Zaman ve Bölge Yönetimi

Zaman ve Bölge Yönetimi

Ürün bilgisi, satış yetenekleri, pazar/sanayi oryantasyonu, şirket politikaları
ile ilgili satış eğitimleri boyunca satış elemanları, kendi zaman ve bölgelerinin
nasıl yönetileceği ile ilgili konularda da yardıma ihtiyaç duyar.
Bir firmanın faaliyetlerinin %80’ini, o firmanın sahip olduğu müşterilerin
%20’sinin oluşturduğunu ifade eden 20:80 oranı, zaman ve bölge yönetiminde
tersine uygulanır. Bu satış elemanlarının ve firmanın ilgi odağının firma için çok
önemli olan %20’lik müşteri grubunun olması gerektiğini ve satış elemanlarının
zamanının %80’ini firmaya çok daha fazla değer katan müşterilerle geçirmesi
gerektiğini vurgular. Yalnızca satışın %25’ini oluşturan müşterilerle zamanının
%80’ini harcamayı içeren etkili zaman yönetimi dışındaki tüm alanlarda yetenekli
satış elemanlarını bulmak mümkündür.
.
Zayıf müşterilerin saptanması ve bölge geliştirilmesinde de zaman yönetimi
probleminin payı vardır. Satış yöneticileri, satış temsilcilerinin etkinliğini
arttırmak için bölgenin nasıl geliştirileceğini bilmeye ihtiyaç duyar. Bir satış
temsilcisine daha fazla müşteri ve daha büyük bir bölge tayin etmek, zaman ve
bölge problemlerinde başrol oynar.
Satış gücü yönetiminde karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, zamanın
etkin kullanılmaması ve boşa harcanmasıdır. Boş zaman ise, kaynak kaybına
neden olmakta ve verimsizliği artırmaktadır. Bu nedenle günümüzde birçok firma
bu konu üzerine eğilmekte ve yöneticiler de dahil olmak üzere tüm basamaklarda,
mevkilerde zaman yönetiminin öğretilmesine özen gösterilmektedir.
Bir mikrografik imalatçısı, satış elemanlarına “çalışmalarını planlamak,
planlarına çalışmak” konusunda eğitim vermiştir. Zaman yönetimi ile ilgili bazı
derslerde, merkez ofisteki sınıf eğitimleri sayesinde bilgiler sağlanmasına rağmen,
temel sorumluluk satış yöneticilerindedir. Etkili zaman yönetiminin, iş başında
eğitimler yoluyla elde edilmesi çok daha olasıdır. Satış elemanları her iki haftada

bir projelendirilmiş faaliyetlerini ve geçmişte projelendirilmiş plan ve
performansları satış yöneticileri ile birlikte gözden geçirmelidir. Satış yöneticileri,
satış elemanlarına daha etkili planlar yapmak konusunda yardımcı olur. Zaman ve
bölgenin daha etkili yönetimi, daha fazla telefonun kullanılmasına yol açar. Tele
pazarlama satış eğitimi kursları, satış temsilcilerine, etkili telefon kullanımı
hakkında bilgi sağlar.
Satışçıların zaman ve bölge yönetimi konusundaki eğitimleri sırasında,
satışçılardan faaliyetleri sıralaması ve bunlara tahmini olarak ne kadar zaman
harcadığı sorulur ve gereksiz zaman harcamalarının temel satış faaliyetlerine nasıl
dönüştürülebileceği öğretilir. Örneğin, seyahatlere, müşteri ziyaretlerine,
müşterilerde bekleme süresine, yazışmalara, toplantılara, ürün sunuşlarına, büyük
ve küçük müşterilere, telefon görüşmelerine vb. ne kadar zaman harcadığı süre
olarak yazılır. Bu faaliyetler arasında satışçı, örneğin, küçük müşterilere büyük
müşterilerden daha fazla zaman harcıyorsa ya da müşterilerde gereğinden fazla
bekliyorsa bunun düzeltilmesi gerekecektir. Burada satış yöneticisinin yol
göstermesi, satışçıya yardımcı olması zorunludur. Bu ise firmada sınıf eğitimleri
iş başında bölge sorumlularının yardımı ile gerçekleştirilebilir.

Şərh