NLP (Neuro Linguistic Programming- Zihin Dili Programlama) Teknikleri

NLP (Neuro Linguistic Programming- Zihin Dili Programlama) Teknikleri

NLP (Neuro Linguistic Programming- Zihin Dili Programlama)
Teknikleri 

 

NLP kavramı, Neuro Linguistic Programming olarak ifade edilen
İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşmaktadır∗
. Türkçe ifadesi ise “Zihin
Dili Programlama”dır. NLP, tecrübelerin ve mükemmelliğin modellenmesi
şeklinde açıklanan, hedefe ulaşmada kullanılan bir teknik olup, kişilere
beyinlerinin iki yarısını da kullanma becerisi kazandırmaya yönelik bir araçtır.
NLP, duyular, duygular, konuşulan dil ve davranışlar arasındaki bağlantıyı
inceler. Bütün davranışların bir yapısı olduğu genel ön kabulü çerçevesinde bu

yapının modellenebildiği, öğrenilebildiği, öğretilebildiği ve değiştirilebildiğine
dayalı bir yöntem olup, içerisinde çok çeşitli teknikleri barındırmaktadır.
Çalışmanın diğer bölümümde bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler verileceği
için, NLP ile ilgili bu bölümdeki açıklamalar kısa tutulmuştur.

Şərh