Su ehtiyatlarinin idarə edilməsi məqsədi ilə coğrafi məlumat bazasinin yaradilmasi