Qrafalogiya

Qrafalogiya

Yəqin ki, bir çoxları qrafalogiya haqqında məlumata az və ya heç malik deyil. Bu təbiidir, çünki Qrafalogiya sahəsi Azərbaycanda yalnız kriminalistik ekspertizaların keçirilməsində tədbiq edilib, o da ki, müəyyən hissəsi. Müasir dövrümüzdə bu sahə həm elm kimi həm də yaradıcılıq sahəsi kimi təşəkkül tapmaqdadır. Qrafalogiya haqqında qısa olaraq məlumat vermək istərdim. Bu elm sahəsi insanın əlyazma xətti və imzasında təyin edilən fərdi xarakter daşıyan əlamətlərə görə şəxsiyyətinin öyrənilməsini həyata keçirir. Bir sözlə əlyazısını əldə etmək və onu analiz etməklə insanın psixofizioloji vəziyyətini, şüur və şüuraltında olan düşüncələrini müəyyən etmək olur. Bu artıq dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrində özünü sübuta yetirmişdir. Məsələ ABŞ, Avropanın bir çox ölkələri, Rusiya kimi dövlətlərdə qrafalogiyanın tədbiqi nəticəsində insanlar işə götürülü, ailə münasibətlərində məsləhətlər verilir, şirkətlərdə rəhbərlik öz işçilərinin kimliyin öyrənmək üçün istifadə edir. Azərbaycanda isə bu sahə hələ də inkişaf etməyə doğru addımlayır. Hazırda bu sahə ilə məşğul olan mütəxəssislər öz xidmətlərini təklif etməyə hazırlaşırlar. Çox çətin və məsuliyyət tələb edən bir iş olduğu üçün mütəxəssislər öhtələrinə düşən məsuliyyətin layiqincə yerinə yetirilməsi üçün hər zaman öz üzərlərində çalışır və digər ölkələrin qrafoloq-ekspertləri ilə əlaqələri genişləndirirlər. Yaxın vaxtlarda qrafoloqlarımız öz xidmətlərini şirkətlərə, fərdi şəxslərə və hökumət müəssisələrinə təqdim edəcəklər. 

Şərh