Artım və azalma operatorları(unary increment and decrement operators)

Artım və azalma operatorları(unary increment and decrement operators)

a=10; olduqda
y = a++ + a + a + a + a++ + a + a++ + a-- + a + a-- - --a - --a; bu cür misalları necə həll edə bilərik?
TEOREM
y=++a, artım və ya azalma dəyişənin solunda olduqda artım hər iki tərəfə aiddir
y=a++, artım və ya azalma dəyişənin sağında olduqda artım sadəcə 'a' dəyişəninə aiddir
Misalı həll etməyə çalışaq:
y=a++ olduqda a'nın qiyməti 1 vahid artır, lakin y dəyişmir y=10 olaraq qalır;
y=a++ = 10, a=11, y=10
y=++a olduqda a'nın qiyməti 1 vahid artır həmçinin y dəyişir y=11 olur;
y=++a = 11, a=11, y=11
yuxarıdakı qayadaları bildikdən sonra misallımızı həll edək:
y=a++=10, a=11
a = 11
a = 11
a = 11
y=a++ = 11, a=12
a = 12
y=a++ = 12, a=13
y=a-- = 13, a=12
a = 12
-----
y=a-- = 12, a=11
y=--a = 10, a=10
y=--a = 9, a=9

y = 10 + 11 + 11 + 11 + 11 + 12 + 12 + 13 + 12 + 12 - 10 - 9=96

Şərh