Lidar verilənlərinin və coğrafi informasiya texnologiyalarinin təbii mənşəli fövqəladə hallarda tətbiqi məsələləri