Beyin Fırtınası

Beyin Fırtınası

Beyin Fırtınası

Bu teknik, orijinal olarak Alex F. Osborn tarafından reklam
kampanyalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Reklamcılıkta, yeni ürün
geliştirilmesinde ve karmaşık problemler için hala sık sık kullanılmaktadır.
.
Özel bir tartışma yöntemidir. Grupta ortaya atılan çeşitli sorunlar hakkında
grup üyeleri o andaki düşüncelerini söyler. Böylece yeni kavram ve çözümler
gündeme gelir. Birçok düşünceden genelleştirilen yargılar ortaya çıkar. Bu
yöntem, yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine yardımcı olur ve başkalarını dinleme
becerisini artırır.
Beyin fırtınası, fikirlerin herhangi bir sınırlamaya maruz kalmaksızın serbest
akışını teşvik eder. Bir araya gelen üyeler problemle tanıştırılır ve fikir veya
çözüm yolları üretmek için harekete geçirilir. Değerlendirmeye izin verilmediği
gibi en elverişsiz öneriler bile ele alınır ve kaydedilir. Çünkü bunlar daha yararlı
öneri ve fikirleri teşvik edebilirler.

 

Şərh