Su mənbələrinin düzgün qiymətləndirilməsi və inteqrasiyalı istifadə

Su mənbələrinin düzgün qiymətləndirilməsi və inteqrasiyalı istifadə

Su mənbələrinin tədqiqi və işlənməsi

Şərh