Gənc yazarlar

Gənc yazarlar

Gənc yazarlar

 

Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncim,

Dildən-dilə düşmüş hekayətim var.

Həyat nəşəsilə titrəyir içim,

Parlaq gələcəyim, nəhayətim var. (Mikayıl Müşfiq)

     “Yeni gənc” şeirinin bu misralarında içi həyat sevgisi ilə dolu olan, parlaq gələcəyə ümidlə baxan insanların gənclik illəri füsunkarlıqla ifadə edilmişdir. Həyatın ən gözəl çağları olan gənclik illərinə insanlar dəyər vermədən yaşayırsa, bu, sadəcə onların ən böyük səhvi ola bilər. Yalnız səmərəli ömür sürmək istəyənlər gəncliyini düzgün qiymətləndirə, öz cavanlıq enerjisindən faydalı işlərdə istifadə edə bilərlər. Cəmiyyətimizə diqqət yetirsək, görərik ki, müasir Azərbaycan gənci yaradıcılığı ilə hər bir sahədə inkişaf edir və fəaliyyət göstərir. Əlbəttə bu aktiv fəaliyyət də öz növbəsində cəmiyyətə öz təsirini göstərməlidir.

     Fikrimcə, yazıçı düşüncəsi və fikirləri ilə cəmiyyətə təsir göstərməyi bacarmalıdır. Yaradıcılığın mahiyyətini təşkil edən fikir insanlara yeni şeylər öyrətməli və yeni ideyaların yaranmasına səbəb olmalıdır. Yazıçılar öz oxucularına fikirlərini aktual mövzularla çatdırır. Bəs gəlin görək, müasir yazarlar hansı mövzulara toxunurlar? Bildiyiniz kimi, keçən onilliklərə nəzərən cəmiyyətimizdə kitab oxuyanların sayı azalıb. Kitaba olan tələbat azlığı nədən irəli gəlir? İlk növbədə demək istərdim ki, 40-50 il bundan əvvəl kitablar əsas məlumat bazası idi və insanlar sadəcə kitabları oxuyaraq maariflənirdilər. İnternet, müasir texnologiyanın olmadığı bir vaxtda sadə insanlar bədii kitablarla öz asudə vaxtlarını keçirirdilər. Müasir günümüzdə isə hərənin əlində bir telefon, oyun oynayır, mesaj yazır, mahnıya qulaq asır. Texnologiya həyatımızın mühüm və ayrılmaz parçasına çevrilib. Nə yalan deyim, hamı kimi mən də istifadə edirəm və hərdən telefonun aludəsi oluram. Amma kitab oxumaq üçün o dəyərli texnoloji əşyalarımızdan vaz keçə bilmərikmi? Əslində, texnologiyanı o qədər pisləməməliyəm, o, özü də yazıçılara kömək olur. Məsələn, əsərini nəşr etdirə bilməyən gənc yazarlar müxtəlif səhifələrdə əsərlərini paylaşırlar və ya bloqlarda paylaşımlar edirlər. Universitetimizdə yeni gənc yazıçı adlandıra biləcəyim Fərid Rüstəmzadə (BAClass 2019) tanıdığım ən yaxşı bloqqerlərdəndir.

     Vəziyyətə bir də başqa yöndən baxaq: bəlkə kitablara olan tələbat azlığı mövzu qıtlığından irəli gəlir? Düşünürəm ki, nəyə görə illər əvvəl ustad adlandırdığımız sıradan insanların yazdığı əsərlər indi də oxunduğu halda, modern günümüzün yazarlarının əsərləri geniş oxucu kütləsinə sahib deyil? Müasir və keçmiş yazıçıları müqayisə etsək, görərik ki, hər dövrün özünəməxsus düşüncə tərzi və cərəyanları var və bu səbəbdən dolayıdır ki, hər dövrün yeni yazıçılar nəsli yetişir. Bu da öz növbəsində mövzu müxtəlifliyinə səbəb olur. Buna baxmayaraq, müasir dövr üçün aktual olan məsələlər əsərlərdə öz mükəmməl əksini tapa bilmir. Bu yerdə müasir və keçmiş yazıçıları müqayisə etmək haqsızlıq olardı. Keçmişdə yazarlar öz əsərlərini yazmazdan əvvəl mütləq ki, başqa bədii nümunələri oxuyub mütaliə edərək təsirlənmiş və yeni bədii incilər yaratmışlar. Fəqət dövrümüzün yazıçıları, fikrimcə, lazımi qədər mütaliə etmir, oxucunu maarifləndirə biləcək səviyyədə yaza bilmirlər. Mövzular da bir-birinə bənzəyir, sanki biri digərini müxtəlif üsullarla təkrarlayır. Bunun qarşısını almaq üçün daha çox oxumaq, mütaliə etmək gərəkdir.

     Gənc yazıçılara məsləhət görərdim ki, biz oxucuları maarifləndirsin, yeni ideyalar, yeni fikirlər çatdırsınlar. Əminəm ki, vaxt gələcək yeni Sabirlər, Cəlillər, Şəhriyarlar, Bəxtiyarlar nəsli yetişəcək və cəmiyyətimiz daha da maariflənəcək.      

Şərh ( 1 )

  1. Vüqar Süleymanov
    25-03-2015 09:19

    Gözəl məqalədir

Şərh