C#(Sharp)nədir?

C#(Sharp)nədir?

CSharp nədir?
C# Proqramlaşdırma dili ("Si şarp" şəklində tələffüz edilir), Microsoft şirkəti tərəfindən yaradılmış və inkişaf etdirilən yeni nəsil bir dildir. .NET platforması altında işləyir.
Bu dilin hazırlanmasına Pascal, Delphi və J++ proqramlaşdırma dillərinin hazırlanmasında bilinən Anders Hejlsberg liderlik etmişdir.
Sintaksis olaraq, məhz ən böyük rəqibi olan Java dilinə daha çox bənzəsə də, Veb proqramlaşdırma dillərindən olan PHP dili ilə də çox böyük bənzərlik göstərir. Nəzərə alsaq ki, C# yuxarıda adı çəkilən iki dildən də sonra yaranıb, onda bu qənaətə gəlmək olar ki, C# bu dillərə nisbətən daha müasir, rahat və əlverişlidir. Çünki bu dildə Java və bənzəri bir çox dildə olan əskikliklər aradan qaldırılıb və bir o qədər də yeniliklər edilib. Məhz yuxarıda saydığımız ünsürləri də bu hadisə ilə bağlamaq olar.
Əgər hər hansı bir proqramlaşdırma biliyiniz varsa, mütləq C#-da ona bənzərliyi hiss edəcəksiniz.
Əslində danılmaz bir həqiqətdir ki, Microsoft şirkəti özü də C#-ı digər proqramlaşdırma dillərindən üstün tutduğunu gizlətmir və məhz bu dil Microsoft-u proqramlaşdırma sektorunda da liderlik etməsinə səbəb olur.
Digər üstünlüyünü deyək, çünki bunu xüsusilə bilməlisiniz . Siz C# dilini öyrənməklə yalnız Vizual C#-da deyil, Microsoft-un bütün yeni sistemlərində: Microsoft ASP.NET, WPF, WCF, Silverlight-da da heç bir problemsiz işləyə biləcəksiniz, çünki Microsoft bütün bu sistemlərdə işləmək üçün C# dilini təqdim edir.
Qısası, əgər öyrənmək üçün C# dilini seçmisinizsə, düzgün seçim etmisiniz .
       

Bir çox sahədə Yavanı özünə nümunə götürür və C# da yava kimi C və C++ kod düzumünə bənzərdir. .Net kitabxanalarını istifadə etmək məqsədilə yazılan proqramların çalışdığı kompüterlərdə uyğun bir kitabxananın və şərhləyicinin olması lazımdır. Bu, Microsoftun.Net Framework ola biləcəyi kimi ECMA standartlarına uyğun hər hansı bir kitabxana və şərhləyici də ola bilər. Geniş yayılmış digər kitabxanalara misal olaraq Portable.Net və Mono verilə bilər.

Xüsusilə obyekt yönümlü proqramlaşdırma anlayışının inkişafına təkan verən ən fəal proqramlaşdırma dillərindən biridir. .Net platformanın ana dili olduğu bəzi təbəqələr tərəfindən qəbul edilsə də, bəziləri bunun doğru olmadığını müdafiə edir.

C#,.NET orta səviyyəli proqramlaşdırma dillərindəndir. Yəni həm maşın dilinə, həm də insan hissinə bərabər səviyyədədir. Buradakı orta ifadəsi dilin gücünü deyil maşın dili ilə gündəlik danışıq dilinə olan məsafəsini göstərir. Məsələn; Visual basic.net (vb.net) yüksək səviyyəli bir dildir desək, bu, dilin insanların gündəlik həyatlarında çıxış tərzinə yaxın şəkildə yazıldığını ifadə edir. Bu səbəbdən vb.net, C#.NET-dən daha güclü bir dildir deyə bilmərik. Proqramın çalışması üçün istənilən kompüterlərdə framework qurulu olmalıdır. (məs:Windows 7 və Windows vista .net Framework qurulmuşdur)

 Daha ətraflı                                                                                                                                                             Xəzər Şahpələngov

C# Programming Guide (ingilscə)

 

Şərh