EXCEL TƏLİMİ

EXCEL TƏLİMİ

Profesional Excel təlimi.

Müraciət etmək istəyənlər əlaqə saxlaya bilərlər. Təlimi kurslarda və şirkətlərdə keçmək imkanı var.

Təlimdə keçilənlərin bir qismi aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

Excel interfeys ilə tanışlıq

Excel menyuların iş prinsipləri və funksiyaları

Sütunlar və Sətirlər üzərində iş, sütun, sətir yaratma, silmə, gizlətmə əməliyyatları

Excel funkusiyalarının işləmə prinsipləri

Sadə və Profesional cədvəllərin yaradılması və inkişaf etdirilməsi

Data menyusuHazır məlumat listlərinin qurulması -Data listler

Avtomatik məlumatlandırma sistemlərinin qurulması

Formullas menyusu (sadə və mürəkkəb mərhələ)

Düsturlar və funksiyalarla tanışlıq və onların yaradılma yolları

Məntiqi formullar (if, and, or, true, false və s.)

Lookup və Reference formullar (vlookup, hlookup, index, match və s)

Text formullar (Date, Time, və Text formullarının müxtəlif formaları)

Mürəkkəb Riyazı formullar (Sumif, sumifs, count, countif, countifs, averageif,  Averageifs, round və s. )

Bu funkusiyaların qarşılıqlı işlənmə taktikaları

Diaqramlar və onlar üzərində iş

Pivot cədvəlləri ilə sadə və mürəkkəb əməliyyatlar

Şərh