ƏN MÜKƏMMƏL MARKA İNSANDIR VƏ İNSAN DOĞUŞDAN BİR BREND MENECERDİR!

ƏN MÜKƏMMƏL MARKA İNSANDIR VƏ İNSAN DOĞUŞDAN BİR BREND MENECERDİR!

Serhan OK (2013) “İlk Marka Hz. Adəmmi?” adlı kitabında qeyd edirki, ən yaxşı marka (brend) insanın özüdür. Çünki insanlar da müəyyən xüsusiyyətlərinə görə bir birindən tamamilə fərqlənir. Məsələn, xarici görünüş, barmaq izi, boyu, xasiyyəti, üzü, səsi və sairə kriteriyalara görə insanlar bir birindən fərqlənir. Markalar yəni brendlər də belədir. Rəngi, sloqanı, dizaynı, və sairə nüanslara görə biri digərindən fərqlənir.

Serhan Ok-a görə, ananın övladını qoxusundan tanıdığı kimi istehlakçınında brendi özünə doğma bilib tanıdığı zaman brend yaratmış oluruq.

Bu yazıda brend ilə əlaqəli prosesləri insan və onun gündəlik həyatı ilə əlaqləndirəcəyik. Beləliklə:

Marka Sədaqəti (Brand Loyalty) – markanın və ya brendin müştərinin zehnindəki mövqeyi ilə əlaqəlidir. Bir marka ilə müştəri arasındakı uğurlu qarşılıqlı bir münasibətin əsas hədəfi marka sədaqətini qurmaqdır. Marka sədaqətinin olması bu markanın gələcəkdə təkrar satın alınması üçün siğortadır və eyni zamanda, bu markanın alternativlərindən ən azı bir addım öndə olmaq deməkdir.

Bəs İnsan...

İnsan özü də ətraf mühitində sözü bütöv, etibarlı biri kimi tanınırsa, verdiyi sözü zamanında yerinə yetirisə, bunun nəticəsində həmin insana qarşı ətraf mühitdə etibarlılıq yaranır və “human loyalty” yəni “insan sədaqəti” ortaya çıxmış olur.

Marka Məlumatlılığı (Brand Awareness) – müştərinin satınalma zamanı seçiminə təsir edən ən əsas faktorlardan biridir. Satınalma zamanı müştəriyə təklif olunan alternativlər arasında müştərinin haqqında eşitdiyi, gördüyü və ya haqqında xoş təəssüratları olduğu məhsulu seçməsi məhz məhsul haqqında məlumatlı olması ilə bağlıdır. Deloitte audit şirkətinin yeyinti və içki sənayesi üzrə hazırladığı 2012-ci il hesabatında qeyd edilib ki, baxmayaraq dünya bazarına yeni məhsullar təklif olunub, amma təklif olunan bu məhsulların əksər hissəsi satıla bilməyib. Səbəb isə müştərilərin bu məhsullar haqqında məlumatsız olmalarıdır.

Bəs İnsan...

Insanoğlu yaradılışından bu yana hər zaman özü haqqında xoş təəssüratlar yaymağa çalışır və bunun nəticəsində də ətraf mühitdə həmin şəxs haqqında hamı məlumatlı olur və hətta bəzən adı gələndə xüsusi hadisə və ya situasiyalarla həmin insan xatırlanır.

Marka Keyfiyyəti (Brand Quality) – keyfiyyət anlayışı subyektiv bir anlayışdır. Bu keyfiyyət müştəri tərəfindən uğurlu bir şəkildə qavranılırsa, demək ki, müəssisə fəaliyyətləri keyfiyyətli bir şəkildə təşkil olunub. Müştərinin təlabat və gözləntilərinə tam şəkildə cavab verən marka, müəssisə tərəfindən marka haqqında verilən sözlərin düzgünlüyü və real informasiya axını müştərilərin marka haqqında “keyfiyyətlidir” deyə düşünməsinə yol açır. Bunun nəticəsində isə, marka müştəri zehnində keyfiyyət imici kimi mövqelənir.

Bəs İnsan...

İnsanda etdikləri ilə həyatda başqaları tərəfindən dəyərləndirilir. Kiminə görə müsbət və kiminə görə mənfi insan kimi. Şəxsi kriteriyaları insanı keyfiyyətli bir fərd olaraq formalaşdırır və cəmiyyət içində hər zaman keyfiyyətli yəni dəyətli insan kimi tanınır və hörmət edilir. Adi bir nümunə: təlimə qatılmaq istəyən insan təlimçinin kim olduğunu araşdırıb onun haqqında məlumat yığır və daha sonra iştirakı ilə bağlı qərar verir. Həmin təlimçinin professional keyfiyyətləri onun qərar verməsinə təsir edir.

Marka Əlaqələndirməsi (Brand Association) – müştərilərin beynində brend ilə əlaqəli dərin iz buraxan nüanslardır. Başqa sözlə desək, marka və ya marka faydası üçün marka ilə əlaqələndirilmiş imic, düşüncə və ya simvoldur. Müştərilərin brendə pozitiv yanaşması üçün brend nə iləsə əlaqələndirilməlidir. Brend haqqında danışılan zaman müştərinin ağlına gələn ilk atributlar marka əlaqələndirməsi ilə yaranır. Əlaqələndirmələr “almaq üçün səbəb” deyil, sadəcə fərqləndirici və təkrar edilməsi mümkün olmayan fəaliyyətlərdir. Məsələn, axtarış sistemi dedikdə hər kəsin ağlına gələn ilk şey google-dur və ya idman avtomobili dedikdə əksəriyyət BMW düşünür.

Bəs İnsan...

Müəyyən hadisələrə insanlar xatırlana bilir. Məsələn, marketinq dedikdə ilk ağıla gələn insan Kotler kimi və ya Microsoft dedikdə Bill Gates kimi. İnsanlar etdiyi fəaliyyətlərə görə sonralar bu fəaliyyətləri ilə xatırlanır, çünki bu fəaliyyətlər onlar ilə əlaqələndirilir.

Rebranding – İnsan fərqli görünmək istəyəndə, fərqli tanınmaq istəyəndə özünü dəyişməyə çalışır. Hər zaman normal həyat yaşamış bir insan düşünək. Əgər bu insan dindar papağı istifadə etsə, saqqal saxlasa, rəngli geyimlər yerinə açıq və boz rənglərdən istifadə etsə və əlinə təsbeh alsa hər kəs onu dindar bir insan kimi düşünəcək və hər kəsin beynində öz mövqeyini dəyişmiş olacaq. Bu fəaliyyətləri ilə insan digər insanların onun haqqındakı düşüncələri dəyişdirə biləcəkdir.

Brand Value – Əgər bir insan özünə hörmət edirsə, dəyər verirsə, ətrafına qarşı hörmətlə hərəkət edib hərkəsə dəyər verirsə, bu zaman ətraf mühitdə onun haqqında müsbət düşünərək ona dəyər verəcəkdir. Bu zaman insna özünün dəyərini formalaşdırmış olur.

Brand Development – bir insan öz insani, elmi və mədəni keyfiyyətlərini inkişaf etdirir və mövcud vəziyyəti ilə kifayətlənmirsə, bu o deməkdir ki, brend olan insan şəxs olaraq özünə inanır və daha yaxşı olmağa çalışır.

Yuxarıda qeyd Brend elaqələrini istədiyimiz qədər artırıb insan ilə əlaqələndirə bilərik. Bütün bu fəaliyyətlər insanın özü tərəfindən edilir. Brand Box-a aid olan brendlə əlaqəli bütün fəaliyyətlər brend meneceri tərəfindən həyata keçirilir. İnsana aid olanlar isə insan tərəfindən.

Əgər insan ən mukəmməl bir brenddir deyiriksə, o zaman insan doğuşdan bir brend menecerdir, ən mukəmməl brend insandırsa, o zaman ən mukəmməl brend meneceri elə yenə də insanın ozudur!

Şərh