Rol Oynama ve Skeçler

Rol Oynama ve Skeçler

Rol oynama yöntemi, eğitim ve geliştirme programlarına katılanlara gerçek
hayattan örnekler vererek ve onlara sorunları bizzat canlandırarak, uygulamalı bir
şekilde öğretme imkanı sağlayan bir eğitim yöntemidir. Bu yöntem, “eğitim ve
geliştirme yöntemlerine psikolojik yaklaşım” adı altında toplanan yöntemlerden

birisidir. İnsan ilişkileri kurma yeteneğinin geliştirilmesini sağlar ve bireyin bu
konudaki anlayışını da geliştirir. Dinleyiciler de bazen rol oynama uygulamasında
yer alırlar.Örneğin onlardan eğitime katılan bir yöneticinin karakterinin
incelenmesi istenebilir. Bazı durumlarda dinleyiciler, sahneden rol oynayan
yöneticilere doğrudan müdahale etmektedirler. Buna “rollerin bozulması” denir.
Rol oynama bittikten sonra, bir eğitim liderinin gözetiminde, oyunun bir analizi
ve değerlendirmesi yapılır ve oyuncuların kendi aralarındaki ilişkilerinin
gelişmesi için tavsiyelerde bulunulur.
.
Çoğu firma tarafından kullanılan popüler bir teknik olan rol oynama, bir
satış temsilcisinin rolü dışında bir müşteri gibi eğitim alanının rol oynamasını
sağlar. Satışçı, ya bir satış eğitmeni ya da diğer bir eğitim alan kişi olabilir. Rol
oynama, geniş bir şekilde, satıcı yeteneğini geliştirmek için kullanılır. Ancak, aynı
zamanda eğitim alan kişilerin daha önceki diğer ders yöntemleri aracılığıyla
öğretilen bilgileri uygulayıp uygulayamadıklarını belirlemek için de kullanılır.
Rol oynama oturumundan hemen sonra, eğitimi olan kişinin performansı, diğer
eğitim alanlar, eğitimi alan kişinin kendisi ve eğitmenlerce eleştirilir.
Bir satış eğitimi alanın diğerlerinin önünde rol oynaması ve performansının
sonradan eleştirilmesi sert olabilir. Bir satış eğitim uzmanı bu yöntemi, giyotinle
karşılaştırır ve eleştirilerin ne denli sert ve kesin olduğunu ifade eder. Aşağıdaki
noktaların üzerinde durulması gerektiğini de belirtir:
 Kurban, diğerlerinin infazına şahit olmak için zorlanır ve sırada
tutulur.
 Kurbanların kaderleri, başlama sunuşuyla kaygılı bir gerisayımla
trampet temposu eklendiğinde ilan edilir ve programlanır.
 Bu yöntem doğrudan bir cerrahi müdahale ve seyirci hazzı için
tasarlanmış gibi görünür.
Eğitimi alan satış personeli açısından bu durum değerlendirildiğinde oldukça
zor olan ve güç isteyen bir eğitim olduğu düşünülebilir.

Eğer eleştiriler yalnızca satış eğitimi alan kişinin o andaki durumuyla ilişkili
ve sadece satış dersiyle alakalı ise bu problemlerin bazıları görünmez. İyi
yönetildiğinde, çoğu eğitim alanlar, rol oynama sayesinde kendi güçlü ve zayıf
yönlerini belirleyebilirler.
Skeçler ise diyaloglar halinde hazırlanmış oyunlardır. Eğitim konuları
skeçler halinde yazılarak bunlar eğitim alanlar tarafından oynanabilir ve kağıttan
okunarak seslendirilebilir. Özellikle sözel becerilerin öğretilmesinde etkili bir
yöntemdir. Daha çok iş yaşamında karşılaşılabilecek olayların dramatize
edilmesiyle uygulanan yöntem ise rol oynama olarak bilinir. Belli bir sorun
dramatize edildikten sonra, gösteriyi izleyen diğer katılımcılar oyun hakkında
görüşlerini bildirirler. Karşılıklı tartışmalarla sorunlar ortaya konur ve olası
çözümler belirtilir. Rol oynamanın çeşitli şekilleri vardır. Bunlar
:
Ters rol oynama: Kişilere konumlarının tam tersi rol vererek karşılarındaki
insanları anlama imkanı tanınması, örneğin; satıcıya müşteri rolü, satış müdürüne
ise satış elemanı rolü verilmesi.
İkili rol oynama: İki kişinin olayı dramatize etmesi, izlenen bu olayı
seyircilerin karşılaştırması.
Rotasyon rol oynama: Aynı rolün eğitim grubu içindeki kişiler tarafından
sırasıyla oynanması.
Benzetim Tekniği: İç ve dış koşullar ile kritik kararlara yönelik olarak tüm
gruba bir model rol verilir. Örneğin grubu hissedarlar ve yöneticiler olarak ikiye
ayırarak bir genel kurul toplantısının benzetim yoluyla canlandırılmasıdır.

Şərh