SATIŞ GÜCÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİMDE KULLANILAN TEKNİKLER

SATIŞ GÜCÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİMDE KULLANILAN TEKNİKLER

SATIŞ GÜCÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİMDE KULLANILAN
TEKNİKLER

 

 

      Günümüz pazarlama dünyasında yer alan çoğu firma, ayakta kalmalarını
günlük faaliyetlerinde mükemmelliğin uygulanmasıyla sağlayabileceklerinin
farkındadırlar. Bu mükemmellik arayışları firmaları önce ürünlerde geliştirmeler
yapmaya, kaliteyi yükseltmeye sonra fiyat indirimleri yapmaya, en sonunda da
müşteri ihtiyaç ve isteklerine doğru cevap vermeye yöneltmiştir. Ancak çoğu
firma önceleri bu mükemmellik arayışlarında satış gücünün pazardaki önemini ve
eğitimini göz ardı etmiştir. Fakat müşteri ilişkileri eğilimli çalışmalar çoğaldıkça
müşteri ile doğrudan ilişki kuran satış elemanlarının da rolü ve önemi değişime
uğramıştır.
Satış gücü açısından “Hiçbir ordu askerine düzenli eğitim vermeden savaşa
göndermez” sözü konunun eğitimle ne denli bağdaştığını ortaya koymaktadır
.
Satış gücünün pazardaki rolleri değiştikçe bu rolün gerektirdiği eğitim ihtiyaçları
da değişmiştir. Bu ihtiyaçların farkında olan çeşitli firmalar ve satış eğitim
danışmanlığı yapan şirketler çok çeşitli eğitim tekniklerini kullanarak satış
elemanlarının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmakta ve firmaların sahip
oldukları satış gücünün rekabet yeteneğini artırmak için çok yüksek yatırımlara
başvurmaktadırlar.
Çalışmanın bu bölümünde de öncelikle işletmeler açısından eğitim ve satış
gücünün eğitimine, satış gücü eğitim programlarına, bu programlarda yer alan
satış eğitim tekniklerine ve hangi durumlarda bu tekniklere başvurulduğuna
değinilmektedir

 

Şərh