Psixoloq məsləhəti alana niyə dəli deyirlər?

Psixoloq məsləhəti alana niyə dəli deyirlər?

Aysel Qasımlı - psixoloq: "Birinci problem o idi ki, psixoloq və psixiatr anlayışını ayırd etməkdə insanlar çətinlik çəkirdilər. Onlarda hansısa əqli zəifliyin, patoloji problemin olduğunu düşünürdülər. Ancaq əslində bu belə deyil və cəmiyyətimiz bunu qəbul eləməyə başladı. Gənc psixoloq və ya ixtisaslı psixoloqlar tərəfindən bunun mənası açıqlanmağa başladı. Cəmiyyətdə psixoloq tanınmağa başladı. Hazırda psixoloqa müraciət edənlərin sayı artır. Əvvəlki dövrə nisbətən çoxalıb. Psixoloq insanlara sadəcə məsləhət vermir, onları sakitləşdirmir, onların daxilindəki məni də onlara tanıdır, içindəki güclə onları tanış eləyir. Onun qarşısına yol ayrıcları qoyur. İnsan artıq o vəziyyətə gəlir ki, həmin problemi özü həll etməyə başlayır.

Psixoloq bu yolda sadəcə olaraq, ona dəstək, kömək olur. Hər bir şeyi aydınlığı ilə ona göstərməyə çalışır.

Hazırda cəmiyyətimizin ən böyük problemi insanların bir-birinə yadlaşması, özgələşməsidir. Heç kimin başqasının ruh halı ilə maraqlanmaması bir sıra problemlərə yol açır ki, bu isə öz növbəsində insanlarda müəyyən gərginliklər, narahatlıqlar yaradır. psixoloqa daha çox 13-30 yaş aralığında olan insanlar müraciət edirlər. 13-17, 17-21, 21-30 yaş qruplarının problemləri bir çox hallarda bir-birlərinə yaxın olur. 50 yaşdan yuxarı insanların müraciət etməsi isə az hallarda baş verir".

Şərh