - 17, 2017 BUY TICKETS Disrupt SF 2017 San Francisco, CA: September 18 - 20, 2017 Meetup + Pitch-Off: Seattle 2017 Seattle, WA: June 22, 2017 BUY TICKETS Meetup + Pitch-Off: Washington D.C. 2017 Washington D.C., USA: February 21, 2017 BUY TICKETS Meetup + Pitch Off: Miami 2017 Miami, FL: February 23, 2017 BUY TICKETS Mobile World Congress 2017 Barcelona: February 27 - March 2, 2017 More Events Follow Our Writers Matthew Panzarino John Biggs Matt Burns Ingrid Lunden Mike Butcher Greg Kumparak Sarah Perez Jordan Crook Meet the whole staff Tech tackles criminal justice reform | Bullish Feb 14, 2017 | 5:30 Popular Videos Tech tackles criminal justice reform | Bullish Feb 14, 2017 | 5:30 Ozobot teaches kids coding basics Feb 15, 2017 | 2:31 Doug Learns to Code Like a Toddler Feb 11, 2017 | 3:55 Tech workers protest immigration reform today in SF Feb 14, 2017 | 1:26 PAL-V begins pre-sales of its flying car Feb 14, 2017 | 0:39 Caavo connects all your streaming devices Feb 14, 2017 | 1:55 Nimb panic ring is a wearable safety alert system Feb 13, 2017 | 1:45 Oxsight's augmented reality glasses are a vision aid for the blind Jan 20, 2017 | 3:50 Richard Hammond on building an online hub for car enthusiasts Feb 15, 2017 | 3:15 Uncorking tech innovation in Napa Jan 30, 2017 | 4:18 Cassie the bipedal ostrich bot Feb 9, 2017 | 0:53 Samsung’s Chromebook Pro highlights the category’s continued evolution Feb 10, 2017 | 2:31 Android Wear 2.0 debuts on two new LG smartwatches Feb 8, 2017 | 2:52 Bullish is back Feb 9, 2017 | 0:41 Evolve's electric skateboard Feb 2, 2017 | 1:23 Lofelt launches its Basslet wearable subwoofer Feb 7, 2017 | 1:34 Jawbone: A brief history Feb 6, 2017 | 1:52 Lensabl makes custom lenses for any glasses Feb 6, 2017 | 0:58 Ford opens a future-focused Hub in New York City Feb 3, 2017 | 1:46 Doug installs free, legal Windows virtual machines Feb 3, 2017 | 2:47 Flying the TBS Vendetta racing drone Feb 2, 2017 | 1:28 Cafe X opens a robotic coffee shop in SF Jan 26, 2017 | 2:15 Doug shows you how to get rid of Amazon Fresh totes Jan 27, 2017 | 2:50 Recent Funding Data by Crunchbase profile Soundtrack Your Brand $22M Series C HQ: Stockholm, Stockholms Lan Categories: Music Streaming, Music, Marketplace Investors: Not available KoreConx $1.0M Seed HQ: Toronto, Ontario Categories: Venture Capital, Crowdfunding, Personal Finance, Financial Services, Legal ... See More Investors: Not available AutoGravity Not available Venture HQ: Irvine, California Categories: Mobile, Automotive, Finance Investors: Not available Sun Basket $15M Series C HQ: San Francisco, California Categories: Organic Food, Cooking, E-Commerce, Delivery Investors: Not available uBUTLER Not available Seed HQ: Amsterdam, Noord-Holland Categories: Virtualization, Virtual Goods, Virtual Reality Investors: Not available Commerce Signals Not available Series B HQ: Palo Alto, California Categories: Analytics, Mobile, Software, Retail, Advertising Investors: Not available Rotor 300K GBP Seed HQ: London, England Categories: Video, Developer Tools, Video Editing, Content Creators, Music Investors: Not available Agolo Not available Venture HQ: New York, New York Categories: Natural Language Processing, Apps Investors: Not available HowGood Not available Series A HQ: Brooklyn, New York Categories: Organic Food, Data Integration Investors: Not available Travauxlib Not available Seed HQ: Not available Categories: Construction, SaaS, Marketplace Investors: Not available onTracks Not available Angel HQ: Marseille, Provence-Alpes-Cote d'Azur Categories: Service Industry, Enterprise Applications, Enterprise Software Investors: Not available ClickWings Not available Series A HQ: Mexico City, Distrito Federal Categories: Telecommunications, Mobile Payments, Wireless, Mobile Advertising Investors: Not available MicroPhonon Not available Angel HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available House Doctor $13K Seed HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available ViaLight Communications 2.4M EUR Venture HQ: Gilching, Bayern Categories: Telecommunications Investors: Not available Digital Catapult 1.1M GBP Grant HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available Best Ticket Outlet Not available Seed HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available Premier Presentations Not available Seed HQ: Not available Categories: Not available Investors: Not available All recent fundings TechCrunch News Video Events Crunchbase TechCrunch Store About Staff Contact Us Advertise With Us Event Editorial Calendar Send Us A Tip International ChinaDON'T MISS:Video: The MIT C-MOD Fusion Reactor [email protected]: A look back at Y2K in cartoons Newsletters Resources/White Papers Search computerworld Sign In | Register Cloud Computing ALL CLOUD COMPUTING Cloud Security Cloud Storage Hybrid Cloud Private Cloud Public Cloud Computer Hardware ALL COMPUTER HARDWARE Apple Mac Chromebooks Computer Peripherals Computer Processors Solid State Drives Windows PCs Consumerization of IT ALL CONSUMERIZATION OF IT Bring Your Own Device (BYOD) Home Tech Personal Technology Data Center ALL DATA CENTER Data Storage Disaster Recovery High-Performance Computing (HPC) Infrastructure Management Sustainable IT Virtualization Emerging Technology ALL EMERGING TECHNOLOGY 3D Printing Artificial Intelligence Car Tech Environment Internet of Things Robotics Space Technology Wearables Enterprise Applications ALL ENTERPRISE APPLICATIONS Application Development Big Data Business Intelligence (BI) CRM Collaboration Data Analytics Database Management Desktop Apps Enterprise Architecture Enterprise Resource Planning (ERP) Java Development Open Source Social Business Software as a Service (SaaS) Unified Communications (UC) IT Management ALL IT MANAGEMENT Digital Transformation H-1B IT Careers IT Industry IT Outsourcing IT Project Management IT Skills Training Technology Law Regulation Internet ALL INTERNET E-commerce Search Social Media Web Apps Web Browsers Mobile Wireless ALL MOBILE WIRELESS Android Apple iOS Mobile Apps Mobile Device Management Mobile Payments Mobile Security Smartphones Tablets Windows 10 Mobile Wireless Carriers Networking ALL NETWORKING Network Security Servers Wireless Networking Operating Systems ALL OPERATING SYSTEMS Chrome OS Linux MacOS Windows 10 Security ALL SECURITY Application Security Cyberattacks Cybercrime Hacking Data Privacy Data Security Encryption Endpoint Security Malware Vulnerabilities Vertical IT ALL VERTICAL IT Financial Services IT Government IT Healthcare IT Retail IT Small Enterprise IT All Topics News Features Reviews Blogs Opinions Insider Shark Tank Slideshows Video Digital Magazine Digital Downloads Newsletters Computerworld Events Resources/White Papers Home Data Center FEATURE Top 15 geek blog sites Lifehacker took our top spot because of its great time-saving tips By Computerworld staff | Follow Computerworld | MAY 1, 2007 1:00 AM PT MORE LIKE THIS Bright Spots in the Blogosphere Online Extras Tech Dispenser: The human algorithm vs. the machine VIDEO Need a data center location? Iceland wants you smart lightbulb 43% off TP-Link Smart LED Wi-Fi Light Bulb, 50W Dimmable and Alexa Compatible... nordvpn Get 72% off NordVPN Virtual Private Network Service For a Limited Time - Deal... tax software 33% off HR Block Tax Software Deluxe Federal and State 2016 - Deal Alert Related Articles Network servers datacenter Review: Microsoft's Nano Server offers mega advantages Andres Rodriguez Nasuni CEO: ‘We’re going to liberate you from the... Ariel Maislos Want to run your own Amazon 'region'? Stratoscale shows you... See all Insider Some blogs educate, help people collaborate, spark ideas and just plain expand our thought universe. Others stir emotions and anger us or make us laugh. The editors of Computerworld got together and offered up a list of their favorite blog sites. We pared more than 50 submissions to the top 15 technology blog sites based on breadth of information, newsworthiness, design, frequency of updates and entertainment value. Sure, the list is subjective, but we think this is one of the best catalogs of blogs that has ever been published. The entries ran the gamut, from serious technology news and reviews to commentary on games and the latest tech gadgets. We included some honorable mentions at the end because the competition was so close. Of course, not everyone will agree with our selections. If you think a blog site that's not on our list deserved a top 15 spot, share it with us in the comments section. 1) Lifehacker www.lifehacker.com Lifehackers' motto says it all: "Don't live to geek, geek to live." This blog offers timesavers of just about every stripe, from Firefox shortcuts to tips from the "Getting things done" faithful. 2) IT Toolbox Blogs http://blogs.ittoolbox.com IT Toolbox has a number of "in the trenches" IT pros who talk about technology and management issues. There are specialist blogs dealing with security, databases and project management, among other subjects. It's a versatile site. 3) Valleywag http://valleywag.com Bring in the noise, bring in the snark. Valleywag is for those who believe that the tech industry lives or dies by the scuttlebutt pinging around Silicon Valley. And it's amusing for those of us who prefer that the lotus-eaters of Northern California stick with the dishing and tongue-wagging, leaving the rest of us to get the real work done. 4) Kotaku http://kotaku.com Kotaku is the snarky, gamer uber-blog. It has everything from reviews and gossip to cheat tips. Just about anything you'll ever need, including which game to buy and how to play it. 5) Danger Room http://blog.wired.com/defense Wired's military and defense blog writes about some of the coolest and scariest military technologies -- not to mention scandals, debates and other military news. Lots of video and imagery are included. 6) Gizmodo http://gizmodo.com Gizmodo's got the scoop on all the latest toys and cool and wacky inventions -- from high-def TVs and coffee makers to booze belts and USB drives. You've got to love a site that publishes photos of a solar-powered bathing suit. Yeah, they also blog about serious technology news too. 7) O'Reilly Radar http://radar.oreilly.com This is where you can read Tim O'Reilly (founder of O'Reilly Publishing) and others discuss networking, programming, open source, intellectual property, politics, Web 2.0 and emerging technology. 8) Techdirt http://www.techdirt.com Techdirt is a newsy, "tell it like it is" blog that frequently features debates on the hot issues in the Internet and computer fields. Scandals are a specialty. Simplicity is its hallmark. 9) Groklaw http://www.groklaw.net Groklaw's raison d'etre is needling SCO in its long-running legal fights against IBM and Novell, but the discussion sometimes veers toward other issues that involve technology, intellectual property, and government regulations. 10) Hack a Day http://www.hackaday.com Want to learn how to add USB to a cheap Linux router? Create a snake robot? How about an XBox 360 laptop? Hack a Day has these basement projects and many more. This site is for the serious techie. At the same time, it's good for a laugh or a new hobby. 11) Engadget http://www.engadget.com As Coke is to Pepsi, so Engadget is to Gizmodo. It's all about gear, gossip, techish issues and the occasional rant. It's got great product photos, and the editors have access to pre- and early-release gadgetry. Also, some really funny homemade junk. But we prefer Gizmodo. 12) Feedster www.feedster.com/feedpapers/Technology Like drinking from the hose. This Web page brings together blog sites about technology, sports, celebrity gossip, food, personal experiences -- you name it. It also offers a blog search feature that allows you to input words or phrases, and it has a very cool RSS aggregator for news feeds. It also injects some great humor into technology news. An all-around great site. 13) Forever Geek http://forevergeek.com Forever Geek is a great site with a myriad blogs on diverse topics, from technology and general interest news to movie and game reviews. Definitely a geek paradise. If you want to learn about the upcoming Iron Man movie or read a review of Photoshop CS3, this is the place to go. 14) Rough Type www.roughtype.com Nick Carr -- of "Does IT Matter?" fame -- has a sharp-minded blog that discusses all manner of issues and trends relating to technology. Always an entertaining read, Rough Type often locks horns with companies, people, technologies and policies that rub Carr the wrong way. 15) Smorgasbord www.smorgasbord.net Billed as a site for gadget- and game-loving geeks, this blog also serves up articles that cross over into the political and celebrity news of the day. The combination of entertainment value and tech news make Smorgasbord a top contender. Honorable mentions: 1) The Unofficial Apple Weblog (TUAW) www.tuaw.com TUAW offers collection of independent bloggers -- that is independent but not undecided or uninformed. It's a good source for Apple-related news. The only reason it didn't make the top 15 was its singular topic focus. 2) Elliot Back's blog http://elliottback.com/wp A self-professed computer scientist, Elliot posts everything from his opinions on why XML sucks, to the Titanic's passenger list and reviews of movies like 300. This site is diverse and well composed, offering great tips on topics such as increasing system performance and blocking spam. 3) Ed Foster's Gripelog www.gripe2ed.com/scoop There is a new crop of blogs that highlight poor customer service for consumer electronics, bad UIs and outright rip-offs, but Ed Foster has been doing it longer than anyone else. Check out these recent topics: Defective DRM, tricky warranties on plasma TVs and bad mobile phone service. 4) Gadgetell www.gadgetell.com This is a great site if you want to get the latest gadget and game news along with some topical opinion pieces. 5) 4sysops http://4sysops.com This is a very useful with well-written tips and how-to's for Windows admins. Related News and Discussion: Shark Bait: Best geek blogs? The Daily IT Blogwatch -- the best IT blogs on the 'Net Five ways to defeat blog trolls and cyberstalkers To express your thoughts on Computerworld content, visit Computerworld's Facebook page, LinkedIn page and Twitter stream. Related: Data Center Mobile Wireless Networking Security 10 super-user tricks to boost Windows 10 productivity YOU MIGHT LIKE Ads by Revcontent Millions of People Are Cancelling Their Netflix Account Because of This One Site How Finance Daily The Home Refinancing Plan Banks Don't Want You Knowing Comparisons.org Varikoz Həmişəlik Sağalacaq! Cəmi 21 Günə Gözəçarpan Nəticələr! Surgeon SHOP TECH PRODUCTS AT AMAZON WHAT READERS LIKE microsoft stock campus building Microsoft's monthlong patch delay could pose risks There won't be any patches from Microsoft this month, as the company has decided to bundle them... paper boat riding the crest and at risk [Computerworld, Jan-Feb 2017 - Helming IT] 10 tips for helming IT through ups and downs H-1B visa american flag Trump eyes end to an H-1B system that favors largest outsourcers NEWSLETTERS Sign up and receive the latest news, reviews and trends on your favorite technology topics. Get our daily newsletter Enter your email address Go Processor - Pixabay Smartphone CPUs put desktops to shame Using a smartphone can involve CPU cores of multiple sizes, plus graphics processors, video processors,... electricity stock IDG CONTRIBUTOR NETWORK Power conditioners: Affordable insurance or waste of money? Power conditioners certainly have their place in data centers, but are they necessary in a home office... BrandPostsLearn more POPULAR RESOURCES A Day in the Life of a Remote Worker Best Practices to Make BYOD, CYOD and COPE Simple and Secure Bust the myth of the malware "silver bullet." Distil Networks 2017 Bad Bot Report: 6 High Risk Lessons for Website Defenders Executive Summary of The Collaborative Disconnect Search Resources Go TOP STORIESBecome a BizTech Insider Sign up today to receive premium content! Sign Up Home LOG IN SEARCH FORMSearch SEARCH MAIN MENU INDUSTRIES TOPICS TIPS TACTICS FEATURES VOICES C-SUITE VIDEO MORE YOU ARE HERE HOME » INTERNET INTERNET 50 Must-Read IT Blogs 2015 We gathered the best, brightest and most useful business IT blogs so you don't have to. by Ricky RibeiroGoogle+Twitter Ricky publishes and manages the content on BizTech magazine's website. He's a writer, technology enthusiast, social media lover and all-around digital guy. Meg Conlan by Meg ConlanTwitter Meg is an editor for the CDW family of technology magazine websites. In the spirit of Star Wars, why don't we start with a twist on a memorable line from the series: "These are the blogs you've been looking for." For the past four years, BizTech has recognized the best and brightest IT blogs in business and we're proud to present this year's list of 50 Must-Read IT Blogs. With the help of our readers during the nominations round and through some good old fashioned sleuthing on the Internet, we believe we've pulled together an all-star list of blogs. Some of the names on the list will be familiar, as they've appeared on previous Must-Read IT lists, but most are new, fresh and interesting faces. The blogs selected this year cut across various industries and even IT roles. Some of our blogs are hyperfocused in one industry, such as retail, sports or manufacturing. Others are focused on specific technology topics, such as networking or security. Some of the blogs on our list are perfect for system administrators while others will appeal to IT managers, such as CIOs and chief technology officers. In short, there's something here for everyone. If you'd like to check out the Must-Read IT Blogs from previous years, you can view our lists from 2014, 2013, 2012 and 2011. Please enjoy the 2015 BizTech Must-Read IT Blogs below. If your blog is one of this year's honorees, be sure to grab a badge and share the news with your readers. Tao Security Tao Security Richard Bejtlich has his ear to the ground when it comes to cyberthreats and data protection. Thanks to his background in military intelligence and his position as chief security officer of network security company FireEye, he can offer endless insights into digital security, strategy and military history on his 15-year-old blog. MUST-READ POST: This post, which offers Bejtlich’s take on the OPM breach and suggestions for avoiding a similar incident. Follow: @taosecurity | Read the blog: taosecurity.blogspot.com Enterprise Irregulars Enterprise Irregulars For the consultants, investors, journalists and analysts who contribute to this enterprise-focused blog, technology is more than an interest — it’s a passion. They breathe new life into near-daily posts about digital culture, technology trends, business applications and more. MUST-READ POST: This post, which describes the digital mindset and offers key considerations for CIOs striving to meet business users’ changing expectations. Follow: @irregulars | Read the blog: enterpriseirregulars.com Software Research and the Industry Software Research and the Industry Holding a doctorate in computer science, Dirk Riehle helped develop a unified modeling language virtual machine starting in the late 1990s. He also co-founded a software startup and now teaches open-source software at the Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nürnberg. His blog covers all things computer science, as well as software system architecture and design. MUST-READ POST: This post, which explains the strategic benefits of open-source business models. Follow: @dirkriehle | Read the blog: dirkriehle.com Network Security Blog Network Security Blog As a security advocate, Martin McKeay travels throughout Europe attending conferences and speaking with IT security and privacy stakeholders. He’s spent the last 12 years blogging about industry issues, and he often posts short audio clips of his interviews with global experts. MUST-READ POST: This post, which discusses the evolution of IT security training and the next generation of professionals. Follow: @mckeay | Read the blog: mckeay.net ZDNet Mobile News Blog ZDNet Mobile News Blog A prolific writer, mobile aficionado and member of the ZDNet family, James Kendrick shares Windows Mobile, Android and iOS news weekly. He also tests out the latest mobile tech, apps and accessories so his readers don’t have to. MUST-READ POST: This post, in which James spells out the features of and improvements to Microsoft’s Edge browser. Follow: @jkendrick | Read the blog: zdnet.com/blog/mobile-news Cisco Retail Blog Cisco Retail Blog As the world’s leading vendor of network and Internet technology, Cisco is home to innovation experts with decades of combined experience. They come together on the Cisco Retail Blog to offer unparalleled advice on navigating the changing retail landscape. MUST-READ POST: This post, which details the in-store analytics tools omnichannel retailers use to collect and use customer data. Follow: @ciscoretail | Read the blog: blogs.cisco.com/retail Coding Horror Coding Horror Beginning his career in software development in the 1980s, Jeff Atwood worked for a California software design and development firm before moving on to pursue his own projects. Since then, he’s founded a network of online QA communities and continued managing his programming blog, which he kicked off in 2004. MUST-READ POST: This post, which details the pitfalls of short passwords and offers tips for choosing a password that can hold its own against crackers. Follow: @codinghorror | Read the blog: blog.codinghorror.com The Networking Nerd Networking Nerd Considering that Tom Hollingsworth bills himself as the “token networking guy,” it should come as no surprise that his blog showcases a bit of his humor and personality, even as it talks tech. This 12-year IT veteran has a background in both enterprise and education and offers his take on industry trends and networking news. MUST-READ POST: This post, which includes a short video clip of Tom breaking down the myths and truths of software-defined networking. Follow: @networkingnerd | Read the blog: networkingnerd.net Small Biz Labs Small Biz Labs If you’re into numbers and data, this is the blog for you. Written by Steve King and Carolyn Ockels — partners at a California-based research and consulting firm — it pulls from recent publications and industry research when discussing issues pertinent to the small business sector. MUST-READ POST: This post, which investigates the driving reasons consumers share goods and services as part of the collaborative economy. Follow: @smallbizlabs | Read the blog: smallbizlabs.com Moving Packets Moving Packets The minutiae of moving packets have always interested John Herbert, which is why he’s devoted his blog to discussing networking “protocols, technologies, vendors and architectures.” Check out his opinion pieces, industry news and reviews of networking solutions. MUST-READ POST: This post, which outlines five OpenSSL commands that help network engineers troubleshoot SSL certificates and connections. Follow: @mrtugs | Read the blog: movingpackets.net IT Pro Guru IT Pro Guru Dan Stolts, the IT Pro Guru, has a mission: advance the IT community through problem-solving advice and expert insights. And as chief technology strategist for Microsoft, he has plenty of insights. Read his posts on systems management, technology strategy and security, and get how-to tips for using Azure and other Microsoft solutions. MUST-READ POST: This post, which marks the start of a series of cloud computing interviews featuring expert and blogger Blain Barton. Follow: @ITProGuru | Read the blog: itproguru.com A Think Tank of Softwarization A Think Tank of Softwarization The handful of IT enthusiasts who run this blog focus on three transformative technologies: network functions virtualization, software-defined networking and the cloud. Their posts look at how softwarization affects telecommunications and information and communications technology and the blog itself operates as an extension of the broader IEEE SDN initiative. MUST-READ POST: This post, which recommends that softwarization be confined to sandboxes so as not to disrupt legacy infrastructure. Follow: @IEEESDN | Read the blog: ieee-sdn.blogspot.com The Transformational CIO HMG Strategy Technology has transformed business, and the C-suite must do more than play catch-up. The experts at CIO network HMG Strategy blog about everything from collaboration to cloud evolution and cybersecurity to give engaged, forward-thinking CIOs the tools they need to lead. MUST-READ POST: This post, in which Hewlett Packard CIO Ralph Loura explains the CIO’s role as a creator of business value. Follow: @HMGStrategy | Read the blog: hmgstrategy.com/blog Troy Hunt Troy Hunt As a five-time Microsoft MVP award winner, web security specialist Troy Hunt stays active in software development, so he’s always in touch with today’s security needs. He’s known for blogging about ways to break software so that it can be rebuilt better and more securely. MUST-READ POST: This post, which lists all the security resource links that Troy references during his presentations. Follow: @troyhunt | Read the blog: troyhunt.com Chaotic Flow Chaotic Flow On-demand services are the name of the game for blogger Joel York. Backed by 20 years of experience in B2B software, he breaks down practical go-to-market business strategies for executives involved in Software as a Service, Platform as a Service and Infrastructure as a Service. MUST-READ POST: This post, in which York argues that Software as a Service providers should prioritize agile management practices. Follow: @chaoticflow | Read the blog: chaotic-flow.com Stephenson blogs on Internet of Things Stephenson blogs on Internet of Things As a recognized thought leader and the principal of his namesake strategic consulting firm, W. David Stephenson is your go-to source for deep insights into the Internet of Things. His blog hits on the technology’s applications, challenges, regulatory outlook, evaluation criteria, and privacy and security concerns. MUST-READ POST: This post, in which David geeks out about Amsterdam’s free citywide Internet of Things district. Follow: @data4all | Read the blog: stephensonstrategies.com Keith Mayer Keith Mayer Have cloud, will travel. Keith Mayer, a technical evangelist for Microsoft, offers lots of advice and tactical tips for Microsoft Azure cloud enthusiasts. Mayer's blog is definitely a great resource for Microsoft shops. MUST-READ POST: This post, which is proof that storage size does matter in the cloud. Follow: @KeithMayer | Read the blog: blogs.technet.com/b/keithmayer/ Future of CIO Future of CIO Chief information officer, chief integration officer, chief inspiration officer — those are just a few interpretations of the CIO’s role within an organization, and these experts speak to all of them. Turn to them for advice on fostering a positive culture, mastering innovation management, acting as a business strategist and more. Pearl Zhu is the main blogger behind this blog and she's a published author, IT thought leader and former analyst at HP. MUST-READ POST: This post, which summarizes four views of KPIs that help demonstrate IT’s business value. Follow: @PEARL_ZHU | Read the blog: futureofcio.blogspot.com CTO Vision CTO Vision Offering context to CTOs, CIOs, CISOs and data scientists, this blog discusses the relationship between regulatory compliance and security, big news in the federal technology landscape and the business impact of cloud solutions, big data and other technologies. MUST-READ POST: This post, which looks ahead to the future of enterprise technology, including artificial intelligence and interactive advertising displays. Follow: @ctovision | Read the blog: ctovision.com Cuddle Tech Cuddle Tech Ben R After starting his career as a systems administrator, Ben Rockwood later found his passion for operations management. “It was clear that technology comes and goes,” he explains, “but the way in which we run a shop is a more fundamental challenge.” His blog of 16 years now focuses on DevOps topics and Lean IT. MUST-READ POST: This post, in which Rockwood writes a DevOps equivalent of the Agile Manifesto. Follow: @benr | Read the blog: cuddletech.com iHeavy iHeavy As a consultant, Sean Hull helps businesses identify and correct issues with website performance; as a blogger, he distills the ideas of industry experts and offers his perspective on top technology brands, solutions and news. MUST-READ POST: This post, in which Hull compares the management structure of open-source projects with different forms of government. Follow: @hullsean | Read the blog: iheavy.com/blog DevOps Reactions DevOps Reactions Why use words when a gif will do? This quirky blog uses pop-culture imagery to illustrate the day-to-day work, successes, failures and frustrations of sysadmins. MUST-READ POST: This post, which is sure to make nerds smile. Follow: @devopsreactions | Read the blog: devopsreactions.tumblr.com Standalone Sysadmin Standalone Sysadmin System administrators are responsible for everything imaginable, which is why blogger and fellow sysadmin Matt Simmons covers all the bases when writing his 7-year-old blog. Check here for tips and insights on networking, security, storage and more. MUST-READ POST: This inspirational post, which uses a comic-book comparison to motivate sysadmins to keep plugging away at their work, even if they aren’t happy with the initial results. Follow: @standaloneSA | Read the blog: standalone-sysadmin.com/blog Manufacturing Business Technology Manufacturing Business Technology As is true for just about every industry, manufacturing is evolving alongside technology. This blog is designed to keep stakeholders up-to-date on the latest news and ideas. It particularly focuses on highlighting the business implications — and applications — of emerging technologies such as the Internet of Things. MUST-READ POST: This post, which explains the importance of having a solid business plan before deploying cloud technology. Follow: @mbtwebsite | Read the blog: mbtmag.com Wahl Network Chris Wahl While fresh perspectives are always welcome in IT, there’s definitely something to be said for a veteran’s eye. Chris Wahl is a networking guru with years of insights and experience to share. Thankfully, he isn't shy about rolling up his sleeves and getting down and dirty when it comes to handling IT situations and he shares his useful IT advice on his blog. MUST-READ POST: This post, which advises IT workers on how to make lemonade out of lemons in a professional situation. Follow: @chriswahl | Read the blog: wahlnetwork.com Geek Speak Geek Speak This multiauthor blog is where the geeks come out to play. Head over to score straightforward coding and IT advice, comment on thought-provoking opinion pieces and read through software and solution reviews written by people who love talking tech. MUST-READ POST: This post about the IT ninja star, which is essentially a decision matrix that helps organizations achieve IT transformation. Follow: @thwack | Read the blog: Geek Speak Forrester Blog for CIOs Chief Mobility Officer Written by the analysts behind leading research company Forrester, this blog provides actionable insights designed to help technology executives lead the way on digital strategy. These pros wax on about collaboration, smart cities and emerging markets, plus top IT solution providers and tech news. MUST-READ POST: This forward-looking post, which names top technology trends to watch between 2016 and 2018. Follow: @forrester | Read the blog: blogs.forrester.com/cio SportTechie SportTechie The good ol' ball game is fast becoming about much more than just the balls and the bats. IT is playing an increasingly larger role in baseball and other professional sports, and SportTechie tracks all the changes. Whether it's data analytics, virtual reality or mobile devices, SportTechie is on top of the latest tech trends in the sports industry. MUST-READ POST: This post, which explains how the St. Louis Cardinals are using iPads to boost their recruiting efforts. Follow: @sporttechie | Read the blog: sporttechie.com iPhone J.D. Jeff Richardson How many lawyers does it take to run a blog devoted to iOS devices? Just one: Jeff Richardson. While this Apple fan started out in 2008 by writing solely about iPhones, he’s expanded his reach to iPads, Apple watches, legal technology news and all sorts of device, app and accessory reviews. MUST-READ POST: This post, which explains how lawyers can make the most out of the Markup feature in Mail in iOS 9. Follow: @jeffrichardson | Read the blog: iphonejd.com The Droid Lawyer Droid Lawyer On the other side of the mobile coin, Oklahoma-based attorney Jeffrey Taylor is looking out for the lawyer who prefers Android. He writes product reviews, app recommendations, weekly news roundups and basic tech tips, plus a bit of commentary on technology within the legal industry. MUST-READ POST: This post, which lists dozens of Android apps that are specifically designed for attorneys. Follow: @jeffrey_taylor | Read the blog: thedroidlawyer.com I, Cringely I, Cringely Throughout his 30-year tech career, Robert X. Cringely has cultivated relationships with both well-known and up-and-coming Silicon Valley experts. He divulges their insights on his I, Cringely blog and offers his own opinions on some of the biggest names in technology. MUST-READ POST: This post, which discusses the widespread implications of the theft of fingerprint records from the Office of Personnel Management. Follow: @cringely | Read the blog: cringely.com emtunc's Blog emtunc's Blog You know you've come across a good blogger when you get a dose of their sense of humor right off the bat. Mikail Tunç is a systems administrator, or as he likes to call himself a "sithadmin," at the Royal Academy of Music in London, and his blog is a great resource for practical and how-to sysadmin content. MUST-READ POST: This post, which demonstrates Tunç's sithlike ways with Google Apps for Work. Follow: @emikailt | Read the blog: emtunc.org/blog Anoop’s Anoop’s For those who rely on Microsoft's SCCM, getting started with the software can be daunting. But the benefits of mastering SCCM are immense, since it helps IT professionals make sense of enterprise IT systems management. Anoop Nair, a Microsoft MVP, keeps what he calls a "technical notebook" for other IT professionals who are looking to get started with SCCM or to up their game. MUST-READ POST: This post, which offers SCCM admins hope and advice on how to overcome the most challenging parts of their job. Follow: @ anoopmannur | Read the blog: anoopcnair.com Mick's IT Blog Mick's IT Blogs Sometimes, your first love is really the only love you need. Mick Pletcher is an SCCM administrator for a Tennessee law firm, and he first fell hard for IT back when he was 10, when he wrote his first programs on a TRS-80 Model III. Now, as a seasoned IT professional, Pletcher writes a blog in which he offers technical advice to fellow SCCM administrators. MUST-READ POST: This post, which highlights how to use PowerShell and SCCM to track down unlicensed software like an IT ninja. Follow: @mick_pletcher | Read the blog: mickitblog.blogspot.com CTO/CIO Perspectives: Peter Kretzman e blog: technet.microsoft.com tures a podcast discussion of how brands can get involved in podcasting. howfunky.com Complete IT Professional Complete IT Professional IT is a profession that requires continual education. While the Complete IT Professional is certainly not the Harvard of the web, the reality is that there's a lot you can learn from self-taught materials and online. This is real advice for real IT pros. The Top Mobile Social Networks Top mobile social networks on the Web, including niche local social communities as well as those organized by language, nationality or specialty interest. This list contains social networks and online communities relating specifically to geo check ins and reviews of local restaurants,