Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik testler insan davranışını objektif olarak ölçmeye yarayan bir
araçtır ve kişilere veya gruplara uygulanabilir. Önceleri sadece işe alma ve
yerleştirme gibi sınırlı amaçlarla kullanılan testler zamanla yükselme, yönetici
seçimi, eğitim ve danışma gibi konularda da kullanılmaya başlanmıştır.
Psikolojik testler örgütlerin büyüklüğüne ve sorunların özelliklerine uygun
olarak hazırlanmalıdır. Her örgüt ve her durum için hazır bir test programı yoktur.

Testler, konusunda uzman kişilerce hazırlanmalıdır. Psikolojik testleri iki
aşamada, incelemek mümkündür:
Deneme aşaması; başlangıç aşaması olup, burada testin geçerlilik derecesi
ve örgüt içinde işleyip işlemediği araştırılır. Ayrıca bu aşamada teste tabi
tutulacak kişilere hangi test yöntemlerinin uygulanacağı saptanır. Test programları
uygulamasının sonunda sonuçların yorumu ve değerlendirilmesi yapılırken teste
katılan kişilerin ortalama sonuçları esas tutulmalıdır. Test programının uygulama
amacı neyse değerlendirmeler o amaca yönelik olmalıdır.

Şərh