Satış Bilgisi

Satış Bilgisi

Satış Bilgisi

 

 

Her satışçının öncelikle satma ve satınalma sürecini öğrenmesi
gerekmektedir. Her firma müşterilerini, müşterilerin gereksinimlerini ve satınalma
süreçlerini ve bunlara en uygun satış tekniklerini ve stratejilerini belirleyip
eğitimde bu noktalara ağırlık vererek satışçılara öğretilmelidir. Bu ürün odaklı ya
da müşteri odaklı eğitim programlarıyla özellikle deneyimsiz satışçılara eğitim
verilmesi amaçlanmaktadır.
Satış teknikleri genel olarak; olası müşterilerin bulunması, satış için
sunumlar, sunumda kullanılabilecek beceriler, itirazları ele alma biçimi, satışın
kapatılması ve satış sonrası hizmetler vb. konuları kapsamaktadır. Bu tür konular
daha çok satış becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir. Satış becerisi, neyin nasıl
yapılacağının belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla satışçıların doğal
olarak sahip oldukları beceriler, eğitim ve uygulamayla daha etkin bir duruma
getirilebilir. Buna “beceri eğitimi” demek doğru olacaktır. Örneğin, müşteri
sunulan ya da tanıtımı yapılan ürüne gereksinimi olmadığını söylediğinde
satışçının ürünün yararlarını, fiziksel özelliklerini ve pazarlama destek
hizmetlerini çok iyi tanımlayarak müşteri gereksinimleriyle bütünleşmesini
sağlaması bir satış becerisinin ortaya konmasıdır.
Gerçekte satış becerisi, bilgi ve davranış satış performansının artırılmasında
hayati bir önem taşımaktadır. Bilgi, herhangi bir kaynaktan öğrenilebilir,
davranışlar ise geliştirilir. Buna göre:
Beceri + Bilgi = Yeterlik
Yeterlik x Davranış = Performans
şeklinde satış performansı formule edilebilir. Günümüzde satış tekniklerinin
öğretilmesinde daha çok rol oynama ve interaktif video kayıtlarından
yararlanılmaktadır.
.

Şərh